Pokemon sun and moon tập 54 vietsub -  Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub

Tập 54 Chiếu ngày 14 Tháng 12 Năm 2017 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub


https://photos.google.com/b/117234682297808301718/share/AF1QipO7F6uZR8CJhoQrLV_zqZhwOmmHIcuHTymjnkA8cfJiM9Gi7-iml8zj288iUVi7QQ/photo/AF1QipORkVL7oXaGHvFcKpI-wm5hvrrzsoaF1vEWBv63?key=TWVCMzVBdUhqY0VaelM5OVE4YWtMRnlzYTk2UnVB


Tag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 54 vietsub, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 998 vietsub, Pokemon sun and moon tập 54 vietsub, pokemon tập 998 vietsub, Pokemon sun and moon tập 54 thuyết minh, pokemon tập 998 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 54 lồng tiếng, pokemon tập 998 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 54, pokemon episode 998, Pokemon sun and moon ep 54, pokemon ep 998, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 54, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 998, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 54 thuyết minh, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 998 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 998 lồng tiếng, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 54 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 54 vietsub, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Toa sang nao suc manh Pha le Z! Sieu toan luc 10 trieu von!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 998 vietsub, Pokemon sun and moon tap 54 vietsub, pokemon tap 998 vietsub, Pokemon sun and moon tap 54 thuyet minh, pokemon tap 998 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 54 long tieng, pokemon tap 998 long tieng, Pokemon sun and moon episode 54, pokemon episode 998, Pokemon sun and moon ep 54, pokemon ep 998, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 54, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Toa sang nao suc manh Pha le Z! Sieu toan luc 10 trieu von!!, Buu Boi Than Ky tap 998, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 54 thuyet minh, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Toa sang nao suc manh Pha le Z! Sieu toan luc 10 trieu von!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 998 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 998 long tieng, Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Toa sang nao suc manh Pha le Z! Sieu toan luc 10 trieu von!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 54 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim