Tập 34 Chiếu ngày 12 Tháng 08 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 20 Phút 06 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 34 vietsub, Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub, pokemon tập 978 vietsub, Pokemon sun and moon ep 34, pokemon ep 978, Pokemon sun and moon tập 34 thuyết minh, Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 34 lồng tiếng, Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện lồng tiếng, pokemon tập 978 lồng tiếng, pokemon tập 978 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 34 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 34 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 34 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 34 vietsub, Tran chien cua lua! Garagara xuat hien vietsub, pokemon tap 978 vietsub, Pokemon sun and moon ep 34, pokemon ep 978, Pokemon sun and moon tap 34 thuyet minh, Tran chien cua lua! Garagara xuat hien thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 34 long tieng, Tran chien cua lua! Garagara xuat hien long tieng, pokemon tap 978 long tieng, pokemon tap 978 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 34 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 34 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 34 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim