không tạo được thư mực ảnh nhỏ


(*) Nếu lỗi khi xem video, vui lòng chọn server khác phía dưới nhé. Thank

Danh sách Tập Phim

37 47 50 64 69 71 76 81 85 88 90 93 90-TM 4-TM 3-TM

Pokemon xy tập 85, Pokemon phần 19 tập 85, Hynoyakoma tiến hóa thành fiarrow

Học Tiếng Anh cơ bản cùng Admin nhé!