Pokemon sun and moon tập 42 vietsub -  Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub

Tập 42 Chiếu ngày 14 Tháng 09 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 35 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 42 vietsub, Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub, pokemon tập 986 vietsub, Pokemon sun and moon ep 42, pokemon ep 986, Pokemon sun and moon tập 42 thuyết minh, Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 42 lồng tiếng, Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! lồng tiếng, pokemon tập 986 lồng tiếng, pokemon tập 986 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 42 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 42 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 42 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 42 vietsub, Alola den Kanto! Takeshi va Kasumi! vietsub, pokemon tap 986 vietsub, Pokemon sun and moon ep 42, pokemon ep 986, Pokemon sun and moon tap 42 thuyet minh, Alola den Kanto! Takeshi va Kasumi! thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 42 long tieng, Alola den Kanto! Takeshi va Kasumi! long tieng, pokemon tap 986 long tieng, pokemon tap 986 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 42 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 42 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 42 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim