Bửu Bối thần Kỳ Phần 22

Nội dung : pokemon phần mới nhất, satoshi tiếp tục hành trình

Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub

Tập 89 - lich

Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub

Tập 88 - lich

Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub

Tập 87 - lich

Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub

Tập 86 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub

Tập 85 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub

Tập 84 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub

Tập 83 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub

Tập 82 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub


Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub

Tập 81 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub

Tập 80 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub

Tập 79 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub

Tập 78 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub


Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub

Tập 77 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub

Tập 76 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub

Tập 75 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub

Tập 74 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub

Tập 73 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub

Tập 72 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub

Tập 71 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub


Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub

Tập 70 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub

Tập 69 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub

Tập 68 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub

Tập 67 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub

Tập 66 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub

Tập 65 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub


Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub

Tập 64 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub

Tập 63 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub


Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub

Tập 62 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub


Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub

Tập 61 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub


Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub

Tập 60 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub


Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub

Tập 59 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub

Tập 58 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub

Tập 57 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub

Tập 56 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub

Tập 55 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub

Tập 54 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub

Tập 53 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub


Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub -  The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub

Tập 52 - vietsub

Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub

Tập 51 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub

Tập 50 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub

Tập 49 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub

Tập 48 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub

Tập 47 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân

Tập 46 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân


Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub

Tập 45 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub

Tập 44 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub

Tập 43 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub


Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub

Tập 42 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub


Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub

Tập 41 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub


Tập 40 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub


Tập 39 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub


Tập 38 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub


Tập 37 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự sống! vietsub


Tập 36 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 36 vietsub - Đại thử thách của Lychee! Trận chiến Pokemon khó khăn nhất!! vietsub


Tập 35 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub


Tập 34 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub


Tập 33 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 33 vietsub - Yowashi yếu đuối và mạnh mẽ! chủ nhân chiếc hồ! vietsub


Tập 32 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 32 vietsub - Phát hiện kho báu! Mooland tìm kiếm!! vietsub


Tập 31 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub


Tập 30 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 30 vietsub - Lilie! chăm sóc tốt cho Pikachu nhé! vietsub


Tập 29 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 29 vietsub - Bạn cũng định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub


Tập 28 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 28 vietsub - Trận Pokebase nhiệt huyết! Nhắm tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub


Tập 27 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub


Tập 26 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub


Tập 25 - vietsub

pokemon sun moon tập 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub


Tập 24 - vietsub

pokemon sun moon tập 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub


Tập 23 - vietsub

pokemon sun moon tập 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub


Tập 22 - vietsub

pokemon sun moon tập 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub


Tập 21 - vietsub

pokemon sun moon tập 21 vietsub - Nyabby! bắt đầu chuyến hành trình! vietsub


Tập 20 - vietsub

pokemon sun moon tập 20 vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa của cả hai vietsub


Tập 19 - vietsub

pokemon sun moon tập 19 vietsub - Tập huấn điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub


Tập 18 - vietsub

pokemon sun moon tập 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu ăn của Mao! vietsub


Tập 17 - vietsub

pokemon sun moon tập 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Bí ẩn viên pha lê bị mất tích!! vietsub


Tập 16 - vietsub

pokemon sun moon tập 16 vietsub - Bộ ba bé nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub


Tập 15 - vietsub

pokemon sun moon tập 15 vietsub - Đồi móng vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub


Tập 14 - vietsub

pokemon sun moon tập 14 vietsub - Kết tinh của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub


Tập 13 - vietsub

pokemon sun moon tập 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub


Tập 12 - vietsub

pokemon sun moon tập 12 vietsub - Buổi học ngoại khóa là Hidoide! vietsub


Tập 11 - vietsub

pokemon sun moon tập 11 vietsub - Satoshi tới nhà Kaki! vietsub


Tập 10 - vietsub

pokemon sun moon tập 10 vietsub - Liệu có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại thử thách!! vietsub


Tập 9 - vietsub

pokemon sun moon tập 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub


Tập 8 - vietsub

pokemon sun moon tập 8 vietsub - Ai sẽ chăm sóc quả trứng? vietsub


Tập 7 - vietsub

pokemon sun moon tập 7 vietsub - Kẻ lang thang ngoài chợ Nyabby! vietsub


Tập 6 - vietsub

pokemon sun moon tập 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub


Tập 5 - vietsub

pokemon sun moon tập 5 vietsub - Ashimari! bong bóng của cậu! vietsub


Tập 4 - vietsub

pokemon sun moon tập 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub


Tập 3 - vietsub

pokemon sun moon tập 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!


Tập 2 - vietsub

pokemon sun moon tập 2 vietsub - Thần bảo hộ Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến


Tập 1 - vietsub

pokemon sun moon tập 1 vietsub - Alola! Hòn đảo đầu tiên


Từ Khóa : Satoshi tiếp tục phiêu lưu về miền đất mới

loading...
loading...
Tìm nhanh tập phim