Tập 40 Chiếu ngày 31 Tháng 08 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 40 vietsub, Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub, pokemon tập 984 vietsub, Pokemon sun and moon ep 40, pokemon ep 984, Pokemon sun and moon tập 40 thuyết minh, Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 40 lồng tiếng, Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! lồng tiếng, pokemon tập 984 lồng tiếng, pokemon tập 984 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 40 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 40 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 40 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 40 vietsub, Ashimari! Oshamari! Dadarin noi gian! vietsub, pokemon tap 984 vietsub, Pokemon sun and moon ep 40, pokemon ep 984, Pokemon sun and moon tap 40 thuyet minh, Ashimari! Oshamari! Dadarin noi gian! thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 40 long tieng, Ashimari! Oshamari! Dadarin noi gian! long tieng, pokemon tap 984 long tieng, pokemon tap 984 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 40 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 40 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 40 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim