Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub

Tập 80 Chiếu ngày 28 Tháng 06 Năm 2018 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsubTag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 80 vietsub, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1024 vietsub, Pokemon sun and moon tập 80 vietsub, pokemon tập 1024 vietsub, Pokemon sun and moon tập 80 thuyết minh, pokemon tập 1024 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 80 lồng tiếng, pokemon tập 1024 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 80, pokemon episode 1024, Pokemon sun and moon ep 80, pokemon ep 1024, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 80, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1024, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 80 thuyết minh, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1024 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1024 lồng tiếng, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 80 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 80 vietsub, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bao cat! Tran dau doi o hang da!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 1024 vietsub, Pokemon sun and moon tap 80 vietsub, pokemon tap 1024 vietsub, Pokemon sun and moon tap 80 thuyet minh, pokemon tap 1024 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 80 long tieng, pokemon tap 1024 long tieng, Pokemon sun and moon episode 80, pokemon episode 1024, Pokemon sun and moon ep 80, pokemon ep 1024, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 80, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bao cat! Tran dau doi o hang da!!, Buu Boi Than Ky tap 1024, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 80 thuyet minh, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bao cat! Tran dau doi o hang da!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1024 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1024 long tieng, Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bao cat! Tran dau doi o hang da!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 80 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim