Tập 143 lich
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 143 vietsub - Riding on Laplace! Leo lên Laplace! vietsub
Tập 142 lich
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 142 vietsub - And We are Looking at the Same Moon! Chúng ta cùng ngắm nhìn một vầng trăng! vietsub
Tập 141 lich
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 141 vietsub - Burn! The Zenigame Fire Brigade!! Cháy lên đi! Đội cứu hỏa Zenigame!! vietsub
Tập 140 lich
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 140 vietsub - Sigh of Tunbear! Tiếng thở dài của Tunbear! vietsub
Tập 139 vietsub
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 139 vietsub - Takeshi and Dent and the Forest Witch! Takeshi Dent và ma nữ trong rừng! vietsub
Tập 138 vietsub
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 138 vietsub - Satoshi VS Kasumi! Seaside One on One!! Satoshi VS Kasumi! Cuộc chiến sống còn ở bờ biển!! vietsub
Tập 137 vietsub
Hành trình tiến tới bậc thầy Pokemon tập 137 vietsub - Winds of Beginning! The Endless Road!! Ngọn gió khởi đầu! Con đường vô tận!! vietsub
Tập 1 vietsub
Pokemon special tập 1 vietsub - Winds of Beginning! The Endless Road!! Con đường trở thành bậc thầy pokemon 1 Ngọn gió khởi đầu! Con đường vô tận!! vietsub
Tập 5 vietsub
Pokemon special tập 5 vietsub - Pocket Monsters The Distant Blue Sky! Pokemon Bầu trời xanh xa xăm! vietsub
Tập 136 vietsub
Pokémon Journeys tập 136 vietsub - Satoshi and Go! Embark on a New Journey!! Satoshi và Go! Bắt đầu chuyến hành trình mới!! vietsub
Tập 135 vietsub
Pokémon Journeys tập 135 vietsub - Pokémon! I'm Glad I Got to Meet You!! Pokémon! Rất vui được gặp các cậu!! vietsub
Tập 134 vietsub
Pokémon Journeys tập 134 vietsub - Seize the Future! Nắm bắt tương lai! vietsub
Tập 133 vietsub
Pokémon Journeys tập 133 vietsub - Project Mew! Dự án Mew! vietsub
Tập 132 vietsub
Pokémon Journeys tập 132 vietsub - The Finals IV Partner! Chung kết giải vô địch bậc thầy Pokemon phần 4 Chiến hữu! vietsub
Tập 131 vietsub
Pokémon Journeys tập 131 vietsub - The Finals III The Strongest! Chung kết 3 giải bậc thầy Pokemon thế giới ai sẽ là người mạnh nhất! vietsub
Tập 130 vietsub
Pokémon Journeys tập 130 vietsub - The Finals II Toy Around! chung kết giải bậc thầy II Chế giễu! vietsub
Tập 129 vietsub
Pokémon Journeys tập 129 vietsub - The Finals I Torrent! Chung kết giải bậc thầy I Dòng nước dữ!! vietsub
Tập 128 vietsub
Pokémon Journeys tập 128 vietsub - Climax! The Night Before the Decisive Battle! Satoshi VS Dande!! Cao trào! Buổi tối trước trận quyết chiến Satoshi VS Dande!! vietsub
Tập 127 vietsub
Pokémon Journeys tập 127 vietsub - Go and Aceburn! The Place of Beginnings!! Go và Aceburn! Nơi của sự khởi đầu!! vietsub
Tập 126 vietsub
Pokémon Journeys tập 126 vietsub - GO FOR DREAM! Road to Mew!! Tiến tới ước mơ! Con đường tới Mew của Go!! vietsub
Tập 125 vietsub
Pokémon Journeys tập 125 vietsub - The Semifinals IV Battle! Vòng bán kết 4 Thắng bại! vietsub
Tập 124 vietsub
Pokémon Journeys tập 124 vietsub - The Semifinals III Valor! bán kết 3 Dũng Cảm! vietsub
Tập 0 vietsub
Minions 0 vietsub - Minions The Rise of Gru! Minions sự trỗi dậy của Gru! vietsub
Tập 123 vietsub
Pokémon Journeys tập 123 vietsub - The Semifinals II Dazzle! Bán kết 2 Mê hoặc vietsub
Tập 122 vietsub
Pokémon Journeys tập 122 vietsub - The Semifinals 1 Overwhelming Victory! Vòng bán kết 1 Chiến thắng áp đảo! vietsub
Tập 121 vietsub
Pokémon Journeys tập 121 vietsub - The Climax Begins! Satoshi's Masters Tournament Experience!! Khởi động cao trào! Masters Tournament của Satoshi!! vietsub
Tập 120 vietsub
Pokémon Journeys tập 120 vietsub - Koharu and Eievui! the Possibilities are Endless! Koharu và Eievui! khả năng là vô hạn! vietsub
Tập 119 vietsub
Pokémon Journeys tập 119 vietsub - Koharu and Eievui! the Miracle of Evolution! Koharu và Eievui! kì tích của tiến hóa! vietsub
Tập 118 vietsub
Pokémon Journeys tập 118 vietsub - Satoshi Goes into Battle! VS Daigo!! Satoshi xuất trận! Đấu với Daigo!! vietsub
Tập 117 vietsub
Pokémon Journeys tập 117 vietsub - VS Shirona! Road to Dragon Master Iris!! Đấu với Shirona! Con đường hướng tới bậc thầy hệ Rồng Iris!! vietsub
Tập 116 vietsub
Pokémon Journeys tập 116 vietsub - Champions' Pride! Wataru VS Carnet!! Niềm kiêu hãnh của Nhà vô địch! Wataru VS Carnet!! vietsub
Tập 115 vietsub
Pokémon Journeys tập 115 vietsub - Opening! Masters Tournament!! Khai mạc! Giải đấu bậc thầy Pokemon!! vietsub
Tập 114 vietsub
Pokémon Journeys tập 114 vietsub - Training Battle of Flames! Satoshi VS Shinji!! Trận đấu luyện tập của lửa! Satoshi VS Shinji!! vietsub
Tập 113 vietsub
Pokémon Journeys tập 113 vietsub - The Last Mission! Get Regieleki and Regidrago!! Nhiệm vụ cuối cùng! Hãy thu phục Regieleki và Regidrago!! vietsub
Tập 112 vietsub
Pokémon Journeys tập 112 vietsub - A Triumphant Return! The Alola Champion! Người chiến thắng trở lại! Nhà vô địch Alola!! vietsub
Tập 111 vietsub
Pokémon Journeys tập 111 vietsub - Mohn and Lilie! Snowfield Reunion! Mohn và Lilie! tái ngộ trên đồng tuyết! vietsub
Tập 110 vietsub
Pokémon Journeys tập 110 vietsub - The Battle Royale of Betrayal!! Trận đấu hoàng gia của sự phản bội! vietsub
Tập 109 vietsub
Pokémon Journeys tập 109 vietsub - VS Kibana! Battle for Masters Eight!! Đấu với Kibana! Trận đấu cho Top 8 Master!! vietsub
Tập 108 vietsub
Pokémon Journeys tập 108 vietsub - Lucario and Gekkouga! The Wave Guidance of Destiny!! Lucario and Gekkouga! Trợ giúp làn sóng gắn kết! vietsub
Tập 107 vietsub
Pokémon Journeys tập 107 vietsub - Help! Big Brother Wanpachi! Giúp sức! Anh cả Wanpachi! vietsub
Tập 106 vietsub
Pokémon Journeys tập 106 vietsub - A New Show! Rocket-dan's Covert Kingdom Radio!! Chương trình mới! Bí mật Đội Hỏa Tiễn đài radio vương quốc!! vietsub
Tập 105 vietsub
Pokémon Journeys tập 105 vietsub - Eievui and Nymphia! Encounters and Reunions!! Eievui và Nymphia! Gặp gỡ và tái ngộ! vietsub
Tập 104 vietsub
Pokémon Journeys tập 104 vietsub - Hyper Class! VS Dracaena of The Big Four!! Hyper Class! Đấu với Tứ Thiên Vương Dracaena!! vietsub
Tập 103 vietsub
Pokémon Journeys tập 103 vietsub - Satoshi and Citron! Great Friendship Training!! Satoshi và Citron! Bài huấn luyện tình bạn!! vietsub
Tập 102 vietsub
Pokémon Journeys tập 102 vietsub - Trial Mission! A Freezing Raid Battle!! Nhiệm vụ thử nghiệm! Raid Battle băng giá!! vietsub
Tập 101 vietsub
Pokémon Journeys tập 101 vietsub - One Stick! Bachinkey! Một cây gậy! Bachinkey! vietsub
Tập 100 vietsub
Pokémon Journeys tập 100 vietsub - Close Contact! Dande's Special Training!! Gắn bó! Bài huấn luyện đặc biệt của Dande!! vietsub
Tập 4 vietsub
KAMI TO YOBARESHI ARCEUS 4 - Ánh hào quang kỳ tích! Truyền thuyết Sinnoh! vietsub
Tập 3 vietsub
KAMI TO YOBARESHI ARCEUS 3 - Trận chiến nảy lửa trên núi Tengan vietsub
Tập 2 vietsub
KAMI TO YOBARESHI ARCEUS 2 - Heatran bùng nổ!! vietsub
Tập 1 vietsub
KAMI TO YOBARESHI ARCEUS 1 - Satoshi và Go! Cùng Đến lễ hội Sinnoh nào!! vietsub
Tập 99 vietsub
Pokémon Journeys tập 99 vietsub - Mary of Spike Town! Mary ở thị trấn Spike! vietsub
Tập 98 vietsub
Pokémon Journeys tập 98 vietsub - Pokémon Circus! Booster and Thunders! Rạp xiếc Pokémon! Booster và Thunders! vietsub
Tập 97 vietsub
Pokémon Journeys tập 97 vietsub - Yadoking! Curry Encounter!! Yadoking! Cuộc chạm trán cà ri!! vietsub
Tập 96 vietsub
Pokémon Journeys tập 96 vietsub - Reach Out to Space! Denryu's Light!! Chạm tới vũ trụ! Ánh sáng của Denryu!! vietsub
Tập 95 vietsub
Pokémon Journeys tập 95 vietsub - Farewell! The Wandering Rocket Gang! Tạm biệt! Đội Hỏa Tiễn phiêu bạt! vietsub
Tập 94 vietsub
Pokémon Journeys tập 94 vietsub - The Heracros Loss and the Kailios in Love! Heracross mất mát Kailios đang yêu! vietsub
Tập 93 vietsub
Pokémon Journeys tập 93 vietsub - Your Name is Françoise! Tên của cậu là Francoise! vietsub
Tập 92 vietsub
Pokémon Journeys tập 92 vietsub - Gengar Does Its Best! The Road to Kyodaimax!! Gengar làm điều đó tốt nhất! Con Đường đến Kyodaimax !! vietsub
Tập 91 vietsub
Pokémon Journeys tập 91 vietsub - The Ghost Train Departs. Chuyến tàu ma khởi hành vietsub
Tập 90 vietsub
Pokémon Journeys tập 90 vietsub - Dialga and Palkia! The Space - Time Showdown!! Dialga và Palkia! Đại quyết chiến thời gian - không gian!! vietsub
Tập 89 vietsub
Pokémon Journeys tập 89 vietsub - Dialga and Palkia! The Space - Time Cataclysm!! Dialga và Palkia! Đại tai họa thời gian - không gian!! vietsub
Tập 88 vietsub
Pokémon Journeys tập 88 vietsub - Trial Mission! The Deep Sea Diver Research Team!! Nhiệm vụ thử nghiệm! Đội điều tra lặn dưới biển sâu!! vietsub
Tập 87 vietsub
Pokémon Journeys tập 87 vietsub - The Ice Queen and Glacia! Nữ Hoàng Băng Giá và Glacia! vietsub
Tập 86 vietsub
Pokémon Journeys tập 86 vietsub - Mega Evolution VS Kyodaimax! Tiến Hóa Mega Lucario và Kyodaimax! vietsub
Tập 85 vietsub
Pokémon Journeys tập 85 vietsub - Rival Showdown! Satoshi VS Saitou!! Quyết đấu đối thủ! Satoshi VS Saito!! vietsub
Tập 84 vietsub
Pokémon Journeys tập 84 vietsub - Lucarionite! Adventure on Mega Island!! Lucarionite! Đại hành trình trên đảo Mega!! vietsub
Tập 83 vietsub
Pokémon Journeys tập 83 vietsub - The Py That Became A Star! Py hóa thành vì sao! vietsub
Tập 82 vietsub
Pokémon Journeys tập 82 vietsub - Mawhip's Sweet Battle! Trận đấu ngọt ngào của Mawhip! vietsub
Tập 81 vietsub
Pokémon Journeys tập 81 vietsub - Clash! Blue Pokémania! Đột kích! Pokémania xanh! vietsub
Tập 80 vietsub
Pokémon Journeys tập 80 vietsub - Trial Mission! Ulgamoth's Golden Scales!! Nhiệm vụ trải nghiệm! Vảy hoàng kim của Ulgamoth!! vietsub
Tập 79 vietsub
Pokémon Journeys tập 79 vietsub - Moon and Sun! Koharu and Haruhi! Mặt trăng và mặt trời! Koharu và Haruhi! vietsub
Tập 78 vietsub
Pokémon Journeys tập 78 vietsub - The Targeted Sakuragi Institute! Trung tâm nghiên cứu Sakuragi bị nhắm tới! vietsub
Tập 23 vietsub
Pokemon the movie 23 vietsub - Secrets of the Jungle KoKo! Bí mật rừng rậm KoKo! vietsub
Tập 77 vietsub
Pokémon Journeys tập 77 vietsub - Super Electromagnetic Hyper Class Battle! Siêu điện từ! trận đấu Hyper Class!! vietsub
Tập 76 vietsub
Pokémon Journeys tập 76 vietsub - Full Power! Alola Uninhabited Island Race!! Toàn lực! Cuộc đua trên đảo hoang ở Alola!! vietsub
Tập 75 vietsub
Pokémon Journeys tập 75 vietsub - Cresselia! A Midsummer Night's Light! Cresselia! Ánh sáng trong đêm giữa mùa hè! vietsub
Tập 74 vietsub
Pokémon Journeys tập 74 vietsub - Darkrai! A Midsummer Night's Dream! Darkrai! Giấc mộng trong đêm giữa mùa hè! vietsub
Tập 73 vietsub
Pokémon Journeys tập 73 vietsub - Captain Pikachu! Advance Tairetsu!! Đội trưởng Pikachu! Tiến lên Tairetsu!! vietsub
Tập 72 vietsub
Pokémon Journeys tập 72 vietsub - Shuffle Panic in the Underground Labyrinth! Hoảng sợ lẫn lộn trong mê cung dưới lòng đất! vietsub
Tập 71 vietsub
Pokémon Journeys tập 71 vietsub - Let's Go! Project Mew!! Tiến Lên Nào! Dự Án Mew!! vietsub
Tập 70 vietsub
Pokémon Journeys tập 70 vietsub - Please! Get Morpeko!! Xin vui lòng! Nhận Morpeko!! vietsub
Tập 69 vietsub
Pokémon Journeys tập 69 vietsub - Watch Over My First Errand! Xem qua công việc đầu tiên của tôi! vietsub
Tập 68 vietsub
Pokémon Journeys tập 68 vietsub - Go's Rival! The Road to Mew!! Đối thủ của Goh! Đường Đến Với Mew! vietsub
Tập 67 vietsub
Pokémon Journeys tập 67 vietsub - Suspect Pikachu! Pikachu Đáng Ngờ! vietsub
Tập 66 vietsub
Pokémon Journeys tập 66 vietsub - White Flower Flabebe! Bông Hoa Trắng Flabebe! vietsub
Tập 65 vietsub
Pokémon Journeys tập 65 vietsub - Dragon Battle! Satoshi VS Iris!! Trận Chiến của Rồng! Satoshi và Iris! vietsub
Tập 64 vietsub
Pokémon Journeys tập 64 vietsub - The Detested Absol! Absol bị căm ghét! vietsub
Tập 63 vietsub
Pokémon Journeys tập 63 vietsub - Challenge! The Pokémon Marine Obstacle Course!! Thử thách! Khóa học vượt chướng ngại vật biển Pokémon!! vietsub
Tập 62 vietsub
Pokémon Journeys tập 62 vietsub - Damp Jimereon! Jimeleon phiền muộn! vietsub
Tập 61 vietsub
Pokémon Journeys tập 61 vietsub - Leave Everything to Us! Prasle Minun Handymen!! Để chúng tôi lo hết! Dịch vụ giúp việc Prasle và Minun! vietsub
Tập 60 vietsub
Pokémon Journeys tập 60 vietsub - Aim to Be a Scallion Master! Charge with Chivalry!! Hướng đến bậc thầy tỏi tây! Trung thành con đường hiệp sĩ! Kamonegi tiến hóa vietsub
Tập 59 vietsub
Pokémon Journeys tập 59 vietsub - The Lost Sarunori! Who is the Trainer! Sarunori đi lạc! Ai là nhà huấn Luyện! vietsub
Tập 58 vietsub
Pokémon Journeys tập 58 vietsub - Panic! Gokulin Ball!! Come on Kamukame The Turtle Race! Khủng hoảng! Quả cầu Gokulin! Cố lên Kamukame Cuộc đua Rùa! vietsub
Tập 57 vietsub
Pokémon Journeys tập 57 vietsub - Love is Koduck! Chân ái của tôi là Koduck! vietsub
Tập 56 vietsub
Pokémon Journeys tập 56 vietsub - Gampi of The Big Four! The Hall of Chivalry!! Tứ đại thiên vương Gampi! Lâu đài hiệp sĩ! vietsub
Tập 55 vietsub
Pokémon Journeys tập 55 vietsub - The Tale of You and Me in Luminous Maze Forest! Câu chuyện về khu vườn mê cung phát quang và bạn! vietsub
Tập 54 vietsub
Pokémon Journeys tập 54 vietsub - Messon in Possible! Messon bất khả thi! vietsub
Tập 53 vietsub
Pokémon Journeys tập 53 vietsub - Catch the Legend! Find the Guardian of Water Suicune!! Thu phục huyển Thoại Suicune! Tìm kiếm Vị thần hộ mệnh của nước! vietsub
Tập 52 vietsub
Pokémon Journeys tập 52 vietsub - Agricultural Experience! Where is Digda! Trải nghiệm thực tế làm nông! Digda ở đâu! vietsub
Tập 51 vietsub
Pokémon Journeys tập 51 vietsub - Kamonegi's Great Trials! Đại Thử Thách Của Kamonegi! vietsub
Tập 50 vietsub
Pokémon Journeys tập 50 vietsub - Galar Fossils! Stick 'Em Together!! Hóa thạch Galar! Gắn bó Cùng nhau thu phục nào!! vietsub
Tập 49 vietsub
Pokémon Journeys tập 49 vietsub - Koharu and the Mysterious! Mysterious Eievui! Koharu và điều bí ẩn! Eevee bí ẩn! vietsub
Tập 48 vietsub
Pokémon Journeys tập 48 vietsub - A Close Call with Practically Pikachu! Pikachu ngần cân treo sợi tóc! vietsub
Tập 47 vietsub
Pokémon Journeys tập 47 vietsub - Pokémon Champion! Gluttony King Decision Battle!! Nhà vô địch Pokémon! Trận chiến quyết định vua tham ăn!! vietsub
Tập 46 vietsub
Pokémon Journeys tập 46 vietsub - Battling and Getting! The Revival of Mewtwo! Chiến đấu và Bắt! Sự hồi sinh của Mewtwo! vietsub
Tập 45 vietsub
Pokémon Journeys tập 45 vietsub - Sword and Shield IV The Ultimate Sword and Shield! Kiếm và Khiên 4 Kiếm Khiên tối thượng! vietsub
Tập 44 vietsub
Pokémon Journeys tập 44 vietsub - Sword and Shield III Mugendina! Kiếm và Khiên 3 Mugendina! vietsub
Tập 43 vietsub
Pokémon Journeys tập 43 vietsub - Sword and Shield II Black Night! Kiếm và khiên 2 Đêm đen! vietsub
Tập 42 vietsub
Pokémon Journeys tập 42 vietsub - Sword and Shield I Slumbering Forest! Kiếm và Khiên 1 Khu rừng ngủ quên! vietsub
Tập 41 vietsub
Pokémon Journeys tập 41 vietsub - Pikachu's Great Dubbing Operation Half a Numacraw! Hoạt động lồng tiếng tuyệt vời của Pikachu! Một nửa của Numacraw vietsub
Tập 40 vietsub
Pokémon Journeys tập 40 vietsub - VS Thunder! A Legendary Raid Battle!! Đấu với Thunder! Trận đấu RAID huyền thoại!! vietsub
Tập 39 vietsub
Pokémon Journeys tập 39 vietsub - Satoshi VS Saitou! Conquer the Octopus Hold!! Satoshi và Saito! Chinh phục gọng kìm của Otosupus! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokémon Journeys tập 38 vietsub - The Fossil Pokémon! Pokemon hóa thạch! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokémon Journeys tập 37 vietsub - I'm Back Nice to Meet You Alola! Tớ quay lại rồi! Rất vui được gặp lại Alola! vietsub
Tập 36 vietsub
Pokémon Journeys tập 36 vietsub - Satoshi and Go! Crawl Up From the Sand Hell! Satoshi và Go! Thoát ra khỏi địa ngục cát! vietsub
Tập 35 vietsub
Pokémon Journeys tập 35 vietsub - Get Pikachu! Thu phục Pikachu! vietsub
Tập 34 vietsub
Pokémon Journeys tập 34 vietsub - The Solitary Fighter Saitō! The Threatening Otosupus!! chiến binh đơn độc Saito và Otosupus hù dọa! vietsub
Tập 33 vietsub
Pokémon Journeys tập 33 vietsub - Would You Like To Do a Pokémon Trade! Bạn có muốn trao đổi Pokemon! vietsub
Tập 32 vietsub
Pokémon Journeys tập 32 vietsub - Celebi A Timeless Promise! Celebi Lời hứa vượt thời gian! vietsub
Tập 31 vietsub
Pokémon Journeys tập 31 vietsub - Hinbass and the Beautiful Scale! Hinbass và Beautiful Scale! vietsub
Tập 30 vietsub
Pokémon Journeys tập 30 vietsub - The Reluctant Pikachu and the Exasperated Barrierd! Pikachu lưỡng lự và Barried bực tức! vietsub
Tập 29 vietsub
Pokémon Journeys tập 29 vietsub - Electrifying Jealousy Wanpachi's Feelings! Dòng điện ghen tỵ Cảm xúc của Wanpachi! vietsub
Tập 28 vietsub
Pokémon Journeys tập 28 vietsub - Sobbing Messon! Messon nức nở vietsub
Tập 27 vietsub
Pokémon Journeys tập 27 vietsub - Legends of Heroes! Dande's Greatest Battle!! Huyền thoại anh hùng Trận chiến vĩ đại nhất của Dande vietsub
Tập 26 vietsub
Pokémon Journeys tập 26 vietsub - Jump Koiking! Put it On Yadoking! Nhảy đi Koiking! Đặt nó trên Yadoking! vietsub
Tập 25 vietsub
Pokémon Journeys tập 25 vietsub - A Battle Festival Exploding With Life VS Mega Lucario!! Hội thi đấu bộc phá quyền đấu với Mega Lucario vietsub
Tập 24 vietsub
Pokémon Journeys tập 24 vietsub - Take a Break Rocket-dan! Nghỉ ngơi đi băng hỏa tiễn vietsub
Tập 23 vietsub
Pokémon Journeys tập 23 vietsub - A Massive Panic Sakuragi Park! Đại Khủng Hoảng Công Viên Sakuragi vietsub
Tập 22 vietsub
Pokemon phần 25 tập 22 vietsub - Goodbye Rabbifoot Tạm biệt Rabifoot vietsub
Tập 21 vietsub
Pokemon phần 25 tập 21 vietsub - Convey the Wave Guidance Satoshi and the Mysterious Egg Sóng ba đạo Satoshi và quả trứng bí ẩn vietsub
Tập 20 vietsub
Pokemon phần 25 tập 20 vietsub - Go Towards Your Dream Satoshi and Go Hướng đến ước mơ Satoshi và Go vietsub
Tập 19 vietsub
Pokemon phần 25 tập 19 vietsub - I Am Metamon Tôi là Metamon vietsub
Tập 18 vietsub
Pokemon phần 25 tập 18 vietsub - Satoshi Participates The Pokémon World Championships Satoshi tham dự giải vô địch Pokemon thế giới vietsub
Tập 17 vietsub
Pokemon phần 25 tập 17 vietsub - Hibanny Use Your Flaming Kick Face Tomorrow Hibanny Cú đá rực lửa hướng đến ngày mai vietsub
Tập 16 vietsub
Pokemon phần 25 tập 16 vietsub - Cursed Satoshi.! Satoshi bị nguyền rủa! Satoshi thu phục Gengar vietsub
Tập 15 vietsub
Pokemon phần 25 tập 15 vietsub - Snow Day! Where is Karakara's Bone! Ngày đầy tuyết! Xương của Karakara ở đâu vietsub
Tập 14 vietsub
Pokemon phần 25 tập 14 vietsub - First in the Isshu Region! The Raid Battle at the Ruins!! Lần Đầu ở Vùng Isshu! Trần Đấu Raid ở Tàn Tích vietsub
Tập 13 vietsub
Pokemon phần 25 tập 13 vietsub - Satoshi VS Dande! The Road to the Strongest!! Satoshi VS Dande! Con Đường Dẫn Đến Mạnh Nhất vietsub
Tập 12 vietsub
Pokemon phần 25 tập 12 vietsub - Daimax Battle! Dande The Greatest of Them All!! Trận đấu Daimax! Dande người mạnh nhất vietsub
Tập 11 vietsub
Pokemon phần 25 tập 11 vietsub - Koharu Wanpachi and Sometimes Gangar Too! Koharu Wanpachi và cả Gengar nữa! vietsub
Tập 10 vietsub
Pokemon phần 25 tập 10 vietsub - The Kairyu Paradise and Hakuryu's Ordeal! Thiên Đường Kairyu! Thử thách Hakuryu vietsub
Tập 9 vietsub
Pokemon phần 25 tập 9 vietsub - The Promise We Made that Day! The Houou Legend of Johto!! Lời thề ngày ấy! Ho-Oh huyền thoại của Johto!! vietsub
Tập 8 vietsub
Pokemon phần 25 tập 8 vietsub - Don't Lose Pochama! The Drift Ice Race in Sinnoh!! Đừng thua Pochama! Đường đua băng ở Sinnoh!! vietsub
Tập 7 vietsub
Pokemon phần 25 tập 7 vietsub - The Hoenn Region Site of Fierce Fights! The Battle Frontier Challenge!! Trận chiến ác liệt vùng Hoenn! đối đầu với battle frontier! vietsub
Tập 6 vietsub
Pokemon phần 25 tập 6 vietsub - Catch a Lot of Pokémon! The Path to Mew!! Bắt tất cả Pokémon! Con đường dẫn đến Mew!! vietsub
Tập 5 vietsub
Pokemon phần 25 tập 5 vietsub - Kabigon Became Gigantic! The Mystery of Daimax!! Kabigon hóa khổng lồ! Bí ẩn của Daimax !! vietsub
Tập 4 vietsub
Pokemon phần 25 tập 4 vietsub - Let's Go to the Galar Region! An Encounter with Hibanny!! Cùng tiến đến vùng Galar! Cuộc gặp gỡ với Hibunny !! vietsub
Tập 3 vietsub
Pokemon phần 25 tập 3 vietsub - Fushigisou! Isn't it Mysterious Fushigisou! Bí ẩn của sự tiến hóa vietsub
Tập 2 vietsub
Pokemon phần 25 tập 2 vietsub - Satoshi và Go! tiến lên bằng Lugia! Satoshi and Go! Let go by Lugia! vietsub
Tập 1 vietsub
Pokemon phần 25 tập 1 vietsub - Pikachu ra đời! Pikachu Born! vietsub
Tập 146 vietsub
Pokemon sun and moon tập 146 vietsub - Thank You, Alola! Respective Departures!! Cám Ơn Alola! Hành Trình Của Mỗi Người!! Vietsub
Tập 145 vietsub
Pokemon sun and moon tập 145 vietsub - The Sun! the Moon! and Everyone's Dreams! Mặt trời! Mặt trăng! và ước mơ của mọi người! vietsub
Tập 144 vietsub
Pokemon sun and moon tập 144 vietsub - Alola's Strongest Z! Kapu-Kokeko VS Pikachu!! Trận đấu mạnh nhất của Alola! Kapu Kokeko VS Pikachu!! vietsub
Tập 143 vietsub
Pokemon sun and moon tập 143 vietsub - Conclusion! Gaogaen VS Nyaheat!! Trận quyết định! Gaogaen VS Nyaheat!! vietsub
Tập 141 vietsub
Pokemon sun and moon tập 141 vietsub - Final Battle! Satoshi VS Kukui!! Trận Chiến Cuối Cùng! Satoshi và Kukui! vietsub
Tập 142 vietsub
Pokemon sun and moon tập 142 vietsub - Burn! Swell Up!! Full Battle!!! Đối cháy lên! Bừng sáng lên! Trận chiến đầy đủ!! vietsub
Tập 140 vietsub
Pokemon sun and moon tập 140 vietsub - Akuziking Invasion! The Great Z-Move Battle!! Cuộc xâm lược của Akuziking! Trận chiến tuyệt kỹ Z tuyệt vời !! vietsub
Tập 139 vietsub
Pokemon sun and moon tập 139 vietsub - Birth! The Alola Champion!! Nhà vô địch Alola được sinh ra! vietsub
Tập 138 vietsub
Pokemon sun and moon tập 138 vietsub - The Finals! The Strongest Rival Showdown!! Trận Chung Kết! Trận đấu của những người mạnh nhất! vietsub
Tập 137 vietsub
Pokemon sun and moon tập 137 vietsub - Undefeated Emperor Guzma! Hoàng đế bất bại Guzma! vietsub
Tập 136 vietsub
Pokemon sun and moon tập 136 vietsub - Rising Fire! There's More Than One Rival!! Ngọn Lửa Bùng Cháy! Đối Thủ Không Chỉ Có Một! vietsub
Tập 135 vietsub
Pokemon sun and moon tập 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub
Tập 134 vietsub
Pokemon sun and moon tập 134 vietsub - The Road to the Semifinals!! Đường Vào Bán Kết! vietsub
Tập 133 vietsub
Pokemon sun and moon tập 133 vietsub - Bird Battle! Brave Bird VS God Bird!! Trận chiến của những chú chim! Anh dũng điểu và Thần Điểu!! vietsub
Tập 132 vietsub
Pokemon sun and moon tập 132 vietsub - Overcome Junaiper! Vượt qua Junaiper!! vietsub
Tập 131 vietsub
Pokemon sun and moon tập 131 vietsub - Musashi VS Kojirō! Battlefield of Truth and Love!! Musashi và Kojiro! Trận chiến của sự thật và tình yêu!! vietsub
Tập 130 vietsub
Pokemon sun and moon tập 130 vietsub - Mao and Suiren! Super Full-Force Friendship Battle!! Mao và Suiren! Trận chiến tình bạn đầy đủ sức mạnh! vietsub
Tập 129 vietsub
Pokemon sun and moon tập 129 vietsub - The Great Fray! Battle Royal 151!! Đại Hỗn Loạn! Trận Đấu Hoàng Gia 151! vietsub
Tập 128 vietsub
Pokemon sun and moon tập 128 vietsub - The Curtain Rises! The Alola Pokémon League!! Bức màn mở ra! Liên đoàn Pokémon Alola !! vietsub
Tập 127 vietsub
Pokemon sun and moon tập 127 vietsub - Glazio and Lilie! Chasing a Father's Phantom!! Glazio và Lilie! Đuổi theo Phantom của Cha !! vietsub
Tập 126 vietsub
Pokemon sun and moon tập 126 vietsub - Pikachu's Exciting Expedition! Cuộc thám hiểm thú vị của Pikachu! vietsub
Tập 125 vietsub
Pokemon sun and moon tập 125 vietsub - Satoshi Encounter Beyond Time! Satoshi Cuộc gặp gỡ vượt thời gian! vietsub
Tập 22 vietsub
The Flash Season 5 tập 22 vietsub - Legacy! Di sản! vietsub
Tập 21 vietsub
The Flash Season 5 tập 21 vietsub - The Girl with the Red Lightning! Cô gái với tia chớp đỏ! vietsub
Tập 124 vietsub
Pokemon sun and moon tập 124 vietsub - Perfect Sharpness! Kamiturugi has Arrived!! Độ sắc nét hoàn hảo! Kamiturugi đã đến!! vietsub
Tập 123 vietsub
Pokemon sun and moon tập 123 vietsub - Master the Z Move! Kaki's Fierce Boot Camp!! Làm chủ Z Move! Chiến dịch khởi động dữ dội của Kaki!! vietsub
Tập 122 vietsub
Pokemon sun and moon tập 122 vietsub - You're Being Watched! Rocket-dan's Alola Forms!! Bạn đang được theo dõi! Dạng Alola của Đội hỏa tiễn!! vietsub
Tập 121 vietsub
Pokemon sun and moon tập 121 vietsub - Mao's Valiant Effort! The Forest Pokémon Café!! Nỗ lực dũng cảm của Mao! Café Pokémon rừng!! vietsub
Tập 120 vietsub
Pokemon sun and moon tập 120 vietsub - Suiren Fishes a Kyogre! Suiren Câu Kyogre nhé! vietsub
Tập 16 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 16 vietsub - Hey World Này Thế Giới Kia vietsub
Tập 15 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 15 vietsub - Terms of Service Điều khoản dịch vụ vietsub
Tập 14 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 14 vietsub - Nip Stuck Trốn và bị mắc kẹt vietsub
Tập 13 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 13 vietsub - Egg MacGuffin Trứng MacGuffin vietsub
Tập 12 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 12 vietsub - The Eggplant the Witch and the Wardrobe Cà tím Phù thủy và Tủ quần áo vietsub
Tập 11 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 11 vietsub - Séance and Sensibility Buổi họp và sự nhạy cảm vietsub
Tập 20 vietsub
The Flash Season 5 tập 20 vietsub - Gone Rogue Không còn giả mạo vietsub
Tập 19 vietsub
The Flash Season 5 tập 19 vietsub - Snow Pack! Gói tuyết! vietsub
Tập 10 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 10 vietsub - The Getaway! Nơi nghỉ ngơi! vietsub
Tập 119 vietsub
Pokemon sun and moon tập 119 vietsub - Super Fast Kuwagannon! The Awakening of Māmane!! Kuwagannon siêu nhanh! Sự thức tỉnh của Māmane !! vietsub
Tập 118 vietsub
Pokemon sun and moon tập 118 vietsub - Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Mục tiêu cho vị trí cao nhất! Hội quán rồng bùng nổ!! vietsub
Tập 117 vietsub
Pokemon sun and moon tập 117 vietsub - Shaymin Meltan Nagisa! Lost Child Explorers!! Những nhà thám hiểm bé nhỏ mất tích!! vietsub
Tập 9 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 9 vietsub - Lucha de Apuestas! Đánh cược! vietsub
Tập 18 vietsub
The Flash Season 5 tập 18 vietsub - Godspeed! Thần Tốc Độ! vietsub
Tập 17 vietsub
The Flash Season 5 tập 17 vietsub - Time Bomb! Bom hẹn giờ! vietsub
Tập 116 vietsub
Pokemon sun and moon tập 116 vietsub - Lilie and the Secret Mechanical Princess! Lilie và bí mật công chúa cơ khí! vietsub
Tập 115 vietsub
Pokemon sun and moon tập 115 vietsub - Emperor of Destruction Guzma! Hoàng đế hủy diệt Guzma! vietsub
Tập 114 vietsub
Pokemon sun and moon tập 114 vietsub - Beauty and Nyarth! Đẹp đẽ và Nha Sư! vietsub
Tập 113 vietsub
Pokemon sun and moon tập 113 vietsub - A New Program! The Small Melody of Koiking! Một chương trình mới! Giai điệu nhẹ nhàng từ Koiking! vietsub
Tập 16 vietsub
The Flash Season 5 tập 16 vietsub - Failure Is an Orphan! Thất bại là một đứa trẻ mồ côi! vietsub
Tập 15 vietsub
The Flash Season 5 tập 15 vietsub - King Shark vs Gorilla Grodd! King Shark và Gorilla Grodd! vietsub
Tập 14 vietsub
The Flash Season 5 tập 14 vietsub - Cause and XS! Nguyên nhân và XS! vietsub
Tập 13 vietsub
The Flash Season 5 tập 13 vietsub - Goldfaced! Vàng đối mặt! vietsub
Tập 112 vietsub
Pokemon sun and moon tập 112 vietsub - Discovering a New Species! Get Meltan! Khám phá một Pokemon mới! Đó chính là Meltan!! vietsub
Tập 111 vietsub
Pokemon sun and moon tập 111 vietsub - Arrival in Alola! Dripping Metal Panic!! Cập Bến Alola! Pokemon hệ Thép Hoảng loạn!! vietsub
Tập 110 vietsub
Pokemon sun and moon tập 110 vietsub - Hole in One at PokéGolf! Một cú đánh thắng tại PokeGolf! vietsub
Tập 109 vietsub
Pokemon sun and moon tập 109 vietsub - The Birth of an Island Queen! Satoshi's Grand Trial!! Đảo Hậu ra đời! Đại thử thách của Satoshi!! vietsub
Tập 12 vietsub
The Flash Season 5 tập 12 vietsub - Memorabilia! Kỷ niệm! vietsub
Tập 11 vietsub
The Flash Season 5 tập 11 vietsub - Seeing Red! nhìn thấy màu đỏ! vietsub
Tập 10 vietsub
The Flash Season 5 tập 10 vietsub - The Flash and the Furious! Người Hùng Tia Chớp Và Người Tức Giận! vietsub
Tập 108 vietsub
Pokemon sun and moon tập 108 vietsub - Inside Kapu-Rehire's Mist! Bên trong sương mù của Kapu-Rehire! vietsub
Tập 107 vietsub
Pokemon sun and moon tập 107 vietsub - Run Kaki! Surpass Yourself!! Chạy đi Kaki! Vượt qua chính mình nào!! vietsub
Tập 106 vietsub
Pokemon sun and moon tập 106 vietsub - We Have a Sea and a Valley! Great Intensive Pokémon Evolution Training!! Chúng ta có biển và thung lũng! Luyện tập tiến hóa Pokémon mãnh liệt tuyệt vời !! vietsub
Tập 105 vietsub
Pokemon sun and moon tập 105 vietsub - Decisive Lugarugan Battle! Satoshi VS Glazio!! Trận chiến quyết định Lugarugan! Satoshi VS Glazio !! vietsub
Tập 104 vietsub
Pokemon sun and moon tập 104 vietsub - Poni Island Research Project! Search for the Island King!! Dự án nghiên cứu đảo Poni! Tìm kiếm Vua Đảo!! vietsub
Tập 103 vietsub
Pokemon sun and moon tập 103 vietsub - A Passionate Heart That Can Smash Even Rock! Lychee and Takeshi!! Trái tim nóng bỏng phá vỡ đá! Lychee và Takeshi!! vietsub
Tập 8 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 8 vietsub - Legends of To Meow Meow! Huyền Thoại Của Meo Meo!! vietsub
Tập 102 vietsub
Pokemon sun and moon tập 102 vietsub - Alola at Alola! Takeshi and Kasumi! Alola tại alola! Takeshi và Kasumi!! vietsub
Tập 101 vietsub
Pokemon sun and moon tập 101 vietsub - Fire! The Twin Sparking Gigavolt of Friendship!! Thắp sáng lên! cặp điện 10 vạn vôn của tình bạn!! vietsub
Tập 7 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 7 vietsub - Hell No! Dolly! Xuống Địa ngục Không! Dolly! vietsub
Tập 9 vietsub
The Flash Season 5 tập 9 vietsub - crossover Elseworlds! Tập phim kết hợp Thế giới khác! vietsub
Tập 8 vietsub
The Flash Season 5 tập 8 vietsub - What's Past Is Prologue! Những gì trong quá khứ mới chỉ là sự bắt đầu! vietsub
Tập 7 vietsub
The Flash Season 5 tập 7 vietsub - O Come! All Ye Faithful! Đến đây! Tất cả các bạn trung thành! vietsub
Tập 100 vietsub
Pokemon sun and moon tập 100 vietsub - The Lighting Bolt that Severs the Wind! Its Name is Zeraora!! Tia chớp ánh sáng làn gió mạnh! Tên của nó là Zeraora!! vietsub
Tập 99 vietsub
Pokemon sun and moon tập 99 vietsub - Eievui Where Are You Going! To Go Anywhere to Meet Up! Eievui Cậu đang đi đâu! Để đi bất cứ nơi nào để gặp cậu!! vietsub
Tập 98 vietsub
Pokemon sun and moon tập 98 vietsub - Splitting Up the Combination! Satoshi and Rotom! Tách ra hoặc kết hợp! Satoshi và Rotom!! vietsub
Tập 97 vietsub
Pokemon sun and moon tập 97 vietsub - Fukuthrow the Artisan!! Sleeping Mokuroh zzz!! Thợ thủ công Fukuthrow! Mokuroh ngủ khì zzz! vietsub
Tập 6 vietsub
The Flash Season 5 tập 6 vietsub - The Icicle Cometh! Đến lúc cho tảng băng! vietsub
Tập 6 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 6 vietsub - Tender Is the Nate! Người Đấu thầu là Nate!! vietsub
Tập 5 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 5 vietsub - Tagumo Attacks!! Cuộc tấn công của Tagumo !! vietsub
Tập 4 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 4 vietsub - Wet Hot American Bummer! Người Mỹ Lười Biếng Ướt Nóng! vietsub
Tập 3 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 3 vietsub - Dancing Queen! Nữ Hoàng khiêu vũ!! vietsub
Tập 2 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 2 vietsub - Witch Hunt! Săn phù thủy! vietsub
Tập 1 vietsub
Legends of Tomorrow season 4 tập 1 vietsub - The Virgin Gary! Gary trinh tiết! vietsub
Tập 5 vietsub
The Flash Season 5 tập 5 vietsub - All Doll'd Up! Tất cả hấp dẫn hơn!! vietsub
Tập 96 vietsub
Pokemon sun and moon tập 96 vietsub - Rocket-dan and Nuikoguma! Đội hỏa tiễn và NuiKoguma! vietsub
Tập 4 vietsub
The Flash Season 5 tập 4 vietsub - News Flash! Tin tức về người hùng tia chớp! vietsub
Tập 3 vietsub
The Flash Season 5 tập 3 vietsub - The Death of Vibe! Cái chết của Vibe!! vietsub
Tập 5 vietsub
Ice Age 5 5 vietsub - Trời sập! Collision Course! vietsub
Tập 2 vietsub
The Flash Season 5 tập 2 vietsub - Blocked! Bị Chặn! vietsub
Tập 1 vietsub
The Flash Season 5 tập 1 vietsub - Nora vietsub
Tập 95 vietsub
Pokemon sun and moon tập 95 vietsub - Wela Volcano! Golone! Golonya! and the Mountaineer! Núi lửa Wela! Golone! Golonya và người leo núi!! vietsub
Tập 94 vietsub
Pokemon sun and moon tập 94 vietsub - Great Gathering of Ghost Pokémon! Everyone's Haunted House!! Đại thu thập của Pokémon hệ Ma! Ngôi nhà ma ám của mọi người !! vietsub
Tập 93 vietsub
Pokemon sun and moon tập 93 vietsub - The Hero Liliel and the Alola Staff! Anh hùng Lilie và nhân viên Alola!! vietsub
Tập 92 vietsub
Pokemon sun and moon tập 92 vietsub - Kukui's Desperate Situation! Another Royal Mask!! Tình trạng tuyệt vọng của Kukui! Bộ Mặt nạ hoàng gia khác!! vietsub
Tập 91 vietsub
Pokemon sun and moon tập 91 vietsub - It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley!! Đó là một pikachu bùng phát! Thung lũng Pikachu!! vietsub
Tập 90 vietsub
Pokemon sun and moon tập 90 vietsub - Connect to the Future! The Legend of the Radiant One!! Kết nối tới tương lai! Huyền thoại về đấng sáng tạo!! vietsub
Tập 0 vietsub
Epic 0 vietsub - Trận hùng chiến xứ sở lá cây vietsub
Tập 89 vietsub
Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub
Tập 88 vietsub
Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub
Tập 87 vietsub
Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub
Tập 86 vietsub
Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub
Tập 85 vietsub
Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub
Tập 84 vietsub
Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub
Tập 83 vietsub
Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub
Tập 82 vietsub
Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub
Tập 2 thuyetminh
Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub - Cơn mưa thịt viên 2 Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub
Tập 1 thuyetminh
Cloudy with a Chance of Meatballs 1 vietsub - Cơn mưa thịt viên Cloudy with a Chance of Meatballs vietsub
Tập 81 vietsub
Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub
Tập 21 vietsub
Pokemon the movie 21 vietsub - Câu chuyện pokemon của mọi người! The Pocket Monsters of everyone's Story!! vietsub
Tập 79 vietsub
Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub
Tập 80 vietsub
Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub
Tập 3 thuyetminh
Hotel Transylvania 3 vietsub - Kỳ nghỉ ma cà rồng! Summer vacation!! vietsub
Tập 2 vietsub
Hotel Transylvania 2 vietsub - Khách sạn huyền bí 2 vietsub
Tập 1 vietsub
Hotel Transylvania 1 vietsub - Khách sạn huyền bí 1 vietsub
Tập 23 vietsub
The Flash Season 4 tập 23 vietsub - We Are the Flash! Chúng ta là Flash! Chúng ta là tia chớp!! vietsub
Tập 22 vietsub
The Flash Season 4 tập 22 vietsub - Think Fast! Nghĩ nhanh lên!! vietsub
Tập 21 vietsub
The Flash Season 4 tập 21 vietsub - Harry and the Harrisons! Harry và cộng đồng Well!! vietsub
Tập 20 vietsub
The Flash Season 4 tập 20 vietsub - Therefore She Is! Vì thế cô ấy là!! vietsub
Tập 19 vietsub
The Flash Season 4 tập 19 vietsub - Fury Rogue! Cơn giận giả mạo!! vietsub
Tập 18 vietsub
The Flash Season 4 tập 18 vietsub - Lose Yourself! Đánh mất bản thân!! vietsub
Tập 17 vietsub
The Flash Season 4 tập 17 vietsub - Null and Annoyed! Vô giá trị và bực mình!! vietsub
Tập 78 vietsub
Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub
Tập 77 vietsub
Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub
Tập 76 vietsub
Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub
Tập 75 vietsub
Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub
Tập 74 vietsub
Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub
Tập 73 vietsub
Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub
Tập 72 vietsub
Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub
Tập 71 vietsub
Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub
Tập 70 vietsub
Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub
Tập 131 vietsub
Dragon ball super tập 131 vietsub - Đòn kết thúc ngoạn mục! Tạm biệt Goku! Cho đến ngày chúng ta gặp lại!! vietsub
Tập 69 vietsub
Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub
Tập 68 vietsub
Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub
Tập 16 vietsub
The Flash Season 4 tập 16 vietsub - Run! Iris Run!! Chạy đi! Iris!! vietsub
Tập 15 vietsub
The Flash Season 4 tập 15 vietsub - Enter Flashtime! Tham gia đông cứng thời gian! vietsub
Tập 14 vietsub
The Flash Season 4 tập 14 vietsub - Subject 9! Chủ đề 9! vietsub
Tập 13 vietsub
The Flash Season 4 tập 13 vietsub - True Color! Thoát Ngục!! vietsub
Tập 67 vietsub
Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub
Tập 66 vietsub
Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub
Tập 130 vietsub
Dragon ball super tập 130 vietsub - Trận quyết định lớn nhất! Trận chiến sống còn cuối cùng!! vietsub
Tập 129 vietsub
Dragon ball super tập 129 vietsub - Siêu vượt qua giới hạn! Làm chủ bản năng vô cực!! vietsub
Tập 128 vietsub
Dragon ball super tập 128 vietsub - Niềm kiêu hãnh đến phút chót! Vegeta thất bại!! vietsub
Tập 65 vietsub
Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub
Tập 64 vietsub
Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub
Tập 63 vietsub
Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub
Tập 127 vietsub
Dragon ball super tập 127 vietsub - Tiếp cận bức tường! Rào chắn cuối cùng của Hy Vọng!! vietsub
Tập 126 vietsub
Dragon ball super tập 126 vietsub - Vượt qua cả thần! Đòn tấn công liều lĩnh của Vegeta!! vietsub
Tập 12 vietsub
The Flash Season 4 tập 12 vietsub - Honey! I Shrunk Team Flash! Anh yêu! Em thu nhỏ đội Flash! vietsub
Tập 62 vietsub
Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub
Tập 61 vietsub
Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub
Tập 60 vietsub
Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub
Tập 59 vietsub
Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub
Tập 125 vietsub
Dragon ball super tập 125 vietsub - Advent of the God of Destruction Toppo! There is Only Overwhelming Power!! Sự ra đời của Thần hủy diệt Toppo! Chỉ số sức mạnh áp đảo!! vietsub
Tập 124 vietsub
Dragon ball super tập 124 vietsub - A Stormy Fierce Attack! Gohan Fights With His Back to the Wall!! Một cơn bão tấn công dữ dội! Gohan chiến đấu ở thế chân tường!! vietsub
Tập 11 vietsub
The Flash Season 4 tập 11 vietsub - The Elongated Knight Rises! Tăng trưởng kéo dài! vietsub
Tập 58 vietsub
Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub
Tập 123 vietsub
Dragon ball super tập 123 vietsub - Full Body! Spirit! and Power Unleashed!! Toàn thân! thần khí! và sức mạnh đã được giải phóng! vietsub
Tập 10 vietsub
The Flash Season 4 tập 10 vietsub - The Trial of The Flash! Cuộc thử nghiệm của người hùng tia chớp!! vietsub
Tập 57 vietsub
Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub
Tập 125 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 125 vietsub - Ông Soon Jae đồng ý cho Bo Suk tham dự cuộc họp! Jung Eum nhận lại tiền đặt cọc chuyển về quê làm việc! Jun Hyuk hôn Se Kyung!! vietsub
Tập 126 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 126 vietsub - Shin Ae và Se Kyung gặp lại bố! Hye Ri tặng cho Shin Ae hai con búp bê mình yêu quý! Trên đường đi sân bay Se Kyung thổ lộ với Ji Hoon!! vietsub
Tập 124 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 124 vietsub - Shin Ae và Se Kyung chuẩn bị ra nước ngoài! Hye Ri muốn Shin Ae ở lại nên buộc dây vào tay Shin Ae!! vietsub
Tập 122 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 122 vietsub - Hye Ri ngã từ ban công tầng 2! rạn xương phải vào viện! Ja Ok vội đến viện thăm Hye Ri đến độ quên không đi giầy! Hyun Kyung gọi Ja Ok là mẹ!! vietsub
Tập 121 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 121 vietsub - Jung Eum đi bán quần áo thuê! In Na và Kwang Soo tạm thời chia tay! Se Kyung nhận được thư bố! hai chị em chuẩn bị chuyển đi! Ji Hoon giữ Se Kyung ở lại! vietsub
Tập 123 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 123 vietsub - Kwang Soo làm việc ở hiệu sách! In Na nổi tiếng và đang chuẩn bị đi nhật! Se Kyung báo Jun Hyuk đi nước ngoài!! vietsub
Tập 120 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 120 vietsub - Công ty ông Soon Jae có nguy cơ phá sản! Jung Eum đã hoàn thành buổi gia sư cuối cùng cho Jun Hyuk! vietsub
Tập 122 vietsub
Dragon ball super tập 122 vietsub - Vì lòng tự hào! Vegeta thử thách trở thành mạnh nhất!! vietsub
Tập 116 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 116 vietsub - Hye Ri muốn làm lớp trưởng nên bắt Shin Ae đề cử mình và vận động các bạn bầu mình! Jung Eum gửi con chó cho bạn nuôi! vietsub
Tập 118 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 118 vietsub - Hyun Kyung nghi ngờ Jun Hyuk và Jung Eum là một cặp! Se Kyung và Ji Hoon là một cặp!! vietsub
Tập 119 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 119 vietsub - Jung Eum nói lời chia tay với Ji Hoon! Hye Ri tức giận đòi kết hôn với Se Ho!! vietsub
Tập 117 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 117 vietsub - Ông Soon Jae và bà Ja Ok tổ chức đám cưới nhưng không thành! Công nhân nhà máy của ông Soon Jae biểu tình đòi tiền lương!! vietsub
Tập 37 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 37 vietsub - Các bạn của Jun Hyuk chia thành hai phe ngưỡng mộ Jung Eum và Se Kyung! Bo Suk cứu một người đàn ông lạ mặt trần truồng!! vietsub
Tập 30 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 30 vietsub - Jung Eum để ý thấy Jun Hyuk luôn lịch sự và nhã nhặn với Se Kyung! Hyun Kyung vô ý khiến bà Ja Ok ngã trật chân!! vietsub
Tập 39 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 39 vietsub - Shin Ae và Hye Ri có một bài tập về nhà mới! Ông Soon Jae hứa gấp 10.000 con hạc cho bà Ja Ok!! vietsub
Tập 35 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 35 vietsub - Heli đi lạc! Ji Hoon và Jung Eum đi tìm và thấy Heli ở nhà người chủ cũ của Heli!! vietsub
Tập 40 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 40 vietsub - Bo Suk đi dạo trong công viên và nhớ về người phụ nữ có tên Michelle! Jung Eum và Se Kyung uống say!! vietsub
Tập 28 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 28 vietsub - Jung Eum bị đau ruột thừa! Ji Hoon mổ cho cô! vietsub
Tập 29 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 29 vietsub - Ji Hoon dọa Jung Eum là có thể anh để quên dao mổ trong bụng! Ông Soon Jae và bà Ja Ok kỷ niệm 100 ngày quen nhau!! vietsub
Tập 31 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 31 vietsub - Bo Suk trở nên nổi tiếng với phụ nữ trung niên nhật! Mọi người trong bệnh viện đồn đại về bạn gái của Ji Hoon!! vietsub
Tập 36 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 36 vietsub - Hyun Kyung và Ja Ok gặp rắc rối vì phạt một học sinh! Shin Ae bị nghiệm trò gắp thú và lấy trộm tiền của Se Kyung!! vietsub
Tập 33 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 33 vietsub - Hye Ri có bạn trai! Se Kyung lấy bộ đồng phục thể dục cũ của Jun Hyuk!! vietsub
Tập 38 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 38 vietsub - Ông Soon Jae cần tìm một thư ký mới! Jung Eum dẫn theo Heli đến bệnh viện!! vietsub
Tập 32 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 32 vietsub - Jung Eum và Se Ho gặp nhau trong nhiều tình huống! Hye Ri mất trí nhớ tạm thời!! vietsub
Tập 121 vietsub
Dragon ball super tập 121 vietsub - Tổng chiến tranh! Hợp thể tối hậu gấp 4 lần và đòn tấn công toàn diện vũ trụ 7 vietsub
Tập 60 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 60 vietsub - Bạn gái của Julien từ Mỹ sang chơi! Shin Ae gặp và cảm thấy vô cùng ghen tị!! vietsub
Tập 58 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 58 vietsub - Ông Soon Jae cảm thấy bị gia đình bỏ bê liền quyết định tổ chức một cuộc thi kiến thức về Lee Soon Jae với các thành viên trong gia đình!! vietsub
Tập 57 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 57 vietsub - Bo Suk tình cờ xì hơi trước mặt cả nhà và cảm thấy vô cùng đau khổ! vietsub
Tập 59 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 59 vietsub - Shin Ae muốn đi xem biển! Jun Hyuk lái xe đưa hai chị em đi biển!! vietsub
Tập 27 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 27 vietsub - Shin Ae viết câu chuyện về cục phân nhỏ! Tình cờ đọc được! Hye Ri mê tít!! vietsub
Tập 12 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 12 vietsub - Những bức hình Jung Eum say xỉn bên bờ biển lan tràn trên internet và cô ấy muốn trả thù!! vietsub
Tập 15 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 15 vietsub - Se Ho gặp và rất thích Jung Eum!! vietsub
Tập 8 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 8 vietsub - Hyun Kyung phát hiện ông Soon Jae hẹn hò bà Ja Ok! Ông Soon Jae nhầm tưởng Se Kyung là giúp việc mới!! vietsub
Tập 19 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 19 vietsub - Ji Hoon cũng mua quần áo áo cho hai chị em dip Tết Trung thu! Hyun Kyung gặp lại một người phụ nữ khơi lại một ký ức xấu hổ của mình! vietsub
Tập 26 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 26 vietsub - Ji Hoon gặp vấn đề ở nơi làm việc! và Hyun Kyung ra mặt bảo vệ cậu!! vietsub
Tập 17 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 17 vietsub - Bo Suk thần tượng và coi Ji Hoon như một thiên tài vĩ đại! Jung Eum bị đuổi việc!! vietsub
Tập 22 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 22 vietsub - Hye Ri bị mất một con búp bê! Cả hiệu trưởng và ông Soon Jae đối đầu nhau vì bà Ja Ok!! vietsub
Tập 21 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 21 vietsub - Shin Ae và Hye Ri cùng tham gia vở kịch “Lọ lem” ở lớp học! Jung Eum buồn chán vì chuyện học tập!! vietsub
Tập 16 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 16 vietsub - Se Kyung tham gia một cuộc thi ăn để lấy tiền cho Shin Ae đi học! Ông Soon Jae gặp Julien và rất bực mình!! vietsub
Tập 20 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 20 vietsub - Se Kyung bám riết Jung Eum đòi tiền tháng lương đầu tiên! ông Soon Jae quyết định đi xe đạp đua!! vietsub
Tập 14 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 14 vietsub - Ông nhờ Jung Eum tư vấn để trông trẻ hơn! Shin Ae và Hye Ri tranh nhau ngôi nhà hộp giấy!! vietsub
Tập 18 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 18 vietsub - Jung Eum đi xem mắt! trúng bạn cũ của Ji Hoon!! vietsub
Tập 25 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 25 vietsub - Hyun Kung và Bo Suk cố gắng hết sức giúp Hye Ri học môn toán! Jung Eum lo bị lộ mình không phải là sinh viên Đại học Seoul!! vietsub
Tập 24 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 24 vietsub - Shin Ae bị Hye Ri lừa trả tiền đồ ăn vặt! nhưng lại không có tiền!! vietsub
Tập 23 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 23 vietsub - Se Ho để ý thấy mọi người trong gia đình không coi trọng Bo Suk! Ji Hoon mời Se Kyung đi xem nhạc kịch!! vietsub
Tập 41 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 41 vietsub - ulien vào làm giáo viên tiếng Anh ở trường bà Ja Ok! Jung Eum vẫn cố bắt Jun Hyuk gọi mình là chị!! vietsub
Tập 34 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 34 vietsub - Kwang Soo mua thịt bò về ăn! nhưng không muốn chia cho Jung Eum!! vietsub
Tập 44 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 44 vietsub - Jun Hyuk phát hiện một cô gái bám theo! Cậu nhờ Jung Eum giả làm bạn gái!! vietsub
Tập 42 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 42 vietsub - Ji Hoon cần có một người cùng đi với mình trong buổi tiệc từ thiện ở bệnh viện! vietsub
Tập 43 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 43 vietsub - Bo Suk trốn đến nhà bà Ja Ok để lánh nạn! Se Kyung học cách sử dụng điện thoại di động!! vietsub
Tập 11 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 11 vietsub - Shin Ae và Se Kyung lần đầu tiên đi siêu thị! Shin Ae bị đồ ăn thử trong siêu thị mê hoặc!! vietsub
Tập 10 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 10 vietsub - Jung Eum đi nhờ Ji Hoon đến ga tàu điện ngầm! nhưng Ji Hoon quên mất đã đưa cô đến tận Sok Cho!! vietsub
Tập 13 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 13 vietsub - Sinh nhật Julien! anh mời Se Kyung và Shin Ae đến dự tiệc sinh nhật của mình!! vietsub
Tập 9 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 9 vietsub - Se Kyung bắt đầu làm giúp việc tại nhà ông Lee Soon Jae! vietsub
Tập 7 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 7 vietsub - Bài kiểm tra tiếng Anh của Jun Hyuk được 97 điểm! vietsub
Tập 6 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 6 vietsub - Shin Ae bị lạc! Se Kyung lo sợ đi tìm Julien! Kwang Soo! In Na và Jung Eum giúp đỡ!! vietsub
Tập 120 vietsub
Dragon ball super tập 120 vietsub - Chiến lược sinh tồn hoàn hảo! Mối đe dọa của sát thủ vũ trụ 3!! vietsub
Tập 119 vietsub
Dragon ball super tập 119 vietsub - Không thể tránh được! Cuộc tấn công tàng hình khủng khiếp!! vietsub
Tập 5 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 5 vietsub - Ông Soon Jae quên ngày giỗ của vợ! Se Kyung nói dối là đã tìm được việc và dời đi. vietsub
Tập 4 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 4 vietsub - Se Kyung đi tìm việc! Jung Eum gặp khó khăn trong công việc gia sư! vietsub
Tập 3 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 3 vietsub - Julien tình cờ gặp Se Kyung và Shin Ae vietsub
Tập 2 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 2 vietsub - Se Kyung và Shin Ae đến Seoul vietsub
Tập 1 thuyetminh
Through the Roof High Kick 2 tập 1 vietsub - Giới thiệu gia đình Lee Soon Jae và chị em Shin Se Kyung vietsub
Tập 56 vietsub
Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub
Tập 55 vietsub
Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub
Tập 54 vietsub
Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub
Tập 9 vietsub
The Flash Season 4 tập 9 vietsub - Don't Run! Đừng chạy! vietsub
Tập 20 vietsub
Pokemon movie tập 20 vietsub - Pokemon! i Choose you! Pokemon! Tớ chọn cậu! vietsub
Tập 118 vietsub
Dragon ball super tập 118 vietsub - Thảm kịch càng tăng lên! Sự biến mất của các vũ trụ!! vietsub
Tập 53 vietsub
Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub
Tập 52 vietsub
Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub
Tập 8 vietsub
Người hùng tia chớp phần 4 tập 8 vietsub - Crisis on Earth X! Khủng hoảng ở trái đất X!! vietsub
Tập 7 vietsub
Người hùng tia chớp phần 4 tập 7 vietsub - Therefore I Am Vì thế tôi là vietsub
Tập 6 vietsub
Người hùng tia chớp phần 4 tập 6 vietsub - When Harry Met Harry Khi Harry gặp Harry vietsub
Tập 5 vietsub
Người hùng tia chớp phần 4 tập 5 vietsub - Girls Night Out Những cô gái đi chơi đêm vietsub
Tập 117 vietsub
Dragonball super tập 117 vietsub - Trận quyết định của tình yêu! Những người máy sinh học và vũ trụ hai!! vietsub
Tập 51 vietsub
Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub
Tập 116 vietsub
Dragonball super tập 116 vietsub - Báo hiệu của sự trở lại! Sự bùng nổ của bản năng vô cực! vietsub
Tập 115 vietsub
Dragonball super tập 115 vietsub - Goku vs Kafla! Super Saiyan Blue bị đánh bại !! vietsub
Tập 50 vietsub
Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub
Tập 114 vietsub
Dragonball super tập 114 vietsub - Khát vọng đáng sợ! sự ra đời của một siêu chiến binh mới!! vietsub
Tập 113 vietsub
Dragonball super tập 113 vietsub - Tận hưởng đi! Trận chiến của các Saiyan hiếu chiến tái diễn!! vietsub
Tập 112 vietsub
Dragonball super tập 112 vietsub - Lời thề của Saiyan! Quyết định của Vegeta!! vietsub
Tập 111 vietsub
Dragonball super tập 111 vietsub - Trận Chiến Đỉnh Cao Kỳ Dị! HIT VS JIREN!! vietsub
Tập 110 vietsub
Dragonball super tập 110 vietsub - Tỉnh lại Son Goku! Cấp độ mới được đánh thức!! Đây là trận đấu tối thượng của cả vũ trụ! Son Goku vs Jiren!! vietsub
Tập 109 vietsub
Dragonball super tập 109 vietsub - Kẻ thù tối thượng tiếp cận Goku! Ngay lúc này! Thả ra Đòn Genki Dama Chí mạng!! vietsub
Tập 49 vietsub
Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub
Tập 48 vietsub
Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub
Tập 47 vietsub
Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub
Tập 46 vietsub
Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân
Tập 45 vietsub
Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub
Tập 44 vietsub
Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub
Tập 108 vietsub
Dragonball super tập 108 vietsub - Freeza và Frost! Cặp đôi Độc ác!! vietsub
Tập 4 vietsub
Robot đại chiến tập 4 vietsub - kỷ nguyên hủy diệt vietsub
Tập 3 vietsub
Robot đại chiến tập 3 vietsub - Vùng tối của mặt trăng vietsub
Tập 2 vietsub
Robot đại chiến Transformers tập 2 vietsub - Bại binh phục hận vietsub
Tập 1 vietsub
Robot đại chiến - Transformers tập 1 vietsub - người máy biến hình vietsub
Tập 107 vietsub
Dragonball super tập 107 vietsub - Kế hoạch báo thù của Frost vũ trụ 6! Một cái bẫy quỷ quyệt! vietsub
Tập 106 vietsub
Dragonball super tập 106 vietsub - Tìm ra ngay! Trận chiến sinh tử với kẻ thù vô hình! vietsub
Tập 43 vietsub
Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub
Tập 42 vietsub
Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub
Tập 105 vietsub
Dragonball super tập 105 vietsub - Trận chiến vô vọng! Sư phụ Muten Roshi đốt cháy sinh mạng!! vietsub
Tập 5 thuyetminh
Robot đại chiến - Transformers tập 5 vietsub - Kỵ sĩ cuối cùng-The last knight vietsub
Tập 5 vietsub
Robot đại chiến - Transformers tập 5 vietsub - Kỵ sĩ cuối cùng-The last knight vietsub
Tập 3 vietsub
Minions tập 3 2017 vietsub - Kẻ cắp mặt trăng 3 2017 vietsub
Tập 0 vietsub
The boss baby - Nhóc Trùm tập Full vietsub - Nhóc Trùm vietsub
Tập 0 thuyetminh
The boss baby - Nhóc Trùm tập Full vietsub - Nhóc Trùm vietsub
Tập 104 vietsub
Dragonball super tập 104 vietsub - Trận đấu với tốc độ tối thượng bắt đầu! Goku và Hit tham gia!! vietsub
Tập 103 vietsub
Dragonball super tập 103 vietsub - Gohan bất dung thứ! Trận chiến quyết định với vũ trụ 10!! vietsub
Tập 41 vietsub
Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub
Tập 40 vietsub
Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub
Tập 39 vietsub
Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokemon sun and moon tập 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokemon sun and moon tập 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự sống! vietsub
Tập 36 vietsub
Pokemon sun and moon tập 36 vietsub - Đại thử thách của Lychee! Trận chiến Pokemon khó khăn nhất!! vietsub
Tập 35 vietsub
Pokemon sun and moon tập 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub
Tập 34 vietsub
Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub
Tập 33 vietsub
Pokemon sun and moon tập 33 vietsub - Yowashi yếu đuối và mạnh mẽ! chủ nhân chiếc hồ! vietsub
Tập 32 vietsub
Pokemon sun and moon tập 32 vietsub - Phát hiện kho báu! Mooland tìm kiếm!! vietsub
Tập 31 vietsub
Pokemon sun and moon tập 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub
Tập 30 vietsub
Pokemon sun and moon tập 30 vietsub - Lilie! chăm sóc tốt cho Pikachu nhé! vietsub
Tập 29 vietsub
Pokemon sun and moon tập 29 vietsub - Bạn cũng định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub
Tập 28 vietsub
Pokemon sun and moon tập 28 vietsub - Trận Pokebase nhiệt huyết! Nhắm tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub
Tập 27 vietsub
Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub
Tập 26 vietsub
Pokemon sun and moon tập 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub
Tập 25 vietsub
pokemon sun moon tập 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub
Tập 24 vietsub
pokemon sun moon tập 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub
Tập 23 vietsub
pokemon sun moon tập 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub
Tập 22 vietsub
pokemon sun moon tập 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub
Tập 21 vietsub
pokemon sun moon tập 21 vietsub - Nyabby! bắt đầu chuyến hành trình! vietsub
Tập 20 vietsub
pokemon sun moon tập 20 vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa của cả hai vietsub
Tập 19 vietsub
pokemon sun moon tập 19 vietsub - Tập huấn điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub
Tập 18 vietsub
pokemon sun moon tập 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu ăn của Mao! vietsub
Tập 17 vietsub
pokemon sun moon tập 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Bí ẩn viên pha lê bị mất tích!! vietsub
Tập 12 vietsub
pokemon sun moon tập 12 vietsub - Buổi học ngoại khóa là Hidoide! vietsub
Tập 16 vietsub
pokemon sun moon tập 16 vietsub - Bộ ba bé nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub
Tập 15 vietsub
pokemon sun moon tập 15 vietsub - Đồi móng vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub
Tập 14 vietsub
pokemon sun moon tập 14 vietsub - Kết tinh của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub
Tập 13 vietsub
pokemon sun moon tập 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub
Tập 11 vietsub
pokemon sun moon tập 11 vietsub - Satoshi tới nhà Kaki! vietsub
Tập 10 vietsub
pokemon sun moon tập 10 vietsub - Liệu có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại thử thách!! vietsub
Tập 19 vietsub
Pokemon movie 19 full hd vietsub - Volcanion Và Magearna Siêu Máy Móc vietsub
Tập 9 vietsub
pokemon sun moon tập 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub
Tập 8 vietsub
pokemon sun moon tập 8 vietsub - Ai sẽ chăm sóc quả trứng? vietsub
Tập 7 vietsub
pokemon sun moon tập 7 vietsub - Kẻ lang thang ngoài chợ Nyabby! vietsub
Tập 6 vietsub
pokemon sun moon tập 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub
Tập 5 vietsub
pokemon sun moon tập 5 vietsub - Ashimari! bong bóng của cậu! vietsub
Tập 4 vietsub
pokemon sun moon tập 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub
Tập 3 vietsub
pokemon sun moon tập 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!
Tập 2 vietsub
pokemon sun moon tập 2 vietsub - Thần bảo hộ Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến
Tập 1 vietsub
pokemon sun moon tập 1 vietsub - Alola! Hòn đảo đầu tiên
Tập 44 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 44 vietsub - 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!! vietsub
Tập 43 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 43 vietsub - Truyền thuyết XYZ vietsub
Tập 47 vietsub
pokemon xyz tập 47 vietsub - Con số 0 không hồi kết! Hẹn ngày gặp lại!! vietsub
Tập 46 vietsub
pokemon xyz tập 46 vietsub - Tạm biệt Satoshi-Gekkouga! Xerocisy phản công vietsub
Tập 45 vietsub
pokemon xyz tập 45 vietsub - Trận đấu cuối cùng với Satoshi! Lựa chọn của Serena!! vietsub
Tập 44 vietsub
pokemon xyz tập 44 vietsub - Bắt đầu bằng con số 0! Quyết định của Citron!! vietsub
Tập 43 vietsub
pokemon xyz tập 43 vietsub - Zygarde phản kích! Trận chiến cuối cùng ở Kalos!! vietsub
Tập 42 vietsub
pokemon xyz tập 42 vietsub - Tiến kích cự thạch! Tuyến phòng ngự Kalos!! vietsub
Tập 41 vietsub
pokemon xyz tập 41 vietsub - Đột kích hội quán Miare! Mãi mãi là Citroid!! vietsub
Tập 40 vietsub
pokemon xyz tập 40 vietsub - Trận đột chiến giữa Zygarde và Zygarde! Hủy diệt thế giới!! vietsub
Tập 39 vietsub
pokemon xyz tập 39 vietsub - Đội Hỏa Quang tập kích! Zygarde ở tháp Prism!! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokemon xyz tập 38 vietsub - Vô địch Liên minh Kalos! Trận chiến tuyệt vời nhất của Satoshi!! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokemon xyz tập 37 vietsub - Trận chung kết! Satoshi VS Alan vietsub!!
Tập 36 vietsub
Pokemon xyz tập 36 vietsub - Ác chiến ở Liên minh Kalos! Tập hợp tất cả cảm xúc cuồng nhiệt vietsub
Tập 35 vietsub
Pokemon xyz tập 35 vietsub - Quyết chiến với đối thủ, Satoshi Gekkouga Vs Mega Jukain vietsub
Tập 34 vietsub
Pokemon xyz tập 34 vietsub - Trận đấu đầy đủ vòng bán kết! Satoshi đấu với Shota!!
Tập 33 vietsub
Pokemon xyz tập 33 vietsub - Mega Jukain VS Raichu! Thu thập kinh nghiệm!!
Tập 32 vietsub
Pokemon xyz tập 32 vietsub - Liên minh Kalos khai mạc ,Quyết đấu Lizadon x và Lizadon y
Tập 31 vietsub
Pokemon xyz tập 31 vietsub - Náo loạn ở lễ hội Karakuri!
Tập 30 vietsub
pokemon xyz tập 30 vietsub, pokemon phần 21 tập 30 vietsub - Tìm kiếm Melecie! Numelgon và Dedenne!!
Tập 35 vietsub
Pokemon special tập 35 vietsub - Tiến hóa mega Mạnh mẽ hồi 1
Tập 46 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 46 vietsub - Goku VS Vegeta Nhân Bản! - Một Trong Hai Người Ai Sẽ Thắng Đây
Tập 29 thuyetminh
SatoshiGekkouga VS Mega Yukinooh! Phi tiêu nước khổng lồ xuất kích!! vietsub - pokemon xyz tập 29 vietsub
Tập 42 vietsub
pokemon tập đặc biệt tập 42 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 4 vietsub
Tập 39 vietsub
pokemon phần đặc biệt tập 39 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 3
Tập 37 vietsub
Pokemon phần đặc biệt tập 37 vietsub - tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 2 vietsub
Tập 29 vietsub
Pokemon xyz tập 29 vietsub - SatoshiGekkouga VS Mega Yukinooh! Phi tiêu nước khổng lồ xuất kích!!
Tập 45 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 45 vietsub - Vegeta Biến Mất!_ - Sức Mạnh Của Vegeta Nhân Bản
Tập 44 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 44 vietsub - Hành Tinh Bị Niêm Phong _Potof_ - Bí Mật Về _Siêu Thần Thủy_!
Tập 43 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 43 vietsub - Ki của Son Goku vượt ngoài tầm kiểm soát chăm sóc pan thật khổ sở
Tập 42 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 42 vietsub - Bữa Tiệc Mừng Chiến Thắng! - Cuộc Chiến Cuối Cùng! Monaka VS Son Goku
Tập 41 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 41 vietsub - Sự xuất hiện của rồng thần hãy thực hiện điều ước của chúng tôi
Tập 40 vietsub
7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 40 - cuối cùng cũng đến hồi quyết định người chiến thắng là beerus hay champa đây
Tập 4 vietsub
Biệt đội chim cánh cụt vùng Madagascar - Penguins of Madagascar (2014)
Tập 28 vietsub
Pokemon xyz tập 28 vietsub - Tiến hóa trong rừng sâu
Tập 28 raw
pokemon xyz tập 28 raw - tiến hóa trong rừng sâu
Tập 27 vietsub
Pokemon xyz tập 27 vietsub - Thách đấu hội quán Eisetsu, Chiến trường hệ băng
Tập 47 vietsub
Pokemon xy tập 47 - Serena thu phục Yancham vietsub
Tập 64 vietsub
Pokemon xy tập 64 - Fokko tiến hóa thành Tairenar vietsub
Tập 88 vietsub
Pokemon xy tập 88 - Serena thu phục Ibui vietsub
Tập 3 vietsub
Sóc Siêu quậy 3 - Alvin and Chipmunk 3
Tập 2 vietsub
Sóc Siêu quậy 2 - Alvin and Chipmunk 2
Tập 1 vietsub
Sóc Siêu quậy 1 - Alvin and Chipmunk 1
Tập 26 vietsub
Pokemon xyz tập 26 vietsub - quyết đấu với đối thủ - Satoshi và Shota
Tập 26 thuyetminh
pokemon xyz tập 26 thuyết minh - Quyết đấu với đối thủ! Satoshi VS Shota!!
Tập 18 vietsub
Pokemon movie 18, Chiếc Vòng Ánh Sáng Của Siêu Ma Thần Hoopa, The Archdjinni of the Rings: Hoopa
Tập 25 vietsub
Pokemon xyz tập 25 vietsub
Tập 24 vietsub
pokemon xyz tập 24 vietsub
Tập 2 vietsub
Madagascar 2_ Tẩu Thoát Đến Châu Phi-Madagascar_ Escape 2 Africa (2008)
Tập 3 vietsub
Madagascar 3_ Thần Tượng Châu Âu-Madagascar 3_ Europes Most Wanted (2012
Tập 1 vietsub
MADAGASCAR: CUỘC PHIÊU LƯU ĐẾN MADAGASCAR
Tập 4 vietsub
Ice Age 4: Continental Drift (Kỉ băng hà 4: Lục địa trôi dạt)
Tập 3 vietsub
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Kỉ băng hà 3: Khủng long thức giấc
Tập 2 vietsub
Kỷ băng hà phần 2, Băng tan, The Meltdown, Ice age 2
Tập 1 vietsub
Kỷ băng hà phần 1, Ice age 2002
Tập 23 vietsub
pokemon xyz tập 23 vietsub, pokemon phần 21 tập 23 vietsub, pokemon tập 920, pokemon season 21 ep 23,Satoshi và Alan! Gekkouga tái đấu Mega Lizardon!!
Tập 3 vietsub
Kungfu panda 3, công phu gấu trúc 3
Tập 2 vietsub
Kungfu panda 2, công phu gấu trúc 2
Tập 1 vietsub
Kungfu panda 1, công phu gấu trúc 1
Tập 0 vietsub
Minions 2015 cuộc hành trình tìm kiếm chủ nhân là ác nhân
Tập 2 vietsub
Minion 2, kẻ cắp mặt trăng 2, Despicable me 2
Tập 1 vietsub
Minion 1, kẻ cắp mặt trăng 1, Despicable me 1
Tập 23 raw
pokemon xyz tập 23
Tập 39 vietsub
Dragon Ball Super Tập 39 - Đòn Phản Công _Toki Tobashi_ Đã Bắt Đầu!_ - Sẽ xuất hiện Chứ!_ Kĩ Năng Mới Của Goku!
Tập 22 vietsub
pokemon xyz tập 22 vietsub
Tập 22 raw
Pokemon xyz tập 22 raw
Tập 21 vietsub
pokemon xyz tập 21 vietsub
Tập 93 vietsub
Pokemon xy tập cuối
Tập 90 vietsub
pokemon xy tập 90
Tập 90 thuyetminh
pokemon xy tập 90
Tập 81 vietsub
pokemon xy tập 81
Tập 76 vietsub
Pokemon xy tập 76
Tập 71 vietsub
Pokemon xy tập 71
Tập 50 vietsub
Pokemon xy tập 50
Tập 85 vietsub
Pokemon xy tập 85
Tập 37 vietsub
pokemon xy tập 37
Tập 4 thuyetminh
pokemon xy tập 04
Tập 20 vietsub
Pokemon xyz tập 20 vietsub
Tập 4 vietsub
Sóc siêu quậy 4, Alvin and chipmunk 4
Tập 19 vietsub
Pokemon xyz tập 19 vietsub
Tập 18 vietsub
Pokemon xyz tập 18 vietsub
Tập 20 raw
Pokemon xyz tap 20 kosub
Tập 3 thuyetminh
Pokemon xy tập 3 thuyết minh
Tập 69 vietsub
Keromatsu tiến hóa
Tập 18 raw
Pokemon xyz tập 18 raw
Tập 34 vietsub
Pokemon tập đặc biệt tập 34
Tập 18 raw
Pokemon xyz tập 18 vietsub
Tập 17 vietsub
Pokemon xyz tập 17 vietsub
Tập 11 vietsub
Pokemon xyz tập 11 vietsub
Tập 12 vietsub
Pokemon xyz tập 12 vietsub - Ibui tiến hóa thành Nymphia
Tập 8 vietsub
Pokemon xyz tap 8 vietsub
Tập 7 vietsub
pokemon xyz tập 7 vietsub
Tập 9 raw
pokemon xyz tập 9 raw
Tập 8 raw
pokemon xyz tập 8 raw
Tập 6 vietsub
pokemon xyz tập 6 vietsub
Tập 7 raw
pokemon xyz tập 7
Tập 5 vietsub
Pokemon xyz tập 5 vietsub
Tập 18 thuyetminh
pokemon movie 18 vietsub
Tập 2 raw
pokemon movie 18 phần 2 bản raw
Tập 3 raw
pokemon movie 18 phần 3 bản raw
Tập 1 raw
pokemon movie 18 phần 1 bản raw
Tập 3 vietsub
pokemon xyz tập 3 vietsub
Tập 4 raw
Pokemon xyz tập 4
Tập 5 raw
Pokemon xyz tập 5, pokemon phần 20 tập 5, pokemon xyz ep 5
Tập 4 vietsub
Pokemon xyz tập 4 vietsub
Tập 6 raw
pokemon xyz tập 6 bản raw
Tập 2 thuyetminh
Madagascar 3 phần 2
Tập 3 thuyetminh
Madagascar 3 phần 3
Tập 4 thuyetminh
Madagascar 3 phần 4
Tập 5 thuyetminh
Madagascar 3 phần 5
Tập 6 thuyetminh
Madagascar 3 phần 6 end
Tập 2 vietsub
pokemon xyz tập 2 vietsub
Tập 81 vietsub
pokemon xy tập 81, pokemon phần 19 tập 81
Tập 82 raw
pokemon xy tập 82, pokemon phần 19 tập 82
Tập 84 vietsub
pokemon xy tập 84, pokemon phần 19 tập 84
Tập 3 raw
pokemon xyz tập 3
Tập 1 thuyetminh
Madagascar 3 phần 1
Tập 1 vietsub
Pokemon xyz tập 1
Tập 92 vietsub
Pokemon xy tập 92 vietsub
Tập 83 vietsub
Pokemon xy tập 83
Tập 90 raw
pokemon xy tập 90
Tập 87 engsub
pokemon xy tập 87
Tập 89 raw
pokemon xy tập 89
Tập 88 raw
Pokemon xy tập 88
Tập 77 vietsub
pokemon xy tập 77
Tập 78 vietsub
pokemon xy tập 78
Tập 79 vietsub
pokemon xy tập 79
Tập 80 vietsub
pokemon xy tập 80