Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub -   The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub

Tập 52 Chiếu ngày 30 Tháng 11 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub


https://photos.google.com/u/2/share/AF1QipO0gvOxDI9lp1dwC8oAW3LeB5r_WVQU85tNDH617Rftgvio0UQFt32GuVd0vTUEcQ/photo/AF1QipOyuXgR1Cxoki0k9yJ2KLWJpjMNpGs6ibqQjzfv?key=dzNVWU9tZmJTakp1WVdDbFVidGVGS2Q1Nmp6S0VR


Tag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 996 vietsub, Pokemon sun and moon tập 52 vietsub, pokemon tập 996 vietsub, Pokemon sun and moon tập 52 thuyết minh, pokemon tập 996 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 52 lồng tiếng, pokemon tập 996 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 52, pokemon episode 996, Pokemon sun and moon ep 52, pokemon ep 996, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 996, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 thuyết minh, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 996 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 996 lồng tiếng, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 52 vietsub, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Ban tho cua Mat Troi! Solgaleo Xuat Hien!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 996 vietsub, Pokemon sun and moon tap 52 vietsub, pokemon tap 996 vietsub, Pokemon sun and moon tap 52 thuyet minh, pokemon tap 996 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 52 long tieng, pokemon tap 996 long tieng, Pokemon sun and moon episode 52, pokemon episode 996, Pokemon sun and moon ep 52, pokemon ep 996, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 52, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Ban tho cua Mat Troi! Solgaleo Xuat Hien!!, Buu Boi Than Ky tap 996, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 52 thuyet minh, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Ban tho cua Mat Troi! Solgaleo Xuat Hien!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 996 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 996 long tieng, The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Ban tho cua Mat Troi! Solgaleo Xuat Hien!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim