Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub

Tập 77 Chiếu ngày 31 Tháng 05 Năm 2018 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub
Tag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 77 vietsub, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1021 vietsub, Pokemon sun and moon tập 77 vietsub, pokemon tập 1021 vietsub, Pokemon sun and moon tập 77 thuyết minh, pokemon tập 1021 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 77 lồng tiếng, pokemon tập 1021 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 77, pokemon episode 1021, Pokemon sun and moon ep 77, pokemon ep 1021, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 77, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1021, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 77 thuyết minh, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1021 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1021 lồng tiếng, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 77 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 77 vietsub, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Dai thu thach cua Kuchinashi! Lugarugan thuc tinh!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 1021 vietsub, Pokemon sun and moon tap 77 vietsub, pokemon tap 1021 vietsub, Pokemon sun and moon tap 77 thuyet minh, pokemon tap 1021 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 77 long tieng, pokemon tap 1021 long tieng, Pokemon sun and moon episode 77, pokemon episode 1021, Pokemon sun and moon ep 77, pokemon ep 1021, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 77, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Dai thu thach cua Kuchinashi! Lugarugan thuc tinh!!, Buu Boi Than Ky tap 1021, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 77 thuyet minh, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Dai thu thach cua Kuchinashi! Lugarugan thuc tinh!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1021 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1021 long tieng, Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Dai thu thach cua Kuchinashi! Lugarugan thuc tinh!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 77 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim