Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub

Tập 81 Chiếu ngày 05 Tháng 07 Năm 2018 Vào lúc 17 Giờ 30 Phút 00 Giây.

Tập Phim: Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsubTag : Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 81 vietsub, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1025 vietsub, Pokemon sun and moon tập 81 vietsub, pokemon tập 1025 vietsub, Pokemon sun and moon tập 81 thuyết minh, pokemon tập 1025 thuyết minh, Pokemon sun and moon tập 81 lồng tiếng, pokemon tập 1025 lồng tiếng, Pokemon sun and moon episode 81, pokemon episode 1025, Pokemon sun and moon ep 81, pokemon ep 1025, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 81, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!!, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1025, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 81 thuyết minh, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1025 thuyết minh, Bửu Bối Thần Kỳ tập 1025 lồng tiếng, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! lồng tiếng, Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 81 lồng tiếng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 81 vietsub, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuoi tre ruc chay o Alola! Ngay sinh cua Satoshi hoang gia!! vietsub, Buu Boi Than Ky tap 1025 vietsub, Pokemon sun and moon tap 81 vietsub, pokemon tap 1025 vietsub, Pokemon sun and moon tap 81 thuyet minh, pokemon tap 1025 thuyet minh, Pokemon sun and moon tap 81 long tieng, pokemon tap 1025 long tieng, Pokemon sun and moon episode 81, pokemon episode 1025, Pokemon sun and moon ep 81, pokemon ep 1025, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 81, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuoi tre ruc chay o Alola! Ngay sinh cua Satoshi hoang gia!!, Buu Boi Than Ky tap 1025, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 81 thuyet minh, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuoi tre ruc chay o Alola! Ngay sinh cua Satoshi hoang gia!! thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1025 thuyet minh, Buu Boi Than Ky tap 1025 long tieng, Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuoi tre ruc chay o Alola! Ngay sinh cua Satoshi hoang gia!! long tieng, Buu Boi than Ky Phan 22 tap 81 long tieng

Lịch Chiếu Phim :
87Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub - Chiếu ngày 23-08-2018 17:00:00

88Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub - Chiếu ngày 30-08-2018 17:00:00

89Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub - Chiếu ngày 06-09-2018 17:00:00

Bản vietsub Tập : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim