Pokemon sun and moon tập 49 vietsub -  Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub

Tập 49 Chiếu ngày 09 Tháng 11 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsubTag : Pokemon sun and moon tập 49 vietsub, Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub, pokemon tập 993 vietsub, Pokemon sun and moon ep 49, pokemon ep 993, Pokemon sun and moon tập 49 thuyết minh, Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 49 lồng tiếng, Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! lồng tiếng, pokemon tập 993 lồng tiếng, pokemon tập 993 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 49 vietsub, Pokemon Sun Moon tập 49 thuyết minh, Pokemon Sun Moon tập 49 lồng tiếng, Pokemon sun and moon tap 49 vietsub, Lilie va Silvady! Song lai ky uc!! vietsub, pokemon tap 993 vietsub, Pokemon sun and moon ep 49, pokemon ep 993, Pokemon sun and moon tap 49 thuyet minh, Lilie va Silvady! Song lai ky uc!! thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 49 long tieng, Lilie va Silvady! Song lai ky uc!! long tieng, pokemon tap 993 long tieng, pokemon tap 993 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 49 vietsub, Pokemon Sun Moon tap 49 thuyet minh, Pokemon Sun Moon tap 49 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim