Bửu Bối thần Kỳ Phần 22

Nội dung : pokemon phần mới nhất, satoshi tiếp tục hành trình

Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub

Tập 78 - lich

Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub


Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub

Tập 77 - lich

Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub

Tập 76 - lich

Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub

Tập 75 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub

Tập 74 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub

Tập 73 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub

Tập 72 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub

Tập 71 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub


Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub

Tập 70 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub

Tập 69 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub

Tập 68 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub

Tập 67 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub

Tập 66 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub

Tập 65 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub


Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub

Tập 64 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub

Tập 63 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub


Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub

Tập 62 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub


Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub

Tập 61 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub


Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub

Tập 60 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub


Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub

Tập 59 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub

Tập 58 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub

Tập 57 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub

Tập 56 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub

Tập 55 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub

Tập 54 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub

Tập 53 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub


Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub -  The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub

Tập 52 - vietsub

Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub

Tập 51 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub

Tập 50 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub

Tập 49 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub

Tập 48 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub

Tập 47 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân

Tập 46 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân


Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub

Tập 45 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub

Tập 44 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub

Tập 43 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub


Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub

Tập 42 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub


Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub

Tập 41 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub


Tập 40 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub


Tập 39 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub


Tập 38 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub


Tập 37 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự sống! vietsub


Tập 36 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 36 vietsub - Đại thử thách của Lychee! Trận chiến Pokemon khó khăn nhất!! vietsub


Tập 35 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub


Tập 34 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub


Tập 33 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 33 vietsub - Yowashi yếu đuối và mạnh mẽ! chủ nhân chiếc hồ! vietsub


Tập 32 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 32 vietsub - Phát hiện kho báu! Mooland tìm kiếm!! vietsub


Tập 31 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub


Tập 30 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 30 vietsub - Lilie! chăm sóc tốt cho Pikachu nhé! vietsub


Tập 29 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 29 vietsub - Bạn cũng định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub


Tập 28 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 28 vietsub - Trận Pokebase nhiệt huyết! Nhắm tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub


Tập 27 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub


Tập 26 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub


Tập 25 - vietsub

pokemon sun moon tập 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub


Tập 24 - vietsub

pokemon sun moon tập 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub


Tập 23 - vietsub

pokemon sun moon tập 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub


Tập 22 - vietsub

pokemon sun moon tập 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub


Tập 21 - vietsub

pokemon sun moon tập 21 vietsub - Nyabby! bắt đầu chuyến hành trình! vietsub


Tập 20 - vietsub

pokemon sun moon tập 20 vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa của cả hai vietsub


Tập 19 - vietsub

pokemon sun moon tập 19 vietsub - Tập huấn điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub


Tập 18 - vietsub

pokemon sun moon tập 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu ăn của Mao! vietsub


Tập 17 - vietsub

pokemon sun moon tập 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Bí ẩn viên pha lê bị mất tích!! vietsub


Tập 16 - vietsub

pokemon sun moon tập 16 vietsub - Bộ ba bé nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub


Tập 15 - vietsub

pokemon sun moon tập 15 vietsub - Đồi móng vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub


Tập 14 - vietsub

pokemon sun moon tập 14 vietsub - Kết tinh của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub


Tập 13 - vietsub

pokemon sun moon tập 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub


Tập 12 - vietsub

pokemon sun moon tập 12 vietsub - Buổi học ngoại khóa là Hidoide! vietsub


Tập 11 - vietsub

pokemon sun moon tập 11 vietsub - Satoshi tới nhà Kaki! vietsub


Tập 10 - vietsub

pokemon sun moon tập 10 vietsub - Liệu có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại thử thách!! vietsub


Tập 9 - vietsub

pokemon sun moon tập 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub


Tập 8 - vietsub

pokemon sun moon tập 8 vietsub - Ai sẽ chăm sóc quả trứng? vietsub


Tập 7 - vietsub

pokemon sun moon tập 7 vietsub - Kẻ lang thang ngoài chợ Nyabby! vietsub


Tập 6 - vietsub

pokemon sun moon tập 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub


Tập 5 - vietsub

pokemon sun moon tập 5 vietsub - Ashimari! bong bóng của cậu! vietsub


Tập 4 - vietsub

pokemon sun moon tập 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub


Tập 3 - vietsub

pokemon sun moon tập 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!


Tập 2 - vietsub

pokemon sun moon tập 2 vietsub - Thần bảo hộ Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến


Tập 1 - vietsub

pokemon sun moon tập 1 vietsub - Alola! Hòn đảo đầu tiên


loading...
loading...