Pokémon Journeys tập 85 vietsub - Rival Showdown! Satoshi VS Saitou!! Quyết đấu đối thủ! Satoshi VS Saito!! vietsub

Tập 85 - lich

Pokémon Journeys tập 85 vietsub - Rival Showdown! Satoshi VS Saitou!! Quyết đấu đối thủ! Satoshi VS Saito!! vietsub


Pokémon Journeys tập 84 vietsub - Lucarionite! Adventure on Mega Island!! Lucarionite! Đại hành trình trên đảo Mega!! vietsub

Tập 84 - lich

Pokémon Journeys tập 84 vietsub - Lucarionite! Adventure on Mega Island!! Lucarionite! Đại hành trình trên đảo Mega!! vietsub


Pokémon Journeys tập 83 vietsub - The Py That Became A Star! Py hóa thành vì sao! vietsub

Tập 83 - vietsub

Pokémon Journeys tập 83 vietsub - The Py That Became A Star! Py hóa thành vì sao! vietsub


Pokémon Journeys tập 82 vietsub - Mawhip's Sweet Battle! Trận đấu ngọt ngào của Mawhip! vietsub

Tập 82 - vietsub

Pokémon Journeys tập 82 vietsub - Mawhip's Sweet Battle! Trận đấu ngọt ngào của Mawhip! vietsub


Pokémon Journeys tập 81 vietsub - Clash! Blue Pokémania! Đột kích! Pokémania xanh! vietsub

Tập 81 - vietsub

Pokémon Journeys tập 81 vietsub - Clash! Blue Pokémania! Đột kích! Pokémania xanh! vietsub


Pokémon Journeys tập 80 vietsub - Trial Mission! Ulgamoth's Golden Scales!! Nhiệm vụ trải nghiệm! Vảy hoàng kim của Ulgamoth!! vietsub

Tập 80 - vietsub

Pokémon Journeys tập 80 vietsub - Trial Mission! Ulgamoth's Golden Scales!! Nhiệm vụ trải nghiệm! Vảy hoàng kim của Ulgamoth!! vietsub


Pokémon Journeys tập 79 vietsub - Moon and Sun! Koharu and Haruhi! Mặt trăng và mặt trời! Koharu và Haruhi! vietsub

Tập 79 - vietsub

Pokémon Journeys tập 79 vietsub - Moon and Sun! Koharu and Haruhi! Mặt trăng và mặt trời! Koharu và Haruhi! vietsub


Pokémon Journeys tập 78 vietsub - The Targeted Sakuragi Institute! Trung tâm nghiên cứu Sakuragi bị nhắm tới! vietsub

Tập 78 - vietsub

Pokémon Journeys tập 78 vietsub - The Targeted Sakuragi Institute! Trung tâm nghiên cứu Sakuragi bị nhắm tới! vietsub


Pokemon the movie 23 vietsub - Secrets of the Jungle KoKo! Bí mật rừng rậm KoKo! vietsub

Tập 23 - vietsub

Pokemon the movie 23 vietsub - Secrets of the Jungle KoKo! Bí mật rừng rậm KoKo! vietsub


Pokémon Journeys tập 77 vietsub - Super Electromagnetic Hyper Class Battle! Siêu điện từ! trận đấu Hyper Class!! vietsub

Tập 77 - vietsub

Pokémon Journeys tập 77 vietsub - Super Electromagnetic Hyper Class Battle! Siêu điện từ! trận đấu Hyper Class!! vietsub


Pokémon Journeys tập 76 vietsub - Full Power! Alola Uninhabited Island Race!! Toàn lực! Cuộc đua trên đảo hoang ở Alola!! vietsub

Tập 76 - vietsub

Pokémon Journeys tập 76 vietsub - Full Power! Alola Uninhabited Island Race!! Toàn lực! Cuộc đua trên đảo hoang ở Alola!! vietsub


Pokémon Journeys tập 75 vietsub - Cresselia! A Midsummer Night's Light! Cresselia! Ánh sáng trong đêm giữa mùa hè! vietsub

Tập 75 - vietsub

Pokémon Journeys tập 75 vietsub - Cresselia! A Midsummer Night's Light! Cresselia! Ánh sáng trong đêm giữa mùa hè! vietsub


Pokémon Journeys tập 74 vietsub - Darkrai! A Midsummer Night's Dream! Darkrai! Giấc mộng trong đêm giữa mùa hè! vietsub

Tập 74 - vietsub

Pokémon Journeys tập 74 vietsub - Darkrai! A Midsummer Night's Dream! Darkrai! Giấc mộng trong đêm giữa mùa hè! vietsub


Pokémon Journeys tập 73 vietsub - Captain Pikachu! Advance Tairetsu!! Đội trưởng Pikachu! Tiến lên Tairetsu!! vietsub

Tập 73 - vietsub

Pokémon Journeys tập 73 vietsub - Captain Pikachu! Advance Tairetsu!! Đội trưởng Pikachu! Tiến lên Tairetsu!! vietsub


Pokémon Journeys tập 72 vietsub - Shuffle Panic in the Underground Labyrinth! Hoảng sợ lẫn lộn trong mê cung dưới lòng đất! vietsub

Tập 72 - vietsub

Pokémon Journeys tập 72 vietsub - Shuffle Panic in the Underground Labyrinth! Hoảng sợ lẫn lộn trong mê cung dưới lòng đất! vietsub


Pokémon Journeys tập 71 vietsub - Let's Go! Project Mew!! Tiến Lên Nào! Dự Án Mew!! vietsub

Tập 71 - vietsub

Pokémon Journeys tập 71 vietsub - Let's Go! Project Mew!! Tiến Lên Nào! Dự Án Mew!! vietsub


Pokémon Journeys tập 70 vietsub - Please! Get Morpeko!! Xin vui lòng! Nhận Morpeko!! vietsub

Tập 70 - vietsub

Pokémon Journeys tập 70 vietsub - Please! Get Morpeko!! Xin vui lòng! Nhận Morpeko!! vietsub


Pokémon Journeys tập 69 vietsub - Watch Over My First Errand! Xem qua công việc đầu tiên của tôi! vietsub

Tập 69 - vietsub

Pokémon Journeys tập 69 vietsub - Watch Over My First Errand! Xem qua công việc đầu tiên của tôi! vietsub


Pokémon Journeys tập 68 vietsub - Go's Rival! The Road to Mew!! Đối thủ của Goh! Đường Đến Với Mew! vietsub

Tập 68 - vietsub

Pokémon Journeys tập 68 vietsub - Go's Rival! The Road to Mew!! Đối thủ của Goh! Đường Đến Với Mew! vietsub


Pokémon Journeys tập 67 vietsub - Suspect Pikachu! Pikachu Đáng Ngờ! vietsub

Tập 67 - vietsub

Pokémon Journeys tập 67 vietsub - Suspect Pikachu! Pikachu Đáng Ngờ! vietsub


Pokémon Journeys tập 66 vietsub - White Flower Flabebe! Bông Hoa Trắng Flabebe! vietsub

Tập 66 - vietsub

Pokémon Journeys tập 66 vietsub - White Flower Flabebe! Bông Hoa Trắng Flabebe! vietsub


Pokémon Journeys tập 65 vietsub - Dragon Battle! Satoshi VS Iris!! Trận Chiến của Rồng! Satoshi và Iris! vietsub

Tập 65 - vietsub

Pokémon Journeys tập 65 vietsub - Dragon Battle! Satoshi VS Iris!! Trận Chiến của Rồng! Satoshi và Iris! vietsub


Pokémon Journeys tập 64 vietsub - The Detested Absol! Absol bị căm ghét! vietsub

Tập 64 - vietsub

Pokémon Journeys tập 64 vietsub - The Detested Absol! Absol bị căm ghét! vietsub


Pokémon Journeys tập 63 vietsub - Challenge! The Pokémon Marine Obstacle Course!! Thử thách! Khóa học vượt chướng ngại vật biển Pokémon!! vietsub

Tập 63 - vietsub

Pokémon Journeys tập 63 vietsub - Challenge! The Pokémon Marine Obstacle Course!! Thử thách! Khóa học vượt chướng ngại vật biển Pokémon!! vietsub


Pokémon Journeys tập 62 vietsub - Damp Jimereon! Jimeleon phiền muộn! vietsub

Tập 62 - vietsub

Pokémon Journeys tập 62 vietsub - Damp Jimereon! Jimeleon phiền muộn! vietsub


Pokémon Journeys tập 61 vietsub - Leave Everything to Us! Prasle Minun Handymen!! Để chúng tôi lo hết! Dịch vụ giúp việc Prasle và Minun! vietsub

Tập 61 - vietsub

Pokémon Journeys tập 61 vietsub - Leave Everything to Us! Prasle Minun Handymen!! Để chúng tôi lo hết! Dịch vụ giúp việc Prasle và Minun! vietsub


Pokémon Journeys tập 60 vietsub - Aim to Be a Scallion Master! Charge with Chivalry!! Hướng đến bậc thầy tỏi tây! Trung thành con đường hiệp sĩ! Kamonegi tiến hóa vietsub

Tập 60 - vietsub

Pokémon Journeys tập 60 vietsub - Aim to Be a Scallion Master! Charge with Chivalry!! Hướng đến bậc thầy tỏi tây! Trung thành con đường hiệp sĩ! Kamonegi tiến hóa vietsub


Pokémon Journeys tập 59 vietsub - The Lost Sarunori! Who is the Trainer! Sarunori đi lạc! Ai là nhà huấn Luyện! vietsub

Tập 59 - vietsub

Pokémon Journeys tập 59 vietsub - The Lost Sarunori! Who is the Trainer! Sarunori đi lạc! Ai là nhà huấn Luyện! vietsub


Pokémon Journeys tập 58 vietsub - Panic! Gokulin Ball!! Come on Kamukame The Turtle Race! Khủng hoảng! Quả cầu Gokulin! Cố lên Kamukame Cuộc đua Rùa! vietsub

Tập 58 - vietsub

Pokémon Journeys tập 58 vietsub - Panic! Gokulin Ball!! Come on Kamukame The Turtle Race! Khủng hoảng! Quả cầu Gokulin! Cố lên Kamukame Cuộc đua Rùa! vietsub


Pokémon Journeys tập 57 vietsub - Love is Koduck! Chân ái của tôi là Koduck! vietsub

Tập 57 - vietsub

Pokémon Journeys tập 57 vietsub - Love is Koduck! Chân ái của tôi là Koduck! vietsub


Pokémon Journeys tập 56 vietsub - Gampi of The Big Four! The Hall of Chivalry!! Tứ đại thiên vương Gampi! Lâu đài hiệp sĩ! vietsub

Tập 56 - vietsub

Pokémon Journeys tập 56 vietsub - Gampi of The Big Four! The Hall of Chivalry!! Tứ đại thiên vương Gampi! Lâu đài hiệp sĩ! vietsub


Pokémon Journeys tập 55 vietsub - The Tale of You and Me in Luminous Maze Forest! Câu chuyện về khu vườn mê cung phát quang và bạn! vietsub

Tập 55 - vietsub

Pokémon Journeys tập 55 vietsub - The Tale of You and Me in Luminous Maze Forest! Câu chuyện về khu vườn mê cung phát quang và bạn! vietsub


Pokémon Journeys tập 54 vietsub - Messon in Possible! Messon bất khả thi! vietsub

Tập 54 - vietsub

Pokémon Journeys tập 54 vietsub - Messon in Possible! Messon bất khả thi! vietsub


Pokémon Journeys tập 53 vietsub - Catch the Legend! Find the Guardian of Water Suicune!! Thu phục huyển Thoại Suicune! Tìm kiếm Vị thần hộ mệnh của nước! vietsub

Tập 53 - vietsub

Pokémon Journeys tập 53 vietsub - Catch the Legend! Find the Guardian of Water Suicune!! Thu phục huyển Thoại Suicune! Tìm kiếm Vị thần hộ mệnh của nước! vietsub


Pokémon Journeys tập 52 vietsub - Agricultural Experience! Where is Digda! Trải nghiệm thực tế làm nông! Digda ở đâu! vietsub

Tập 52 - vietsub

Pokémon Journeys tập 52 vietsub - Agricultural Experience! Where is Digda! Trải nghiệm thực tế làm nông! Digda ở đâu! vietsub


Pokémon Journeys tập 51 vietsub - Kamonegi's Great Trials! Đại Thử Thách Của Kamonegi! vietsub

Tập 51 - vietsub

Pokémon Journeys tập 51 vietsub - Kamonegi's Great Trials! Đại Thử Thách Của Kamonegi! vietsub


Pokémon Journeys tập 50 vietsub - Galar Fossils! Stick 'Em Together!! Hóa thạch Galar! Gắn bó Cùng nhau thu phục nào!! vietsub

Tập 50 - vietsub

Pokémon Journeys tập 50 vietsub - Galar Fossils! Stick 'Em Together!! Hóa thạch Galar! Gắn bó Cùng nhau thu phục nào!! vietsub


Pokémon Journeys tập 49 vietsub - Koharu and the Mysterious! Mysterious Eievui! Koharu và điều bí ẩn! Eevee bí ẩn! vietsub

Tập 49 - vietsub

Pokémon Journeys tập 49 vietsub - Koharu and the Mysterious! Mysterious Eievui! Koharu và điều bí ẩn! Eevee bí ẩn! vietsub


Pokémon Journeys tập 48 vietsub - A Close Call with Practically Pikachu! Pikachu ngần cân treo sợi tóc! vietsub

Tập 48 - vietsub

Pokémon Journeys tập 48 vietsub - A Close Call with Practically Pikachu! Pikachu ngần cân treo sợi tóc! vietsub


Pokémon Journeys tập 47 vietsub - Pokémon Champion! Gluttony King Decision Battle!! Nhà vô địch Pokémon! Trận chiến quyết định vua tham ăn!! vietsub

Tập 47 - vietsub

Pokémon Journeys tập 47 vietsub - Pokémon Champion! Gluttony King Decision Battle!! Nhà vô địch Pokémon! Trận chiến quyết định vua tham ăn!! vietsub


Pokémon Journeys tập 46 vietsub - Battling and Getting! The Revival of Mewtwo! Chiến đấu và Bắt! Sự hồi sinh của Mewtwo! vietsub

Tập 46 - vietsub

Pokémon Journeys tập 46 vietsub - Battling and Getting! The Revival of Mewtwo! Chiến đấu và Bắt! Sự hồi sinh của Mewtwo! vietsub


Pokémon Journeys tập 45 vietsub - Sword and Shield IV The Ultimate Sword and Shield! Kiếm và Khiên 4 Kiếm Khiên tối thượng! vietsub

Tập 45 - vietsub

Pokémon Journeys tập 45 vietsub - Sword and Shield IV The Ultimate Sword and Shield! Kiếm và Khiên 4 Kiếm Khiên tối thượng! vietsub


Pokémon Journeys tập 44 vietsub - Sword and Shield III Mugendina! Kiếm và Khiên 3 Mugendina! vietsub

Tập 44 - vietsub

Pokémon Journeys tập 44 vietsub - Sword and Shield III Mugendina! Kiếm và Khiên 3 Mugendina! vietsub


Pokémon Journeys tập 43 vietsub - Sword and Shield II Black Night! Kiếm và khiên 2 Đêm đen! vietsub

Tập 43 - vietsub

Pokémon Journeys tập 43 vietsub - Sword and Shield II Black Night! Kiếm và khiên 2 Đêm đen! vietsub


Pokémon Journeys tập 42 vietsub - Sword and Shield I Slumbering Forest! Kiếm và Khiên 1 Khu rừng ngủ quên! vietsub

Tập 42 - vietsub

Pokémon Journeys tập 42 vietsub - Sword and Shield I Slumbering Forest! Kiếm và Khiên 1 Khu rừng ngủ quên! vietsub


Pokémon Journeys tập 41 vietsub - Pikachu's Great Dubbing Operation Half a Numacraw! Hoạt động lồng tiếng tuyệt vời của Pikachu! Một nửa của Numacraw vietsub

Tập 41 - vietsub

Pokémon Journeys tập 41 vietsub - Pikachu's Great Dubbing Operation Half a Numacraw! Hoạt động lồng tiếng tuyệt vời của Pikachu! Một nửa của Numacraw vietsub


Pokémon Journeys tập 40 vietsub - VS Thunder! A Legendary Raid Battle!! Đấu với Thunder! Trận đấu RAID huyền thoại!! vietsub

Tập 40 - vietsub

Pokémon Journeys tập 40 vietsub - VS Thunder! A Legendary Raid Battle!! Đấu với Thunder! Trận đấu RAID huyền thoại!! vietsub


Pokémon Journeys tập 39 vietsub - Satoshi VS Saitou! Conquer the Octopus Hold!! Satoshi và Saito! Chinh phục gọng kìm của Otosupus! vietsub

Tập 39 - vietsub

Pokémon Journeys tập 39 vietsub - Satoshi VS Saitou! Conquer the Octopus Hold!! Satoshi và Saito! Chinh phục gọng kìm của Otosupus! vietsub


Pokémon Journeys tập 38 vietsub - The Fossil Pokémon! Pokemon hóa thạch! vietsub

Tập 38 - vietsub

Pokémon Journeys tập 38 vietsub - The Fossil Pokémon! Pokemon hóa thạch! vietsub


Pokémon Journeys tập 37 vietsub - I'm Back Nice to Meet You Alola! Tớ quay lại rồi! Rất vui được gặp lại Alola! vietsub

Tập 37 - vietsub

Pokémon Journeys tập 37 vietsub - I'm Back Nice to Meet You Alola! Tớ quay lại rồi! Rất vui được gặp lại Alola! vietsub


Pokémon Journeys tập 36 vietsub - Satoshi and Go! Crawl Up From the Sand Hell! Satoshi và Go! Thoát ra khỏi địa ngục cát! vietsub

Tập 36 - vietsub

Pokémon Journeys tập 36 vietsub - Satoshi and Go! Crawl Up From the Sand Hell! Satoshi và Go! Thoát ra khỏi địa ngục cát! vietsub


Pokémon Journeys tập 35 vietsub - Get Pikachu! Thu phục Pikachu! vietsub

Tập 35 - vietsub

Pokémon Journeys tập 35 vietsub - Get Pikachu! Thu phục Pikachu! vietsub


Pokémon Journeys tập 34 vietsub - The Solitary Fighter Saitō! The Threatening Otosupus!! chiến binh đơn độc Saito và Otosupus hù dọa! vietsub

Tập 34 - vietsub

Pokémon Journeys tập 34 vietsub - The Solitary Fighter Saitō! The Threatening Otosupus!! chiến binh đơn độc Saito và Otosupus hù dọa! vietsub


Pokémon Journeys tập 33 vietsub - Would You Like To Do a Pokémon Trade! Bạn có muốn trao đổi Pokemon! vietsub

Tập 33 - vietsub

Pokémon Journeys tập 33 vietsub - Would You Like To Do a Pokémon Trade! Bạn có muốn trao đổi Pokemon! vietsub


Pokémon Journeys tập 32 vietsub - Celebi A Timeless Promise! Celebi Lời hứa vượt thời gian! vietsub

Tập 32 - vietsub

Pokémon Journeys tập 32 vietsub - Celebi A Timeless Promise! Celebi Lời hứa vượt thời gian! vietsub


Pokémon Journeys tập 31 vietsub - Hinbass and the Beautiful Scale! Hinbass và Beautiful Scale! vietsub

Tập 31 - vietsub

Pokémon Journeys tập 31 vietsub - Hinbass and the Beautiful Scale! Hinbass và Beautiful Scale! vietsub


Pokémon Journeys tập 30 vietsub - The Reluctant Pikachu and the Exasperated Barrierd! Pikachu lưỡng lự và Barried bực tức! vietsub

Tập 30 - vietsub

Pokémon Journeys tập 30 vietsub - The Reluctant Pikachu and the Exasperated Barrierd! Pikachu lưỡng lự và Barried bực tức! vietsub


Pokémon Journeys tập 29 vietsub - Electrifying Jealousy Wanpachi's Feelings! Dòng điện ghen tỵ Cảm xúc của Wanpachi! vietsub

Tập 29 - vietsub

Pokémon Journeys tập 29 vietsub - Electrifying Jealousy Wanpachi's Feelings! Dòng điện ghen tỵ Cảm xúc của Wanpachi! vietsub


Pokémon Journeys tập 28 vietsub - Sobbing Messon! Messon nức nở vietsub

Tập 28 - vietsub

Pokémon Journeys tập 28 vietsub - Sobbing Messon! Messon nức nở vietsub


Pokémon Journeys tập 27 vietsub - Legends of Heroes! Dande's Greatest Battle!! Huyền thoại anh hùng Trận chiến vĩ đại nhất của Dande vietsub

Tập 27 - vietsub

Pokémon Journeys tập 27 vietsub - Legends of Heroes! Dande's Greatest Battle!! Huyền thoại anh hùng Trận chiến vĩ đại nhất của Dande vietsub


Pokémon Journeys tập 26 vietsub - Jump Koiking! Put it On Yadoking! Nhảy đi Koiking! Đặt nó trên Yadoking! vietsub

Tập 26 - vietsub

Pokémon Journeys tập 26 vietsub - Jump Koiking! Put it On Yadoking! Nhảy đi Koiking! Đặt nó trên Yadoking! vietsub


Pokémon Journeys tập 25 vietsub - A Battle Festival Exploding With Life VS Mega Lucario!! Hội thi đấu bộc phá quyền đấu với Mega Lucario vietsub

Tập 25 - vietsub

Pokémon Journeys tập 25 vietsub - A Battle Festival Exploding With Life VS Mega Lucario!! Hội thi đấu bộc phá quyền đấu với Mega Lucario vietsub


Pokémon Journeys tập 24 vietsub - Take a Break Rocket-dan! Nghỉ ngơi đi băng hỏa tiễn vietsub

Tập 24 - vietsub

Pokémon Journeys tập 24 vietsub - Take a Break Rocket-dan! Nghỉ ngơi đi băng hỏa tiễn vietsub


Pokémon Journeys tập 23 vietsub - A Massive Panic Sakuragi Park! Đại Khủng Hoảng Công Viên Sakuragi vietsub

Tập 23 - vietsub

Pokémon Journeys tập 23 vietsub - A Massive Panic Sakuragi Park! Đại Khủng Hoảng Công Viên Sakuragi vietsub


Pokemon phần 25 tập 22 vietsub - Goodbye Rabbifoot Tạm biệt Rabifoot vietsub

Tập 22 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 22 vietsub - Goodbye Rabbifoot Tạm biệt Rabifoot vietsub


Pokemon phần 25 tập 21 vietsub - Convey the Wave Guidance Satoshi and the Mysterious Egg Sóng ba đạo Satoshi và quả trứng bí ẩn vietsub

Tập 21 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 21 vietsub - Convey the Wave Guidance Satoshi and the Mysterious Egg Sóng ba đạo Satoshi và quả trứng bí ẩn vietsub


Pokemon phần 25 tập 20 vietsub - Go Towards Your Dream Satoshi and Go Hướng đến ước mơ Satoshi và Go vietsub

Tập 20 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 20 vietsub - Go Towards Your Dream Satoshi and Go Hướng đến ước mơ Satoshi và Go vietsub


Pokemon phần 25 tập 19 vietsub - I Am Metamon Tôi là Metamon vietsub

Tập 19 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 19 vietsub - I Am Metamon Tôi là Metamon vietsub


Pokemon phần 25 tập 18 vietsub - Satoshi Participates The Pokémon World Championships Satoshi tham dự giải vô địch Pokemon thế giới vietsub

Tập 18 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 18 vietsub - Satoshi Participates The Pokémon World Championships Satoshi tham dự giải vô địch Pokemon thế giới vietsub


Pokemon phần 25 tập 17 vietsub - Hibanny Use Your Flaming Kick Face Tomorrow Hibanny Cú đá rực lửa hướng đến ngày mai vietsub

Tập 17 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 17 vietsub - Hibanny Use Your Flaming Kick Face Tomorrow Hibanny Cú đá rực lửa hướng đến ngày mai vietsub


Pokemon phần 25 tập 16 vietsub - Cursed Satoshi.! Satoshi bị nguyền rủa! Satoshi thu phục Gengar vietsub

Tập 16 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 16 vietsub - Cursed Satoshi.! Satoshi bị nguyền rủa! Satoshi thu phục Gengar vietsub


Pokemon phần 25 tập 15 vietsub - Snow Day! Where is Karakara's Bone! Ngày đầy tuyết! Xương của Karakara ở đâu vietsub

Tập 15 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 15 vietsub - Snow Day! Where is Karakara's Bone! Ngày đầy tuyết! Xương của Karakara ở đâu vietsub


Pokemon phần 25 tập 14 vietsub - First in the Isshu Region! The Raid Battle at the Ruins!! Lần Đầu ở Vùng Isshu! Trần Đấu Raid ở Tàn Tích vietsub

Tập 14 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 14 vietsub - First in the Isshu Region! The Raid Battle at the Ruins!! Lần Đầu ở Vùng Isshu! Trần Đấu Raid ở Tàn Tích vietsub


Pokemon phần 25 tập 13 vietsub - Satoshi VS Dande! The Road to the Strongest!! Satoshi VS Dande! Con Đường Dẫn Đến Mạnh Nhất vietsub

Tập 13 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 13 vietsub - Satoshi VS Dande! The Road to the Strongest!! Satoshi VS Dande! Con Đường Dẫn Đến Mạnh Nhất vietsub


Pokemon phần 25 tập 12 vietsub - Daimax Battle! Dande The Greatest of Them All!! Trận đấu Daimax! Dande người mạnh nhất vietsub

Tập 12 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 12 vietsub - Daimax Battle! Dande The Greatest of Them All!! Trận đấu Daimax! Dande người mạnh nhất vietsub


Pokemon phần 25 tập 11 vietsub - Koharu Wanpachi and Sometimes Gangar Too! Koharu Wanpachi và cả Gengar nữa! vietsub

Tập 11 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 11 vietsub - Koharu Wanpachi and Sometimes Gangar Too! Koharu Wanpachi và cả Gengar nữa! vietsub


Pokemon phần 25 tập 10 vietsub - The Kairyu Paradise and Hakuryu's Ordeal! Thiên Đường Kairyu! Thử thách Hakuryu vietsub

Tập 10 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 10 vietsub - The Kairyu Paradise and Hakuryu's Ordeal! Thiên Đường Kairyu! Thử thách Hakuryu vietsub


Pokemon phần 25 tập 9 vietsub - The Promise We Made that Day! The Houou Legend of Johto!! Lời thề ngày ấy! Ho-Oh huyền thoại của Johto!! vietsub

Tập 9 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 9 vietsub - The Promise We Made that Day! The Houou Legend of Johto!! Lời thề ngày ấy! Ho-Oh huyền thoại của Johto!! vietsub


Pokemon phần 25 tập 8 vietsub - Don't Lose Pochama! The Drift Ice Race in Sinnoh!! Đừng thua Pochama! Đường đua băng ở Sinnoh!! vietsub

Tập 8 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 8 vietsub - Don't Lose Pochama! The Drift Ice Race in Sinnoh!! Đừng thua Pochama! Đường đua băng ở Sinnoh!! vietsub


Pokemon phần 25 tập 7 vietsub - The Hoenn Region Site of Fierce Fights! The Battle Frontier Challenge!! Trận chiến ác liệt vùng Hoenn! đối đầu với battle frontier! vietsub

Tập 7 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 7 vietsub - The Hoenn Region Site of Fierce Fights! The Battle Frontier Challenge!! Trận chiến ác liệt vùng Hoenn! đối đầu với battle frontier! vietsub


Pokemon phần 25 tập 6 vietsub - Catch a Lot of Pokémon! The Path to Mew!! Bắt tất cả Pokémon! Con đường dẫn đến Mew!! vietsub

Tập 6 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 6 vietsub - Catch a Lot of Pokémon! The Path to Mew!! Bắt tất cả Pokémon! Con đường dẫn đến Mew!! vietsub


Pokemon phần 25 tập 5 vietsub - Kabigon Became Gigantic! The Mystery of Daimax!! Kabigon hóa khổng lồ! Bí ẩn của Daimax !! vietsub

Tập 5 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 5 vietsub - Kabigon Became Gigantic! The Mystery of Daimax!! Kabigon hóa khổng lồ! Bí ẩn của Daimax !! vietsub


Pokemon phần 25 tập 4 vietsub - Let's Go to the Galar Region! An Encounter with Hibanny!! Cùng tiến đến vùng Galar! Cuộc gặp gỡ với Hibunny !! vietsub

Tập 4 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 4 vietsub - Let's Go to the Galar Region! An Encounter with Hibanny!! Cùng tiến đến vùng Galar! Cuộc gặp gỡ với Hibunny !! vietsub


Pokemon phần 25 tập 3 vietsub - Fushigisou! Isn't it Mysterious Fushigisou! Bí ẩn của sự tiến hóa vietsub

Tập 3 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 3 vietsub - Fushigisou! Isn't it Mysterious Fushigisou! Bí ẩn của sự tiến hóa vietsub


Pokemon phần 25 tập 2 vietsub - Satoshi và Go! tiến lên bằng Lugia! Satoshi and Go! Let go by Lugia! vietsub

Tập 2 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 2 vietsub - Satoshi và Go! tiến lên bằng Lugia! Satoshi and Go! Let go by Lugia! vietsub


Pokemon phần 25 tập 1 vietsub - Pikachu ra đời! Pikachu Born! vietsub

Tập 1 - vietsub

Pokemon phần 25 tập 1 vietsub - Pikachu ra đời! Pikachu Born! vietsub


Pokemon sun and moon tập 146 vietsub - Thank You, Alola! Respective Departures!! Cám Ơn Alola! Hành Trình Của Mỗi Người!! Vietsub

Tập 146 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 146 vietsub - Thank You, Alola! Respective Departures!! Cám Ơn Alola! Hành Trình Của Mỗi Người!! Vietsub


Pokemon sun and moon tập 145 vietsub - The Sun! the Moon! and Everyone's Dreams! Mặt trời! Mặt trăng! và ước mơ của mọi người! vietsub

Tập 145 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 145 vietsub - The Sun! the Moon! and Everyone's Dreams! Mặt trời! Mặt trăng! và ước mơ của mọi người! vietsub


Pokemon sun and moon tập 144 vietsub - Alola's Strongest Z! Kapu-Kokeko VS Pikachu!! Trận đấu mạnh nhất của Alola! Kapu Kokeko VS Pikachu!! vietsub

Tập 144 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 144 vietsub - Alola's Strongest Z! Kapu-Kokeko VS Pikachu!! Trận đấu mạnh nhất của Alola! Kapu Kokeko VS Pikachu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 143 vietsub - Conclusion! Gaogaen VS Nyaheat!! Trận quyết định! Gaogaen VS Nyaheat!! vietsub

Tập 143 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 143 vietsub - Conclusion! Gaogaen VS Nyaheat!! Trận quyết định! Gaogaen VS Nyaheat!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 141 vietsub - Final Battle! Satoshi VS Kukui!! Trận Chiến Cuối Cùng! Satoshi và Kukui! vietsub

Tập 141 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 141 vietsub - Final Battle! Satoshi VS Kukui!! Trận Chiến Cuối Cùng! Satoshi và Kukui! vietsub


Pokemon sun and moon tập 142 vietsub - Burn! Swell Up!! Full Battle!!! Đối cháy lên! Bừng sáng lên! Trận chiến đầy đủ!! vietsub

Tập 142 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 142 vietsub - Burn! Swell Up!! Full Battle!!! Đối cháy lên! Bừng sáng lên! Trận chiến đầy đủ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 140 vietsub - Akuziking Invasion! The Great Z-Move Battle!! Cuộc xâm lược của Akuziking! Trận chiến tuyệt kỹ Z tuyệt vời !! vietsub

Tập 140 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 140 vietsub - Akuziking Invasion! The Great Z-Move Battle!! Cuộc xâm lược của Akuziking! Trận chiến tuyệt kỹ Z tuyệt vời !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 139 vietsub - Birth! The Alola Champion!! Nhà vô địch Alola được sinh ra! vietsub

Tập 139 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 139 vietsub - Birth! The Alola Champion!! Nhà vô địch Alola được sinh ra! vietsub


Pokemon sun and moon tập 138 vietsub - The Finals! The Strongest Rival Showdown!! Trận Chung Kết! Trận đấu của những người mạnh nhất! vietsub

Tập 138 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 138 vietsub - The Finals! The Strongest Rival Showdown!! Trận Chung Kết! Trận đấu của những người mạnh nhất! vietsub


Pokemon sun and moon tập 137 vietsub - Undefeated Emperor Guzma! Hoàng đế bất bại Guzma! vietsub

Tập 137 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 137 vietsub - Undefeated Emperor Guzma! Hoàng đế bất bại Guzma! vietsub


Pokemon sun and moon tập 136 vietsub - Rising Fire! There's More Than One Rival!! Ngọn Lửa Bùng Cháy! Đối Thủ Không Chỉ Có Một! vietsub

Tập 136 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 136 vietsub - Rising Fire! There's More Than One Rival!! Ngọn Lửa Bùng Cháy! Đối Thủ Không Chỉ Có Một! vietsub


Pokemon sun and moon tập 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub

Tập 135 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub


Pokemon sun and moon tập 134 vietsub - The Road to the Semifinals!! Đường Vào Bán Kết! vietsub

Tập 134 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 134 vietsub - The Road to the Semifinals!! Đường Vào Bán Kết! vietsub


Pokemon sun and moon tập 133 vietsub - Bird Battle! Brave Bird VS God Bird!! Trận chiến của những chú chim! Anh dũng điểu và Thần Điểu!! vietsub

Tập 133 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 133 vietsub - Bird Battle! Brave Bird VS God Bird!! Trận chiến của những chú chim! Anh dũng điểu và Thần Điểu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 132 vietsub - Overcome Junaiper! Vượt qua Junaiper!! vietsub

Tập 132 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 132 vietsub - Overcome Junaiper! Vượt qua Junaiper!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 131 vietsub - Musashi VS Kojirō! Battlefield of Truth and Love!! Musashi và Kojiro! Trận chiến của sự thật và tình yêu!! vietsub

Tập 131 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 131 vietsub - Musashi VS Kojirō! Battlefield of Truth and Love!! Musashi và Kojiro! Trận chiến của sự thật và tình yêu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 130 vietsub - Mao and Suiren! Super Full-Force Friendship Battle!! Mao và Suiren! Trận chiến tình bạn đầy đủ sức mạnh! vietsub

Tập 130 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 130 vietsub - Mao and Suiren! Super Full-Force Friendship Battle!! Mao và Suiren! Trận chiến tình bạn đầy đủ sức mạnh! vietsub


Pokemon sun and moon tập 129 vietsub - The Great Fray! Battle Royal 151!! Đại Hỗn Loạn! Trận Đấu Hoàng Gia 151! vietsub

Tập 129 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 129 vietsub - The Great Fray! Battle Royal 151!! Đại Hỗn Loạn! Trận Đấu Hoàng Gia 151! vietsub


Pokemon sun and moon tập 128 vietsub - The Curtain Rises! The Alola Pokémon League!! Bức màn mở ra! Liên đoàn Pokémon Alola !! vietsub

Tập 128 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 128 vietsub - The Curtain Rises! The Alola Pokémon League!! Bức màn mở ra! Liên đoàn Pokémon Alola !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 127 vietsub - Glazio and Lilie! Chasing a Father's Phantom!! Glazio và Lilie! Đuổi theo Phantom của Cha !! vietsub

Tập 127 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 127 vietsub - Glazio and Lilie! Chasing a Father's Phantom!! Glazio và Lilie! Đuổi theo Phantom của Cha !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 126 vietsub - Pikachu's Exciting Expedition! Cuộc thám hiểm thú vị của Pikachu! vietsub

Tập 126 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 126 vietsub - Pikachu's Exciting Expedition! Cuộc thám hiểm thú vị của Pikachu! vietsub


Pokemon sun and moon tập 125 vietsub - Satoshi Encounter Beyond Time! Satoshi Cuộc gặp gỡ vượt thời gian! vietsub

Tập 125 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 125 vietsub - Satoshi Encounter Beyond Time! Satoshi Cuộc gặp gỡ vượt thời gian! vietsub


The Flash Season 5 tập 22 vietsub - Legacy! Di sản! vietsub

Tập 22 - vietsub

The Flash Season 5 tập 22 vietsub - Legacy! Di sản! vietsub


The Flash Season 5 tập 21 vietsub - The Girl with the Red Lightning! Cô gái với tia chớp đỏ! vietsub

Tập 21 - vietsub

The Flash Season 5 tập 21 vietsub - The Girl with the Red Lightning! Cô gái với tia chớp đỏ! vietsub


Pokemon sun and moon tập 124 vietsub - Perfect Sharpness! Kamiturugi has Arrived!! Độ sắc nét hoàn hảo! Kamiturugi đã đến!! vietsub

Tập 124 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 124 vietsub - Perfect Sharpness! Kamiturugi has Arrived!! Độ sắc nét hoàn hảo! Kamiturugi đã đến!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 123 vietsub - Master the Z Move! Kaki's Fierce Boot Camp!! Làm chủ Z Move! Chiến dịch khởi động dữ dội của Kaki!! vietsub

Tập 123 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 123 vietsub - Master the Z Move! Kaki's Fierce Boot Camp!! Làm chủ Z Move! Chiến dịch khởi động dữ dội của Kaki!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 122 vietsub - You're Being Watched! Rocket-dan's Alola Forms!! Bạn đang được theo dõi! Dạng Alola của Đội hỏa tiễn!! vietsub

Tập 122 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 122 vietsub - You're Being Watched! Rocket-dan's Alola Forms!! Bạn đang được theo dõi! Dạng Alola của Đội hỏa tiễn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 121 vietsub - Mao's Valiant Effort! The Forest Pokémon Café!! Nỗ lực dũng cảm của Mao! Café Pokémon rừng!! vietsub

Tập 121 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 121 vietsub - Mao's Valiant Effort! The Forest Pokémon Café!! Nỗ lực dũng cảm của Mao! Café Pokémon rừng!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 120 vietsub - Suiren Fishes a Kyogre! Suiren Câu Kyogre nhé! vietsub

Tập 120 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 120 vietsub - Suiren Fishes a Kyogre! Suiren Câu Kyogre nhé! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 16 vietsub - Hey World Này Thế Giới Kia vietsub

Tập 16 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 16 vietsub - Hey World Này Thế Giới Kia vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 15 vietsub - Terms of Service Điều khoản dịch vụ vietsub

Tập 15 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 15 vietsub - Terms of Service Điều khoản dịch vụ vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 14 vietsub - Nip Stuck Trốn và bị mắc kẹt vietsub

Tập 14 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 14 vietsub - Nip Stuck Trốn và bị mắc kẹt vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 13 vietsub - Egg MacGuffin Trứng MacGuffin vietsub

Tập 13 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 13 vietsub - Egg MacGuffin Trứng MacGuffin vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 12 vietsub - The Eggplant the Witch and the Wardrobe Cà tím Phù thủy và Tủ quần áo vietsub

Tập 12 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 12 vietsub - The Eggplant the Witch and the Wardrobe Cà tím Phù thủy và Tủ quần áo vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 11 vietsub - Séance and Sensibility Buổi họp và sự nhạy cảm vietsub

Tập 11 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 11 vietsub - Séance and Sensibility Buổi họp và sự nhạy cảm vietsub


The Flash Season 5 tập 20 vietsub - Gone Rogue Không còn giả mạo vietsub

Tập 20 - vietsub

The Flash Season 5 tập 20 vietsub - Gone Rogue Không còn giả mạo vietsub


The Flash Season 5 tập 19 vietsub - Snow Pack! Gói tuyết! vietsub

Tập 19 - vietsub

The Flash Season 5 tập 19 vietsub - Snow Pack! Gói tuyết! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 10 vietsub - The Getaway! Nơi nghỉ ngơi! vietsub

Tập 10 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 10 vietsub - The Getaway! Nơi nghỉ ngơi! vietsub


Pokemon sun and moon tập 119 vietsub - Super Fast Kuwagannon! The Awakening of Māmane!! Kuwagannon siêu nhanh! Sự thức tỉnh của Māmane !! vietsub

Tập 119 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 119 vietsub - Super Fast Kuwagannon! The Awakening of Māmane!! Kuwagannon siêu nhanh! Sự thức tỉnh của Māmane !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 118 vietsub - Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Mục tiêu cho vị trí cao nhất! Hội quán rồng bùng nổ!! vietsub

Tập 118 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 118 vietsub - Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Mục tiêu cho vị trí cao nhất! Hội quán rồng bùng nổ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 117 vietsub - Shaymin Meltan Nagisa! Lost Child Explorers!! Những nhà thám hiểm bé nhỏ mất tích!! vietsub

Tập 117 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 117 vietsub - Shaymin Meltan Nagisa! Lost Child Explorers!! Những nhà thám hiểm bé nhỏ mất tích!! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 9 vietsub - Lucha de Apuestas! Đánh cược! vietsub

Tập 9 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 9 vietsub - Lucha de Apuestas! Đánh cược! vietsub


The Flash Season 5 tập 18 vietsub - Godspeed! Thần Tốc Độ! vietsub

Tập 18 - vietsub

The Flash Season 5 tập 18 vietsub - Godspeed! Thần Tốc Độ! vietsub


The Flash Season 5 tập 17 vietsub - Time Bomb! Bom hẹn giờ! vietsub

Tập 17 - vietsub

The Flash Season 5 tập 17 vietsub - Time Bomb! Bom hẹn giờ! vietsub


Pokemon sun and moon tập 116 vietsub - Lilie and the Secret Mechanical Princess! Lilie và bí mật công chúa cơ khí! vietsub

Tập 116 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 116 vietsub - Lilie and the Secret Mechanical Princess! Lilie và bí mật công chúa cơ khí! vietsub


Pokemon sun and moon tập 115 vietsub - Emperor of Destruction Guzma! Hoàng đế hủy diệt Guzma! vietsub

Tập 115 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 115 vietsub - Emperor of Destruction Guzma! Hoàng đế hủy diệt Guzma! vietsub


Pokemon sun and moon tập 114 vietsub - Beauty and Nyarth! Đẹp đẽ và Nha Sư! vietsub

Tập 114 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 114 vietsub - Beauty and Nyarth! Đẹp đẽ và Nha Sư! vietsub


Pokemon sun and moon tập 113 vietsub - A New Program! The Small Melody of Koiking! Một chương trình mới! Giai điệu nhẹ nhàng từ Koiking! vietsub

Tập 113 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 113 vietsub - A New Program! The Small Melody of Koiking! Một chương trình mới! Giai điệu nhẹ nhàng từ Koiking! vietsub


The Flash Season 5 tập 16 vietsub - Failure Is an Orphan! Thất bại là một đứa trẻ mồ côi! vietsub

Tập 16 - vietsub

The Flash Season 5 tập 16 vietsub - Failure Is an Orphan! Thất bại là một đứa trẻ mồ côi! vietsub


The Flash Season 5 tập 15 vietsub - King Shark vs Gorilla Grodd! King Shark và Gorilla Grodd! vietsub

Tập 15 - vietsub

The Flash Season 5 tập 15 vietsub - King Shark vs Gorilla Grodd! King Shark và Gorilla Grodd! vietsub


The Flash Season 5 tập 14 vietsub - Cause and XS! Nguyên nhân và XS! vietsub

Tập 14 - vietsub

The Flash Season 5 tập 14 vietsub - Cause and XS! Nguyên nhân và XS! vietsub


The Flash Season 5 tập 13 vietsub - Goldfaced! Vàng đối mặt! vietsub

Tập 13 - vietsub

The Flash Season 5 tập 13 vietsub - Goldfaced! Vàng đối mặt! vietsub


Pokemon sun and moon tập 112 vietsub - Discovering a New Species! Get Meltan! Khám phá một Pokemon mới! Đó chính là Meltan!! vietsub

Tập 112 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 112 vietsub - Discovering a New Species! Get Meltan! Khám phá một Pokemon mới! Đó chính là Meltan!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 111 vietsub - Arrival in Alola! Dripping Metal Panic!! Cập Bến Alola! Pokemon hệ Thép Hoảng loạn!! vietsub

Tập 111 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 111 vietsub - Arrival in Alola! Dripping Metal Panic!! Cập Bến Alola! Pokemon hệ Thép Hoảng loạn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 110 vietsub - Hole in One at PokéGolf! Một cú đánh thắng tại PokeGolf! vietsub

Tập 110 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 110 vietsub - Hole in One at PokéGolf! Một cú đánh thắng tại PokeGolf! vietsub


Pokemon sun and moon tập 109 vietsub - The Birth of an Island Queen! Satoshi's Grand Trial!! Đảo Hậu ra đời! Đại thử thách của Satoshi!! vietsub

Tập 109 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 109 vietsub - The Birth of an Island Queen! Satoshi's Grand Trial!! Đảo Hậu ra đời! Đại thử thách của Satoshi!! vietsub


The Flash Season 5 tập 12 vietsub - Memorabilia! Kỷ niệm! vietsub

Tập 12 - vietsub

The Flash Season 5 tập 12 vietsub - Memorabilia! Kỷ niệm! vietsub


The Flash Season 5 tập 11 vietsub - Seeing Red! nhìn thấy màu đỏ! vietsub

Tập 11 - vietsub

The Flash Season 5 tập 11 vietsub - Seeing Red! nhìn thấy màu đỏ! vietsub


The Flash Season 5 tập 10 vietsub - The Flash and the Furious! Người Hùng Tia Chớp Và Người Tức Giận! vietsub

Tập 10 - vietsub

The Flash Season 5 tập 10 vietsub - The Flash and the Furious! Người Hùng Tia Chớp Và Người Tức Giận! vietsub


Pokemon sun and moon tập 108 vietsub - Inside Kapu-Rehire's Mist! Bên trong sương mù của Kapu-Rehire! vietsub

Tập 108 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 108 vietsub - Inside Kapu-Rehire's Mist! Bên trong sương mù của Kapu-Rehire! vietsub


Pokemon sun and moon tập 107 vietsub - Run Kaki! Surpass Yourself!! Chạy đi Kaki! Vượt qua chính mình nào!! vietsub

Tập 107 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 107 vietsub - Run Kaki! Surpass Yourself!! Chạy đi Kaki! Vượt qua chính mình nào!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 106 vietsub - We Have a Sea and a Valley! Great Intensive Pokémon Evolution Training!! Chúng ta có biển và thung lũng! Luyện tập tiến hóa Pokémon mãnh liệt tuyệt vời !! vietsub

Tập 106 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 106 vietsub - We Have a Sea and a Valley! Great Intensive Pokémon Evolution Training!! Chúng ta có biển và thung lũng! Luyện tập tiến hóa Pokémon mãnh liệt tuyệt vời !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 105 vietsub - Decisive Lugarugan Battle! Satoshi VS Glazio!! Trận chiến quyết định Lugarugan! Satoshi VS Glazio !! vietsub

Tập 105 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 105 vietsub - Decisive Lugarugan Battle! Satoshi VS Glazio!! Trận chiến quyết định Lugarugan! Satoshi VS Glazio !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 104 vietsub - Poni Island Research Project! Search for the Island King!! Dự án nghiên cứu đảo Poni! Tìm kiếm Vua Đảo!! vietsub

Tập 104 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 104 vietsub - Poni Island Research Project! Search for the Island King!! Dự án nghiên cứu đảo Poni! Tìm kiếm Vua Đảo!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 103 vietsub - A Passionate Heart That Can Smash Even Rock! Lychee and Takeshi!! Trái tim nóng bỏng phá vỡ đá! Lychee và Takeshi!! vietsub

Tập 103 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 103 vietsub - A Passionate Heart That Can Smash Even Rock! Lychee and Takeshi!! Trái tim nóng bỏng phá vỡ đá! Lychee và Takeshi!! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 8 vietsub - Legends of To Meow Meow! Huyền Thoại Của Meo Meo!! vietsub

Tập 8 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 8 vietsub - Legends of To Meow Meow! Huyền Thoại Của Meo Meo!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 102 vietsub - Alola at Alola! Takeshi and Kasumi! Alola tại alola! Takeshi và Kasumi!! vietsub

Tập 102 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 102 vietsub - Alola at Alola! Takeshi and Kasumi! Alola tại alola! Takeshi và Kasumi!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 101 vietsub - Fire! The Twin Sparking Gigavolt of Friendship!! Thắp sáng lên! cặp điện 10 vạn vôn của tình bạn!! vietsub

Tập 101 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 101 vietsub - Fire! The Twin Sparking Gigavolt of Friendship!! Thắp sáng lên! cặp điện 10 vạn vôn của tình bạn!! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 7 vietsub - Hell No! Dolly! Xuống Địa ngục Không! Dolly! vietsub

Tập 7 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 7 vietsub - Hell No! Dolly! Xuống Địa ngục Không! Dolly! vietsub


The Flash Season 5 tập 9 vietsub - crossover Elseworlds! Tập phim kết hợp Thế giới khác! vietsub

Tập 9 - vietsub

The Flash Season 5 tập 9 vietsub - crossover Elseworlds! Tập phim kết hợp Thế giới khác! vietsub


The Flash Season 5 tập 8 vietsub - What's Past Is Prologue! Những gì trong quá khứ mới chỉ là sự bắt đầu! vietsub

Tập 8 - vietsub

The Flash Season 5 tập 8 vietsub - What's Past Is Prologue! Những gì trong quá khứ mới chỉ là sự bắt đầu! vietsub


The Flash Season 5 tập 7 vietsub - O Come! All Ye Faithful! Đến đây! Tất cả các bạn trung thành! vietsub

Tập 7 - vietsub

The Flash Season 5 tập 7 vietsub - O Come! All Ye Faithful! Đến đây! Tất cả các bạn trung thành! vietsub


Pokemon sun and moon tập 100 vietsub - The Lighting Bolt that Severs the Wind! Its Name is Zeraora!! Tia chớp ánh sáng làn gió mạnh! Tên của nó là Zeraora!! vietsub

Tập 100 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 100 vietsub - The Lighting Bolt that Severs the Wind! Its Name is Zeraora!! Tia chớp ánh sáng làn gió mạnh! Tên của nó là Zeraora!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 99 vietsub - Eievui Where Are You Going! To Go Anywhere to Meet Up! Eievui Cậu đang đi đâu! Để đi bất cứ nơi nào để gặp cậu!! vietsub

Tập 99 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 99 vietsub - Eievui Where Are You Going! To Go Anywhere to Meet Up! Eievui Cậu đang đi đâu! Để đi bất cứ nơi nào để gặp cậu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 98 vietsub - Splitting Up the Combination! Satoshi and Rotom! Tách ra hoặc kết hợp! Satoshi và Rotom!! vietsub

Tập 98 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 98 vietsub - Splitting Up the Combination! Satoshi and Rotom! Tách ra hoặc kết hợp! Satoshi và Rotom!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 97 vietsub - Fukuthrow the Artisan!! Sleeping Mokuroh zzz!! Thợ thủ công Fukuthrow! Mokuroh ngủ khì zzz! vietsub

Tập 97 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 97 vietsub - Fukuthrow the Artisan!! Sleeping Mokuroh zzz!! Thợ thủ công Fukuthrow! Mokuroh ngủ khì zzz! vietsub


The Flash Season 5 tập 6 vietsub - The Icicle Cometh! Đến lúc cho tảng băng! vietsub

Tập 6 - vietsub

The Flash Season 5 tập 6 vietsub - The Icicle Cometh! Đến lúc cho tảng băng! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 6 vietsub - Tender Is the Nate! Người Đấu thầu là Nate!! vietsub

Tập 6 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 6 vietsub - Tender Is the Nate! Người Đấu thầu là Nate!! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 5 vietsub - Tagumo Attacks!! Cuộc tấn công của Tagumo !! vietsub

Tập 5 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 5 vietsub - Tagumo Attacks!! Cuộc tấn công của Tagumo !! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 4 vietsub - Wet Hot American Bummer! Người Mỹ Lười Biếng Ướt Nóng! vietsub

Tập 4 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 4 vietsub - Wet Hot American Bummer! Người Mỹ Lười Biếng Ướt Nóng! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 3 vietsub - Dancing Queen! Nữ Hoàng khiêu vũ!! vietsub

Tập 3 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 3 vietsub - Dancing Queen! Nữ Hoàng khiêu vũ!! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 2 vietsub - Witch Hunt! Săn phù thủy! vietsub

Tập 2 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 2 vietsub - Witch Hunt! Săn phù thủy! vietsub


Legends of Tomorrow season 4 tập 1 vietsub - The Virgin Gary! Gary trinh tiết! vietsub

Tập 1 - vietsub

Legends of Tomorrow season 4 tập 1 vietsub - The Virgin Gary! Gary trinh tiết! vietsub


The Flash Season 5 tập 5 vietsub - All Doll'd Up! Tất cả hấp dẫn hơn!! vietsub

Tập 5 - vietsub

The Flash Season 5 tập 5 vietsub - All Doll'd Up! Tất cả hấp dẫn hơn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 96 vietsub - Rocket-dan and Nuikoguma! Đội hỏa tiễn và NuiKoguma! vietsub

Tập 96 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 96 vietsub - Rocket-dan and Nuikoguma! Đội hỏa tiễn và NuiKoguma! vietsub


The Flash Season 5 tập 4 vietsub - News Flash! Tin tức về người hùng tia chớp! vietsub

Tập 4 - vietsub

The Flash Season 5 tập 4 vietsub - News Flash! Tin tức về người hùng tia chớp! vietsub


The Flash Season 5 tập 3 vietsub - The Death of Vibe! Cái chết của Vibe!! vietsub

Tập 3 - vietsub

The Flash Season 5 tập 3 vietsub - The Death of Vibe! Cái chết của Vibe!! vietsub


Ice Age 5 5 vietsub - Trời sập! Collision Course! vietsub

Tập 5 - vietsub

Ice Age 5 5 vietsub - Trời sập! Collision Course! vietsub


The Flash Season 5 tập 2 vietsub - Blocked! Bị Chặn! vietsub

Tập 2 - vietsub

The Flash Season 5 tập 2 vietsub - Blocked! Bị Chặn! vietsub


The Flash Season 5 tập 1 vietsub - Nora vietsub

Tập 1 - vietsub

The Flash Season 5 tập 1 vietsub - Nora vietsub


Pokemon sun and moon tập 95 vietsub - Wela Volcano! Golone! Golonya! and the Mountaineer! Núi lửa Wela! Golone! Golonya và người leo núi!! vietsub

Tập 95 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 95 vietsub - Wela Volcano! Golone! Golonya! and the Mountaineer! Núi lửa Wela! Golone! Golonya và người leo núi!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 94 vietsub - Great Gathering of Ghost Pokémon! Everyone's Haunted House!! Đại thu thập của Pokémon hệ Ma! Ngôi nhà ma ám của mọi người !! vietsub

Tập 94 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 94 vietsub - Great Gathering of Ghost Pokémon! Everyone's Haunted House!! Đại thu thập của Pokémon hệ Ma! Ngôi nhà ma ám của mọi người !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 93 vietsub - The Hero Liliel and the Alola Staff! Anh hùng Lilie và nhân viên Alola!! vietsub

Tập 93 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 93 vietsub - The Hero Liliel and the Alola Staff! Anh hùng Lilie và nhân viên Alola!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 92 vietsub - Kukui's Desperate Situation! Another Royal Mask!! Tình trạng tuyệt vọng của Kukui! Bộ Mặt nạ hoàng gia khác!! vietsub

Tập 92 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 92 vietsub - Kukui's Desperate Situation! Another Royal Mask!! Tình trạng tuyệt vọng của Kukui! Bộ Mặt nạ hoàng gia khác!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 91 vietsub - It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley!! Đó là một pikachu bùng phát! Thung lũng Pikachu!! vietsub

Tập 91 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 91 vietsub - It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley!! Đó là một pikachu bùng phát! Thung lũng Pikachu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 90 vietsub - Connect to the Future! The Legend of the Radiant One!! Kết nối tới tương lai! Huyền thoại về đấng sáng tạo!! vietsub

Tập 90 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 90 vietsub - Connect to the Future! The Legend of the Radiant One!! Kết nối tới tương lai! Huyền thoại về đấng sáng tạo!! vietsub


Epic 0 vietsub - Trận hùng chiến xứ sở lá cây vietsub

Tập 0 - vietsub

Epic 0 vietsub - Trận hùng chiến xứ sở lá cây vietsub


Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub

Tập 89 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub

Tập 88 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub

Tập 87 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub

Tập 86 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub

Tập 85 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub

Tập 84 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub

Tập 83 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub

Tập 82 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub


Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub - Cơn mưa thịt viên 2 Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub

Tập 2 - thuyetminh

Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub - Cơn mưa thịt viên 2 Cloudy with a Chance of Meatballs 2 vietsub


Cloudy with a Chance of Meatballs 1 vietsub - Cơn mưa thịt viên Cloudy with a Chance of Meatballs vietsub

Tập 1 - thuyetminh

Cloudy with a Chance of Meatballs 1 vietsub - Cơn mưa thịt viên Cloudy with a Chance of Meatballs vietsub


Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub

Tập 81 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub


Pokemon the movie 21 vietsub - Câu chuyện pokemon của mọi người! The Pocket Monsters of everyone's Story!! vietsub

Tập 21 - vietsub

Pokemon the movie 21 vietsub - Câu chuyện pokemon của mọi người! The Pocket Monsters of everyone's Story!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub

Tập 79 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub

Tập 80 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub


Hotel Transylvania 3 vietsub - Kỳ nghỉ ma cà rồng! Summer vacation!! vietsub

Tập 3 - thuyetminh

Hotel Transylvania 3 vietsub - Kỳ nghỉ ma cà rồng! Summer vacation!! vietsub


Hotel Transylvania 2 vietsub - Khách sạn huyền bí 2 vietsub

Tập 2 - vietsub

Hotel Transylvania 2 vietsub - Khách sạn huyền bí 2 vietsub


Hotel Transylvania 1 vietsub - Khách sạn huyền bí 1 vietsub

Tập 1 - vietsub

Hotel Transylvania 1 vietsub - Khách sạn huyền bí 1 vietsub


The Flash Season 4 tập 23 vietsub - We Are the Flash! Chúng ta là Flash! Chúng ta là tia chớp!! vietsub

Tập 23 - vietsub

The Flash Season 4 tập 23 vietsub - We Are the Flash! Chúng ta là Flash! Chúng ta là tia chớp!! vietsub


The Flash Season 4 tập 22 vietsub - Think Fast! Nghĩ nhanh lên!! vietsub

Tập 22 - vietsub

The Flash Season 4 tập 22 vietsub - Think Fast! Nghĩ nhanh lên!! vietsub


The Flash Season 4 tập 21 vietsub - Harry and the Harrisons! Harry và cộng đồng Well!! vietsub

Tập 21 - vietsub

The Flash Season 4 tập 21 vietsub - Harry and the Harrisons! Harry và cộng đồng Well!! vietsub


The Flash Season 4 tập 20 vietsub - Therefore She Is! Vì thế cô ấy là!! vietsub

Tập 20 - vietsub

The Flash Season 4 tập 20 vietsub - Therefore She Is! Vì thế cô ấy là!! vietsub


The Flash Season 4 tập 19 vietsub - Fury Rogue! Cơn giận giả mạo!! vietsub

Tập 19 - vietsub

The Flash Season 4 tập 19 vietsub - Fury Rogue! Cơn giận giả mạo!! vietsub


The Flash Season 4 tập 18 vietsub - Lose Yourself! Đánh mất bản thân!! vietsub

Tập 18 - vietsub

The Flash Season 4 tập 18 vietsub - Lose Yourself! Đánh mất bản thân!! vietsub


The Flash Season 4 tập 17 vietsub - Null and Annoyed! Vô giá trị và bực mình!! vietsub

Tập 17 - vietsub

The Flash Season 4 tập 17 vietsub - Null and Annoyed! Vô giá trị và bực mình!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub

Tập 78 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub


Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub

Tập 77 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub

Tập 76 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub

Tập 75 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub

Tập 74 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub

Tập 73 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub

Tập 72 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub

Tập 71 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub


Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub

Tập 70 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub


Dragon ball super tập 131 vietsub - Đòn kết thúc ngoạn mục! Tạm biệt Goku! Cho đến ngày chúng ta gặp lại!! vietsub

Tập 131 - vietsub

Dragon ball super tập 131 vietsub - Đòn kết thúc ngoạn mục! Tạm biệt Goku! Cho đến ngày chúng ta gặp lại!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub

Tập 69 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub

Tập 68 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub


The Flash Season 4 tập 16 vietsub - Run! Iris Run!! Chạy đi! Iris!! vietsub

Tập 16 - vietsub

The Flash Season 4 tập 16 vietsub - Run! Iris Run!! Chạy đi! Iris!! vietsub


The Flash Season 4 tập 15 vietsub - Enter Flashtime! Tham gia đông cứng thời gian! vietsub

Tập 15 - vietsub

The Flash Season 4 tập 15 vietsub - Enter Flashtime! Tham gia đông cứng thời gian! vietsub


The Flash Season 4 tập 14 vietsub - Subject 9! Chủ đề 9! vietsub

Tập 14 - vietsub

The Flash Season 4 tập 14 vietsub - Subject 9! Chủ đề 9! vietsub


The Flash Season 4 tập 13 vietsub - True Color! Thoát Ngục!! vietsub

Tập 13 - vietsub

The Flash Season 4 tập 13 vietsub - True Color! Thoát Ngục!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub

Tập 67 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub

Tập 66 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub


Dragon ball super tập 130 vietsub - Trận quyết định lớn nhất! Trận chiến sống còn cuối cùng!! vietsub

Tập 130 - vietsub

Dragon ball super tập 130 vietsub - Trận quyết định lớn nhất! Trận chiến sống còn cuối cùng!! vietsub


Dragon ball super tập 129 vietsub - Siêu vượt qua giới hạn! Làm chủ bản năng vô cực!! vietsub

Tập 129 - vietsub

Dragon ball super tập 129 vietsub - Siêu vượt qua giới hạn! Làm chủ bản năng vô cực!! vietsub


Dragon ball super tập 128 vietsub - Niềm kiêu hãnh đến phút chót! Vegeta thất bại!! vietsub

Tập 128 - vietsub

Dragon ball super tập 128 vietsub - Niềm kiêu hãnh đến phút chót! Vegeta thất bại!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub

Tập 65 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub


Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub

Tập 64 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub

Tập 63 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub


Dragon ball super tập 127 vietsub - Tiếp cận bức tường! Rào chắn cuối cùng của Hy Vọng!! vietsub

Tập 127 - vietsub

Dragon ball super tập 127 vietsub - Tiếp cận bức tường! Rào chắn cuối cùng của Hy Vọng!! vietsub


Dragon ball super tập 126 vietsub - Vượt qua cả thần! Đòn tấn công liều lĩnh của Vegeta!! vietsub

Tập 126 - vietsub

Dragon ball super tập 126 vietsub - Vượt qua cả thần! Đòn tấn công liều lĩnh của Vegeta!! vietsub


The Flash Season 4 tập 12 vietsub - Honey! I Shrunk Team Flash! Anh yêu! Em thu nhỏ đội Flash! vietsub

Tập 12 - vietsub

The Flash Season 4 tập 12 vietsub - Honey! I Shrunk Team Flash! Anh yêu! Em thu nhỏ đội Flash! vietsub


Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub

Tập 62 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub


Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub

Tập 61 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub


Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub

Tập 60 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub


Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub

Tập 59 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub


Dragon ball super tập 125 vietsub - Advent of the God of Destruction Toppo! There is Only Overwhelming Power!! Sự ra đời của Thần hủy diệt Toppo! Chỉ số sức mạnh áp đảo!! vietsub

Tập 125 - vietsub

Dragon ball super tập 125 vietsub - Advent of the God of Destruction Toppo! There is Only Overwhelming Power!! Sự ra đời của Thần hủy diệt Toppo! Chỉ số sức mạnh áp đảo!! vietsub


Dragon ball super tập 124 vietsub - A Stormy Fierce Attack! Gohan Fights With His Back to the Wall!! Một cơn bão tấn công dữ dội! Gohan chiến đấu ở thế chân tường!! vietsub

Tập 124 - vietsub

Dragon ball super tập 124 vietsub - A Stormy Fierce Attack! Gohan Fights With His Back to the Wall!! Một cơn bão tấn công dữ dội! Gohan chiến đấu ở thế chân tường!! vietsub


The Flash Season 4 tập 11 vietsub - The Elongated Knight Rises! Tăng trưởng kéo dài! vietsub

Tập 11 - vietsub

The Flash Season 4 tập 11 vietsub - The Elongated Knight Rises! Tăng trưởng kéo dài! vietsub


Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub

Tập 58 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub


Dragon ball super tập 123 vietsub - Full Body! Spirit! and Power Unleashed!! Toàn thân! thần khí! và sức mạnh đã được giải phóng! vietsub

Tập 123 - vietsub

Dragon ball super tập 123 vietsub - Full Body! Spirit! and Power Unleashed!! Toàn thân! thần khí! và sức mạnh đã được giải phóng! vietsub


The Flash Season 4 tập 10 vietsub - The Trial of The Flash! Cuộc thử nghiệm của người hùng tia chớp!! vietsub

Tập 10 - vietsub

The Flash Season 4 tập 10 vietsub - The Trial of The Flash! Cuộc thử nghiệm của người hùng tia chớp!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub

Tập 57 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 125 vietsub - Ông Soon Jae đồng ý cho Bo Suk tham dự cuộc họp! Jung Eum nhận lại tiền đặt cọc chuyển về quê làm việc! Jun Hyuk hôn Se Kyung!! vietsub

Tập 125 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 125 vietsub - Ông Soon Jae đồng ý cho Bo Suk tham dự cuộc họp! Jung Eum nhận lại tiền đặt cọc chuyển về quê làm việc! Jun Hyuk hôn Se Kyung!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 126 vietsub - Shin Ae và Se Kyung gặp lại bố! Hye Ri tặng cho Shin Ae hai con búp bê mình yêu quý! Trên đường đi sân bay Se Kyung thổ lộ với Ji Hoon!! vietsub

Tập 126 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 126 vietsub - Shin Ae và Se Kyung gặp lại bố! Hye Ri tặng cho Shin Ae hai con búp bê mình yêu quý! Trên đường đi sân bay Se Kyung thổ lộ với Ji Hoon!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 124 vietsub - Shin Ae và Se Kyung chuẩn bị ra nước ngoài! Hye Ri muốn Shin Ae ở lại nên buộc dây vào tay Shin Ae!! vietsub

Tập 124 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 124 vietsub - Shin Ae và Se Kyung chuẩn bị ra nước ngoài! Hye Ri muốn Shin Ae ở lại nên buộc dây vào tay Shin Ae!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 122 vietsub - Hye Ri ngã từ ban công tầng 2! rạn xương phải vào viện! Ja Ok vội đến viện thăm Hye Ri đến độ quên không đi giầy! Hyun Kyung gọi Ja Ok là mẹ!! vietsub

Tập 122 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 122 vietsub - Hye Ri ngã từ ban công tầng 2! rạn xương phải vào viện! Ja Ok vội đến viện thăm Hye Ri đến độ quên không đi giầy! Hyun Kyung gọi Ja Ok là mẹ!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 121 vietsub - Jung Eum đi bán quần áo thuê! In Na và Kwang Soo tạm thời chia tay! Se Kyung nhận được thư bố! hai chị em chuẩn bị chuyển đi! Ji Hoon giữ Se Kyung ở lại! vietsub

Tập 121 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 121 vietsub - Jung Eum đi bán quần áo thuê! In Na và Kwang Soo tạm thời chia tay! Se Kyung nhận được thư bố! hai chị em chuẩn bị chuyển đi! Ji Hoon giữ Se Kyung ở lại! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 123 vietsub - Kwang Soo làm việc ở hiệu sách! In Na nổi tiếng và đang chuẩn bị đi nhật! Se Kyung báo Jun Hyuk đi nước ngoài!! vietsub

Tập 123 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 123 vietsub - Kwang Soo làm việc ở hiệu sách! In Na nổi tiếng và đang chuẩn bị đi nhật! Se Kyung báo Jun Hyuk đi nước ngoài!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 120 vietsub - Công ty ông Soon Jae có nguy cơ phá sản! Jung Eum đã hoàn thành buổi gia sư cuối cùng cho Jun Hyuk! vietsub

Tập 120 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 120 vietsub - Công ty ông Soon Jae có nguy cơ phá sản! Jung Eum đã hoàn thành buổi gia sư cuối cùng cho Jun Hyuk! vietsub


Dragon ball super tập 122 vietsub - Vì lòng tự hào! Vegeta thử thách trở thành mạnh nhất!! vietsub

Tập 122 - vietsub

Dragon ball super tập 122 vietsub - Vì lòng tự hào! Vegeta thử thách trở thành mạnh nhất!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 116 vietsub - Hye Ri muốn làm lớp trưởng nên bắt Shin Ae đề cử mình và vận động các bạn bầu mình! Jung Eum gửi con chó cho bạn nuôi! vietsub

Tập 116 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 116 vietsub - Hye Ri muốn làm lớp trưởng nên bắt Shin Ae đề cử mình và vận động các bạn bầu mình! Jung Eum gửi con chó cho bạn nuôi! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 118 vietsub - Hyun Kyung nghi ngờ Jun Hyuk và Jung Eum là một cặp! Se Kyung và Ji Hoon là một cặp!! vietsub

Tập 118 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 118 vietsub - Hyun Kyung nghi ngờ Jun Hyuk và Jung Eum là một cặp! Se Kyung và Ji Hoon là một cặp!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 119 vietsub - Jung Eum nói lời chia tay với Ji Hoon! Hye Ri tức giận đòi kết hôn với Se Ho!! vietsub

Tập 119 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 119 vietsub - Jung Eum nói lời chia tay với Ji Hoon! Hye Ri tức giận đòi kết hôn với Se Ho!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 117 vietsub - Ông Soon Jae và bà Ja Ok tổ chức đám cưới nhưng không thành! Công nhân nhà máy của ông Soon Jae biểu tình đòi tiền lương!! vietsub

Tập 117 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 117 vietsub - Ông Soon Jae và bà Ja Ok tổ chức đám cưới nhưng không thành! Công nhân nhà máy của ông Soon Jae biểu tình đòi tiền lương!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 37 vietsub - Các bạn của Jun Hyuk chia thành hai phe ngưỡng mộ Jung Eum và Se Kyung! Bo Suk cứu một người đàn ông lạ mặt trần truồng!! vietsub

Tập 37 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 37 vietsub - Các bạn của Jun Hyuk chia thành hai phe ngưỡng mộ Jung Eum và Se Kyung! Bo Suk cứu một người đàn ông lạ mặt trần truồng!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 30 vietsub - Jung Eum để ý thấy Jun Hyuk luôn lịch sự và nhã nhặn với Se Kyung! Hyun Kyung vô ý khiến bà Ja Ok ngã trật chân!! vietsub

Tập 30 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 30 vietsub - Jung Eum để ý thấy Jun Hyuk luôn lịch sự và nhã nhặn với Se Kyung! Hyun Kyung vô ý khiến bà Ja Ok ngã trật chân!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 39 vietsub - Shin Ae và Hye Ri có một bài tập về nhà mới! Ông Soon Jae hứa gấp 10.000 con hạc cho bà Ja Ok!! vietsub

Tập 39 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 39 vietsub - Shin Ae và Hye Ri có một bài tập về nhà mới! Ông Soon Jae hứa gấp 10.000 con hạc cho bà Ja Ok!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 35 vietsub - Heli đi lạc! Ji Hoon và Jung Eum đi tìm và thấy Heli ở nhà người chủ cũ của Heli!! vietsub

Tập 35 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 35 vietsub - Heli đi lạc! Ji Hoon và Jung Eum đi tìm và thấy Heli ở nhà người chủ cũ của Heli!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 40 vietsub - Bo Suk đi dạo trong công viên và nhớ về người phụ nữ có tên Michelle! Jung Eum và Se Kyung uống say!! vietsub

Tập 40 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 40 vietsub - Bo Suk đi dạo trong công viên và nhớ về người phụ nữ có tên Michelle! Jung Eum và Se Kyung uống say!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 28 vietsub - Jung Eum bị đau ruột thừa! Ji Hoon mổ cho cô! vietsub

Tập 28 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 28 vietsub - Jung Eum bị đau ruột thừa! Ji Hoon mổ cho cô! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 29 vietsub - Ji Hoon dọa Jung Eum là có thể anh để quên dao mổ trong bụng! Ông Soon Jae và bà Ja Ok kỷ niệm 100 ngày quen nhau!! vietsub

Tập 29 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 29 vietsub - Ji Hoon dọa Jung Eum là có thể anh để quên dao mổ trong bụng! Ông Soon Jae và bà Ja Ok kỷ niệm 100 ngày quen nhau!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 31 vietsub - Bo Suk trở nên nổi tiếng với phụ nữ trung niên nhật! Mọi người trong bệnh viện đồn đại về bạn gái của Ji Hoon!! vietsub

Tập 31 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 31 vietsub - Bo Suk trở nên nổi tiếng với phụ nữ trung niên nhật! Mọi người trong bệnh viện đồn đại về bạn gái của Ji Hoon!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 36 vietsub - Hyun Kyung và Ja Ok gặp rắc rối vì phạt một học sinh! Shin Ae bị nghiệm trò gắp thú và lấy trộm tiền của Se Kyung!! vietsub

Tập 36 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 36 vietsub - Hyun Kyung và Ja Ok gặp rắc rối vì phạt một học sinh! Shin Ae bị nghiệm trò gắp thú và lấy trộm tiền của Se Kyung!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 33 vietsub - Hye Ri có bạn trai! Se Kyung lấy bộ đồng phục thể dục cũ của Jun Hyuk!! vietsub

Tập 33 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 33 vietsub - Hye Ri có bạn trai! Se Kyung lấy bộ đồng phục thể dục cũ của Jun Hyuk!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 38 vietsub - Ông Soon Jae cần tìm một thư ký mới! Jung Eum dẫn theo Heli đến bệnh viện!! vietsub

Tập 38 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 38 vietsub - Ông Soon Jae cần tìm một thư ký mới! Jung Eum dẫn theo Heli đến bệnh viện!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 32 vietsub - Jung Eum và Se Ho gặp nhau trong nhiều tình huống! Hye Ri mất trí nhớ tạm thời!! vietsub

Tập 32 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 32 vietsub - Jung Eum và Se Ho gặp nhau trong nhiều tình huống! Hye Ri mất trí nhớ tạm thời!! vietsub


Dragon ball super tập 121 vietsub - Tổng chiến tranh! Hợp thể tối hậu gấp 4 lần và đòn tấn công toàn diện vũ trụ 7 vietsub

Tập 121 - vietsub

Dragon ball super tập 121 vietsub - Tổng chiến tranh! Hợp thể tối hậu gấp 4 lần và đòn tấn công toàn diện vũ trụ 7 vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 60 vietsub - Bạn gái của Julien từ Mỹ sang chơi! Shin Ae gặp và cảm thấy vô cùng ghen tị!! vietsub

Tập 60 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 60 vietsub - Bạn gái của Julien từ Mỹ sang chơi! Shin Ae gặp và cảm thấy vô cùng ghen tị!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 58 vietsub - Ông Soon Jae cảm thấy bị gia đình bỏ bê liền quyết định tổ chức một cuộc thi kiến thức về Lee Soon Jae với các thành viên trong gia đình!! vietsub

Tập 58 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 58 vietsub - Ông Soon Jae cảm thấy bị gia đình bỏ bê liền quyết định tổ chức một cuộc thi kiến thức về Lee Soon Jae với các thành viên trong gia đình!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 57 vietsub - Bo Suk tình cờ xì hơi trước mặt cả nhà và cảm thấy vô cùng đau khổ! vietsub

Tập 57 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 57 vietsub - Bo Suk tình cờ xì hơi trước mặt cả nhà và cảm thấy vô cùng đau khổ! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 59 vietsub - Shin Ae muốn đi xem biển! Jun Hyuk lái xe đưa hai chị em đi biển!! vietsub

Tập 59 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 59 vietsub - Shin Ae muốn đi xem biển! Jun Hyuk lái xe đưa hai chị em đi biển!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 27 vietsub - Shin Ae viết câu chuyện về cục phân nhỏ! Tình cờ đọc được! Hye Ri mê tít!! vietsub

Tập 27 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 27 vietsub - Shin Ae viết câu chuyện về cục phân nhỏ! Tình cờ đọc được! Hye Ri mê tít!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 12 vietsub - Những bức hình Jung Eum say xỉn bên bờ biển lan tràn trên internet và cô ấy muốn trả thù!! vietsub

Tập 12 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 12 vietsub - Những bức hình Jung Eum say xỉn bên bờ biển lan tràn trên internet và cô ấy muốn trả thù!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 15 vietsub - Se Ho gặp và rất thích Jung Eum!! vietsub

Tập 15 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 15 vietsub - Se Ho gặp và rất thích Jung Eum!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 8 vietsub - Hyun Kyung phát hiện ông Soon Jae hẹn hò bà Ja Ok! Ông Soon Jae nhầm tưởng Se Kyung là giúp việc mới!! vietsub

Tập 8 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 8 vietsub - Hyun Kyung phát hiện ông Soon Jae hẹn hò bà Ja Ok! Ông Soon Jae nhầm tưởng Se Kyung là giúp việc mới!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 19 vietsub - Ji Hoon cũng mua quần áo áo cho hai chị em dip Tết Trung thu! Hyun Kyung gặp lại một người phụ nữ khơi lại một ký ức xấu hổ của mình! vietsub

Tập 19 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 19 vietsub - Ji Hoon cũng mua quần áo áo cho hai chị em dip Tết Trung thu! Hyun Kyung gặp lại một người phụ nữ khơi lại một ký ức xấu hổ của mình! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 26 vietsub - Ji Hoon gặp vấn đề ở nơi làm việc! và Hyun Kyung ra mặt bảo vệ cậu!! vietsub

Tập 26 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 26 vietsub - Ji Hoon gặp vấn đề ở nơi làm việc! và Hyun Kyung ra mặt bảo vệ cậu!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 17 vietsub - Bo Suk thần tượng và coi Ji Hoon như một thiên tài vĩ đại! Jung Eum bị đuổi việc!! vietsub

Tập 17 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 17 vietsub - Bo Suk thần tượng và coi Ji Hoon như một thiên tài vĩ đại! Jung Eum bị đuổi việc!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 22 vietsub - Hye Ri bị mất một con búp bê! Cả hiệu trưởng và ông Soon Jae đối đầu nhau vì bà Ja Ok!! vietsub

Tập 22 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 22 vietsub - Hye Ri bị mất một con búp bê! Cả hiệu trưởng và ông Soon Jae đối đầu nhau vì bà Ja Ok!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 21 vietsub - Shin Ae và Hye Ri cùng tham gia vở kịch “Lọ lem” ở lớp học! Jung Eum buồn chán vì chuyện học tập!! vietsub

Tập 21 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 21 vietsub - Shin Ae và Hye Ri cùng tham gia vở kịch “Lọ lem” ở lớp học! Jung Eum buồn chán vì chuyện học tập!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 16 vietsub - Se Kyung tham gia một cuộc thi ăn để lấy tiền cho Shin Ae đi học! Ông Soon Jae gặp Julien và rất bực mình!! vietsub

Tập 16 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 16 vietsub - Se Kyung tham gia một cuộc thi ăn để lấy tiền cho Shin Ae đi học! Ông Soon Jae gặp Julien và rất bực mình!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 20 vietsub - Se Kyung bám riết Jung Eum đòi tiền tháng lương đầu tiên! ông Soon Jae quyết định đi xe đạp đua!! vietsub

Tập 20 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 20 vietsub - Se Kyung bám riết Jung Eum đòi tiền tháng lương đầu tiên! ông Soon Jae quyết định đi xe đạp đua!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 14 vietsub - Ông nhờ Jung Eum tư vấn để trông trẻ hơn! Shin Ae và Hye Ri tranh nhau ngôi nhà hộp giấy!! vietsub

Tập 14 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 14 vietsub - Ông nhờ Jung Eum tư vấn để trông trẻ hơn! Shin Ae và Hye Ri tranh nhau ngôi nhà hộp giấy!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 18 vietsub - Jung Eum đi xem mắt! trúng bạn cũ của Ji Hoon!! vietsub

Tập 18 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 18 vietsub - Jung Eum đi xem mắt! trúng bạn cũ của Ji Hoon!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 25 vietsub - Hyun Kung và Bo Suk cố gắng hết sức giúp Hye Ri học môn toán! Jung Eum lo bị lộ mình không phải là sinh viên Đại học Seoul!! vietsub

Tập 25 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 25 vietsub - Hyun Kung và Bo Suk cố gắng hết sức giúp Hye Ri học môn toán! Jung Eum lo bị lộ mình không phải là sinh viên Đại học Seoul!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 24 vietsub - Shin Ae bị Hye Ri lừa trả tiền đồ ăn vặt! nhưng lại không có tiền!! vietsub

Tập 24 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 24 vietsub - Shin Ae bị Hye Ri lừa trả tiền đồ ăn vặt! nhưng lại không có tiền!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 23 vietsub - Se Ho để ý thấy mọi người trong gia đình không coi trọng Bo Suk! Ji Hoon mời Se Kyung đi xem nhạc kịch!! vietsub

Tập 23 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 23 vietsub - Se Ho để ý thấy mọi người trong gia đình không coi trọng Bo Suk! Ji Hoon mời Se Kyung đi xem nhạc kịch!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 41 vietsub - ulien vào làm giáo viên tiếng Anh ở trường bà Ja Ok! Jung Eum vẫn cố bắt Jun Hyuk gọi mình là chị!! vietsub

Tập 41 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 41 vietsub - ulien vào làm giáo viên tiếng Anh ở trường bà Ja Ok! Jung Eum vẫn cố bắt Jun Hyuk gọi mình là chị!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 34 vietsub - Kwang Soo mua thịt bò về ăn! nhưng không muốn chia cho Jung Eum!! vietsub

Tập 34 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 34 vietsub - Kwang Soo mua thịt bò về ăn! nhưng không muốn chia cho Jung Eum!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 44 vietsub - Jun Hyuk phát hiện một cô gái bám theo! Cậu nhờ Jung Eum giả làm bạn gái!! vietsub

Tập 44 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 44 vietsub - Jun Hyuk phát hiện một cô gái bám theo! Cậu nhờ Jung Eum giả làm bạn gái!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 42 vietsub - Ji Hoon cần có một người cùng đi với mình trong buổi tiệc từ thiện ở bệnh viện! vietsub

Tập 42 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 42 vietsub - Ji Hoon cần có một người cùng đi với mình trong buổi tiệc từ thiện ở bệnh viện! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 43 vietsub - Bo Suk trốn đến nhà bà Ja Ok để lánh nạn! Se Kyung học cách sử dụng điện thoại di động!! vietsub

Tập 43 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 43 vietsub - Bo Suk trốn đến nhà bà Ja Ok để lánh nạn! Se Kyung học cách sử dụng điện thoại di động!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 11 vietsub - Shin Ae và Se Kyung lần đầu tiên đi siêu thị! Shin Ae bị đồ ăn thử trong siêu thị mê hoặc!! vietsub

Tập 11 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 11 vietsub - Shin Ae và Se Kyung lần đầu tiên đi siêu thị! Shin Ae bị đồ ăn thử trong siêu thị mê hoặc!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 10 vietsub - Jung Eum đi nhờ Ji Hoon đến ga tàu điện ngầm! nhưng Ji Hoon quên mất đã đưa cô đến tận Sok Cho!! vietsub

Tập 10 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 10 vietsub - Jung Eum đi nhờ Ji Hoon đến ga tàu điện ngầm! nhưng Ji Hoon quên mất đã đưa cô đến tận Sok Cho!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 13 vietsub - Sinh nhật Julien! anh mời Se Kyung và Shin Ae đến dự tiệc sinh nhật của mình!! vietsub

Tập 13 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 13 vietsub - Sinh nhật Julien! anh mời Se Kyung và Shin Ae đến dự tiệc sinh nhật của mình!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 9 vietsub - Se Kyung bắt đầu làm giúp việc tại nhà ông Lee Soon Jae! vietsub

Tập 9 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 9 vietsub - Se Kyung bắt đầu làm giúp việc tại nhà ông Lee Soon Jae! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 7 vietsub - Bài kiểm tra tiếng Anh của Jun Hyuk được 97 điểm! vietsub

Tập 7 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 7 vietsub - Bài kiểm tra tiếng Anh của Jun Hyuk được 97 điểm! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 6 vietsub - Shin Ae bị lạc! Se Kyung lo sợ đi tìm Julien! Kwang Soo! In Na và Jung Eum giúp đỡ!! vietsub

Tập 6 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 6 vietsub - Shin Ae bị lạc! Se Kyung lo sợ đi tìm Julien! Kwang Soo! In Na và Jung Eum giúp đỡ!! vietsub


Dragon ball super tập 120 vietsub - Chiến lược sinh tồn hoàn hảo! Mối đe dọa của sát thủ vũ trụ 3!! vietsub

Tập 120 - vietsub

Dragon ball super tập 120 vietsub - Chiến lược sinh tồn hoàn hảo! Mối đe dọa của sát thủ vũ trụ 3!! vietsub


Dragon ball super tập 119 vietsub - Không thể tránh được! Cuộc tấn công tàng hình khủng khiếp!! vietsub

Tập 119 - vietsub

Dragon ball super tập 119 vietsub - Không thể tránh được! Cuộc tấn công tàng hình khủng khiếp!! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 5 vietsub - Ông Soon Jae quên ngày giỗ của vợ! Se Kyung nói dối là đã tìm được việc và dời đi. vietsub

Tập 5 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 5 vietsub - Ông Soon Jae quên ngày giỗ của vợ! Se Kyung nói dối là đã tìm được việc và dời đi. vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 4 vietsub - Se Kyung đi tìm việc! Jung Eum gặp khó khăn trong công việc gia sư! vietsub

Tập 4 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 4 vietsub - Se Kyung đi tìm việc! Jung Eum gặp khó khăn trong công việc gia sư! vietsub


Through the Roof High Kick 2 tập 3 vietsub - Julien tình cờ gặp Se Kyung và Shin Ae vietsub

Tập 3 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 3 vietsub - Julien tình cờ gặp Se Kyung và Shin Ae vietsub


 Through the Roof High Kick 2 tập 2 vietsub - Se Kyung và Shin Ae đến Seoul vietsub

Tập 2 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 2 vietsub - Se Kyung và Shin Ae đến Seoul vietsub


 Through the Roof High Kick 2 tập 1 vietsub - Giới thiệu gia đình Lee Soon Jae và chị em Shin Se Kyung vietsub

Tập 1 - thuyetminh

Through the Roof High Kick 2 tập 1 vietsub - Giới thiệu gia đình Lee Soon Jae và chị em Shin Se Kyung vietsub


 Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub

Tập 56 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub

Tập 55 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub


 Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub

Tập 54 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub


 The Flash Season 4 tập 9 vietsub - Don't Run! Đừng chạy! vietsub

Tập 9 - vietsub

The Flash Season 4 tập 9 vietsub - Don't Run! Đừng chạy! vietsub


 Pokemon movie tập 20 vietsub - Pokemon! i Choose you! Pokemon! Tớ chọn cậu! vietsub

Tập 20 - vietsub

Pokemon movie tập 20 vietsub - Pokemon! i Choose you! Pokemon! Tớ chọn cậu! vietsub


 Dragon ball super tập 118 vietsub - Thảm kịch càng tăng lên! Sự biến mất của các vũ trụ!! vietsub

Tập 118 - vietsub

Dragon ball super tập 118 vietsub - Thảm kịch càng tăng lên! Sự biến mất của các vũ trụ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub

Tập 53 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub


Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub -  The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub

Tập 52 - vietsub

Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub


Người hùng tia chớp phần 4 tập 8 vietsub - Crisis on Earth X! Khủng hoảng ở trái đất X!! vietsub

Tập 8 - vietsub

Người hùng tia chớp phần 4 tập 8 vietsub - Crisis on Earth X! Khủng hoảng ở trái đất X!! vietsub


Người hùng tia chớp phần 4 tập 7 vietsub - Therefore I Am Vì thế tôi là vietsub

Tập 7 - vietsub

Người hùng tia chớp phần 4 tập 7 vietsub - Therefore I Am Vì thế tôi là vietsub


Người hùng tia chớp phần 4 tập 6 vietsub - When Harry Met Harry Khi Harry gặp Harry vietsub

Tập 6 - vietsub

Người hùng tia chớp phần 4 tập 6 vietsub - When Harry Met Harry Khi Harry gặp Harry vietsub


Người hùng tia chớp phần 4 tập 5 vietsub - Girls Night Out Những cô gái đi chơi đêm vietsub

Tập 5 - vietsub

Người hùng tia chớp phần 4 tập 5 vietsub - Girls Night Out Những cô gái đi chơi đêm vietsub


Dragonball super tập 117 vietsub - Trận quyết định của tình yêu! Những người máy sinh học và vũ trụ hai!! vietsub

Tập 117 - vietsub

Dragonball super tập 117 vietsub - Trận quyết định của tình yêu! Những người máy sinh học và vũ trụ hai!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub

Tập 51 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub


Dragonball super tập 116 vietsub - Báo hiệu của sự trở lại! Sự bùng nổ của bản năng vô cực! vietsub

Tập 116 - vietsub

Dragonball super tập 116 vietsub - Báo hiệu của sự trở lại! Sự bùng nổ của bản năng vô cực! vietsub


Dragonball super tập 115 vietsub - Goku vs Kafla! Super Saiyan Blue bị đánh bại !! vietsub

Tập 115 - vietsub

Dragonball super tập 115 vietsub - Goku vs Kafla! Super Saiyan Blue bị đánh bại !! vietsub


Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub

Tập 50 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub


Tập 114 - vietsub

Dragonball super tập 114 vietsub - Khát vọng đáng sợ! sự ra đời của một siêu chiến binh mới!! vietsub


Tập 113 - vietsub

Dragonball super tập 113 vietsub - Tận hưởng đi! Trận chiến của các Saiyan hiếu chiến tái diễn!! vietsub


Tập 112 - vietsub

Dragonball super tập 112 vietsub - Lời thề của Saiyan! Quyết định của Vegeta!! vietsub


Tập 111 - vietsub

Dragonball super tập 111 vietsub - Trận Chiến Đỉnh Cao Kỳ Dị! HIT VS JIREN!! vietsub


Tập 110 - vietsub

Dragonball super tập 110 vietsub - Tỉnh lại Son Goku! Cấp độ mới được đánh thức!! Đây là trận đấu tối thượng của cả vũ trụ! Son Goku vs Jiren!! vietsub


Tập 109 - vietsub

Dragonball super tập 109 vietsub - Kẻ thù tối thượng tiếp cận Goku! Ngay lúc này! Thả ra Đòn Genki Dama Chí mạng!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub

Tập 49 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub

Tập 48 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub

Tập 47 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân

Tập 46 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân


Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub

Tập 45 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub

Tập 44 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub


Tập 108 - vietsub

Dragonball super tập 108 vietsub - Freeza và Frost! Cặp đôi Độc ác!! vietsub


Tập 4 - vietsub

Robot đại chiến tập 4 vietsub - kỷ nguyên hủy diệt vietsub


Tập 3 - vietsub

Robot đại chiến tập 3 vietsub - Vùng tối của mặt trăng vietsub


Tập 2 - vietsub

Robot đại chiến Transformers tập 2 vietsub - Bại binh phục hận vietsub


Tập 1 - vietsub

Robot đại chiến - Transformers tập 1 vietsub - người máy biến hình vietsub


Tập 107 - vietsub

Dragonball super tập 107 vietsub - Kế hoạch báo thù của Frost vũ trụ 6! Một cái bẫy quỷ quyệt! vietsub


Tập 106 - vietsub

Dragonball super tập 106 vietsub - Tìm ra ngay! Trận chiến sinh tử với kẻ thù vô hình! vietsub


Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub

Tập 43 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub


Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub

Tập 42 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub


Tập 105 - vietsub

Dragonball super tập 105 vietsub - Trận chiến vô vọng! Sư phụ Muten Roshi đốt cháy sinh mạng!! vietsub


Tập 5 - thuyetminh

Robot đại chiến - Transformers tập 5 vietsub - Kỵ sĩ cuối cùng-The last knight vietsub


Tập 5 - vietsub

Robot đại chiến - Transformers tập 5 vietsub - Kỵ sĩ cuối cùng-The last knight vietsub


Tập 3 - thuyetminh

Minions tập 3 vietsub - Minions - Kẻ cắp mặt trăng vietsub


Tập 0 - vietsub

The boss baby - Nhóc Trùm tập Full vietsub - Nhóc Trùm vietsub


Tập 0 - thuyetminh

The boss baby - Nhóc Trùm tập Full vietsub - Nhóc Trùm vietsub


Tập 104 - vietsub

Dragonball super tập 104 vietsub - Trận đấu với tốc độ tối thượng bắt đầu! Goku và Hit tham gia!! vietsub


Tập 103 - vietsub

Dragonball super tập 103 vietsub - Gohan bất dung thứ! Trận chiến quyết định với vũ trụ 10!! vietsub


Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub

Tập 41 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub


Tập 40 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub


Tập 39 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub


Tập 38 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub


Tập 37 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự sống! vietsub


Tập 36 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 36 vietsub - Đại thử thách của Lychee! Trận chiến Pokemon khó khăn nhất!! vietsub


Tập 35 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub


Tập 34 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub


Tập 33 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 33 vietsub - Yowashi yếu đuối và mạnh mẽ! chủ nhân chiếc hồ! vietsub


Tập 32 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 32 vietsub - Phát hiện kho báu! Mooland tìm kiếm!! vietsub


Tập 31 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub


Tập 30 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 30 vietsub - Lilie! chăm sóc tốt cho Pikachu nhé! vietsub


Tập 29 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 29 vietsub - Bạn cũng định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub


Tập 28 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 28 vietsub - Trận Pokebase nhiệt huyết! Nhắm tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub


Tập 27 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub


Tập 26 - vietsub

Pokemon sun and moon tập 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub


Tập 25 - vietsub

pokemon sun moon tập 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub


Tập 24 - vietsub

pokemon sun moon tập 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub


Tập 23 - vietsub

pokemon sun moon tập 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub


Tập 22 - vietsub

pokemon sun moon tập 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub


Tập 21 - vietsub

pokemon sun moon tập 21 vietsub - Nyabby! bắt đầu chuyến hành trình! vietsub


Tập 20 - vietsub

pokemon sun moon tập 20 vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa của cả hai vietsub


Tập 19 - vietsub

pokemon sun moon tập 19 vietsub - Tập huấn điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub


Tập 18 - vietsub

pokemon sun moon tập 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu ăn của Mao! vietsub


Tập 17 - vietsub

pokemon sun moon tập 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Bí ẩn viên pha lê bị mất tích!! vietsub


Tập 12 - vietsub

pokemon sun moon tập 12 vietsub - Buổi học ngoại khóa là Hidoide! vietsub


Tập 16 - vietsub

pokemon sun moon tập 16 vietsub - Bộ ba bé nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub


Tập 15 - vietsub

pokemon sun moon tập 15 vietsub - Đồi móng vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub


Tập 14 - vietsub

pokemon sun moon tập 14 vietsub - Kết tinh của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub


Tập 13 - vietsub

pokemon sun moon tập 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub


Tập 11 - vietsub

pokemon sun moon tập 11 vietsub - Satoshi tới nhà Kaki! vietsub


Tập 10 - vietsub

pokemon sun moon tập 10 vietsub - Liệu có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại thử thách!! vietsub


Tập 19 - vietsub

Pokemon movie 19 full hd vietsub - Volcanion Và Magearna Siêu Máy Móc vietsub


Tập 9 - vietsub

pokemon sun moon tập 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub


Tập 8 - vietsub

pokemon sun moon tập 8 vietsub - Ai sẽ chăm sóc quả trứng? vietsub


Tập 7 - vietsub

pokemon sun moon tập 7 vietsub - Kẻ lang thang ngoài chợ Nyabby! vietsub


Tập 6 - vietsub

pokemon sun moon tập 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub


Tập 5 - vietsub

pokemon sun moon tập 5 vietsub - Ashimari! bong bóng của cậu! vietsub


Tập 4 - vietsub

pokemon sun moon tập 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub


Tập 3 - vietsub

pokemon sun moon tập 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!


Tập 2 - vietsub

pokemon sun moon tập 2 vietsub - Thần bảo hộ Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến


Tập 1 - vietsub

pokemon sun moon tập 1 vietsub - Alola! Hòn đảo đầu tiên


Tập 44 - vietsub

pokemon xyz phần đặc biệt tập 44 vietsub - 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!! vietsub


Tập 43 - vietsub

pokemon xyz phần đặc biệt tập 43 vietsub - Truyền thuyết XYZ vietsub


Tập 47 - vietsub

pokemon xyz tập 47 vietsub - Con số 0 không hồi kết! Hẹn ngày gặp lại!! vietsub


Tập 46 - vietsub

pokemon xyz tập 46 vietsub - Tạm biệt Satoshi-Gekkouga! Xerocisy phản công vietsub


Tập 45 - vietsub

pokemon xyz tập 45 vietsub - Trận đấu cuối cùng với Satoshi! Lựa chọn của Serena!! vietsub


Tập 44 - vietsub

pokemon xyz tập 44 vietsub - Bắt đầu bằng con số 0! Quyết định của Citron!! vietsub


Tập 43 - vietsub

pokemon xyz tập 43 vietsub - Zygarde phản kích! Trận chiến cuối cùng ở Kalos!! vietsub


Tập 42 - vietsub

pokemon xyz tập 42 vietsub - Tiến kích cự thạch! Tuyến phòng ngự Kalos!! vietsub


Tập 41 - vietsub

pokemon xyz tập 41 vietsub - Đột kích hội quán Miare! Mãi mãi là Citroid!! vietsub


Tập 40 - vietsub

pokemon xyz tập 40 vietsub - Trận đột chiến giữa Zygarde và Zygarde! Hủy diệt thế giới!! vietsub


Tập 39 - vietsub

pokemon xyz tập 39 vietsub - Đội Hỏa Quang tập kích! Zygarde ở tháp Prism!! vietsub


Tập 38 - vietsub

Pokemon xyz tập 38 vietsub - Vô địch Liên minh Kalos! Trận chiến tuyệt vời nhất của Satoshi!! vietsub


Tập 37 - vietsub

Pokemon xyz tập 37 vietsub - Trận chung kết! Satoshi VS Alan vietsub!!


Tập 36 - vietsub

Pokemon xyz tập 36 vietsub - Ác chiến ở Liên minh Kalos! Tập hợp tất cả cảm xúc cuồng nhiệt vietsub


Tập 35 - vietsub

Pokemon xyz tập 35 vietsub - Quyết chiến với đối thủ, Satoshi Gekkouga Vs Mega Jukain vietsub


Tập 34 - vietsub

Pokemon xyz tập 34 vietsub - Trận đấu đầy đủ vòng bán kết! Satoshi đấu với Shota!!


Tập 33 - vietsub

Pokemon xyz tập 33 vietsub - Mega Jukain VS Raichu! Thu thập kinh nghiệm!!


Tập 32 - vietsub

Pokemon xyz tập 32 vietsub - Liên minh Kalos khai mạc ,Quyết đấu Lizadon x và Lizadon y


Tập 31 - vietsub

Pokemon xyz tập 31 vietsub - Náo loạn ở lễ hội Karakuri!


Tập 30 - vietsub

pokemon xyz tập 30 vietsub, pokemon phần 21 tập 30 vietsub - Tìm kiếm Melecie! Numelgon và Dedenne!!


Tập 35 - vietsub

Pokemon special tập 35 vietsub - Tiến hóa mega Mạnh mẽ hồi 1


Tập 46 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 46 vietsub - Goku VS Vegeta Nhân Bản! - Một Trong Hai Người Ai Sẽ Thắng Đây


Tập 29 - thuyetminh

SatoshiGekkouga VS Mega Yukinooh! Phi tiêu nước khổng lồ xuất kích!! vietsub - pokemon xyz tập 29 vietsub


Tập 42 - vietsub

pokemon tập đặc biệt tập 42 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 4 vietsub


Tập 39 - vietsub

pokemon phần đặc biệt tập 39 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 3


Tập 37 - vietsub

Pokemon phần đặc biệt tập 37 vietsub - tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 2 vietsub


Tập 29 - vietsub

Pokemon xyz tập 29 vietsub - SatoshiGekkouga VS Mega Yukinooh! Phi tiêu nước khổng lồ xuất kích!!


Tập 45 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 45 vietsub - Vegeta Biến Mất!_ - Sức Mạnh Của Vegeta Nhân Bản


Tập 44 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 44 vietsub - Hành Tinh Bị Niêm Phong _Potof_ - Bí Mật Về _Siêu Thần Thủy_!


Tập 43 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 43 vietsub - Ki của Son Goku vượt ngoài tầm kiểm soát chăm sóc pan thật khổ sở


Tập 42 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 42 vietsub - Bữa Tiệc Mừng Chiến Thắng! - Cuộc Chiến Cuối Cùng! Monaka VS Son Goku


Tập 41 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 41 vietsub - Sự xuất hiện của rồng thần hãy thực hiện điều ước của chúng tôi


Tập 40 - vietsub

7 viên ngọc rồng siêu cấp tập 40 - cuối cùng cũng đến hồi quyết định người chiến thắng là beerus hay champa đây


Tập 4 - vietsub

Biệt đội chim cánh cụt vùng Madagascar - Penguins of Madagascar (2014)


Tập 28 - vietsub

Pokemon xyz tập 28 vietsub - Tiến hóa trong rừng sâu


Tập 28 - raw

pokemon xyz tập 28 raw - tiến hóa trong rừng sâu


Tập 27 - vietsub

Pokemon xyz tập 27 vietsub - Thách đấu hội quán Eisetsu, Chiến trường hệ băng


Tập 47 - vietsub

Pokemon xy tập 47 - Serena thu phục Yancham vietsub


Tập 64 - vietsub

Pokemon xy tập 64 - Fokko tiến hóa thành Tairenar vietsub


Tập 88 - vietsub

Pokemon xy tập 88 - Serena thu phục Ibui vietsub


Tập 3 - vietsub

Sóc Siêu quậy 3 - Alvin and Chipmunk 3


Tập 2 - vietsub

Sóc Siêu quậy 2 - Alvin and Chipmunk 2


Tập 1 - vietsub

Sóc Siêu quậy 1 - Alvin and Chipmunk 1


Tập 26 - vietsub

Pokemon xyz tập 26 vietsub - quyết đấu với đối thủ - Satoshi và Shota


Tập 26 - thuyetminh

pokemon xyz tập 26 thuyết minh - Quyết đấu với đối thủ! Satoshi VS Shota!!


Tập 18 - vietsub

Pokemon movie 18, Chiếc Vòng Ánh Sáng Của Siêu Ma Thần Hoopa, The Archdjinni of the Rings: Hoopa


Tập 25 - vietsub

Pokemon xyz tập 25 vietsub


Tập 24 - vietsub

pokemon xyz tập 24 vietsub


Tập 2 - vietsub

Madagascar 2_ Tẩu Thoát Đến Châu Phi-Madagascar_ Escape 2 Africa (2008)


Tập 3 - vietsub

Madagascar 3_ Thần Tượng Châu Âu-Madagascar 3_ Europes Most Wanted (2012


Tập 1 - vietsub

MADAGASCAR: CUỘC PHIÊU LƯU ĐẾN MADAGASCAR


Tập 4 - vietsub

Ice Age 4: Continental Drift (Kỉ băng hà 4: Lục địa trôi dạt)


Tập 3 - vietsub

Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Kỉ băng hà 3: Khủng long thức giấc


Tập 2 - vietsub

Kỷ băng hà phần 2, Băng tan, The Meltdown, Ice age 2


Tập 1 - vietsub

Kỷ băng hà phần 1, Ice age 2002


Tập 23 - vietsub

pokemon xyz tập 23 vietsub, pokemon phần 21 tập 23 vietsub, pokemon tập 920, pokemon season 21 ep 23,Satoshi và Alan! Gekkouga tái đấu Mega Lizardon!!


Tập 3 - vietsub

Kungfu panda 3, công phu gấu trúc 3


Tập 2 - vietsub

Kungfu panda 2, công phu gấu trúc 2


Tập 1 - vietsub

Kungfu panda 1, công phu gấu trúc 1


Tập 3 - vietsub

Minion 3, kẻ cắp mặt trăng 3, Despicable me 3


Tập 2 - vietsub

Minion 2, kẻ cắp mặt trăng 2, Despicable me 2


Tập 1 - vietsub

Minion 1, kẻ cắp mặt trăng 1, Despicable me 1


Tập 23 - raw

pokemon xyz tập 23


Tập 39 - vietsub

Dragon Ball Super Tập 39 - Đòn Phản Công _Toki Tobashi_ Đã Bắt Đầu!_ - Sẽ xuất hiện Chứ!_ Kĩ Năng Mới Của Goku!


Tập 22 - vietsub

pokemon xyz tập 22 vietsub


Tập 22 - raw

Pokemon xyz tập 22 raw


Tập 21 - vietsub

pokemon xyz tập 21 vietsub


Tập 93 - vietsub

Pokemon xy tập cuối


Tập 90 - vietsub

pokemon xy tập 90


Tập 90 - thuyetminh

pokemon xy tập 90


Tập 81 - vietsub

pokemon xy tập 81


Tập 76 - vietsub

Pokemon xy tập 76


Tập 71 - vietsub

Pokemon xy tập 71


Tập 50 - vietsub

Pokemon xy tập 50


Tập 85 - vietsub

Pokemon xy tập 85


Tập 37 - vietsub

pokemon xy tập 37


Tập 4 - thuyetminh

pokemon xy tập 04


Tập 20 - vietsub

Pokemon xyz tập 20 vietsub


Tập 4 - vietsub

Sóc siêu quậy 4, Alvin and chipmunk 4


Tập 19 - vietsub

Pokemon xyz tập 19 vietsub


Tập 18 - vietsub

Pokemon xyz tập 18 vietsub


Tập 20 - raw

Pokemon xyz tap 20 kosub


Tập 3 - thuyetminh

Pokemon xy tập 3 thuyết minh


Tập 69 - vietsub

Keromatsu tiến hóa


Tập 18 - raw

Pokemon xyz tập 18 raw


Tập 34 - vietsub

Pokemon tập đặc biệt tập 34


Tập 18 - raw

Pokemon xyz tập 18 vietsub


Tập 17 - vietsub

Pokemon xyz tập 17 vietsub


Tập 11 - vietsub

Pokemon xyz tập 11 vietsub


Tập 12 - vietsub

Pokemon xyz tập 12 vietsub - Ibui tiến hóa thành Nymphia


Tập 8 - vietsub

Pokemon xyz tap 8 vietsub


Tập 7 - vietsub

pokemon xyz tập 7 vietsub


Tập 9 - raw

pokemon xyz tập 9 raw


Tập 8 - raw

pokemon xyz tập 8 raw


Tập 6 - vietsub

pokemon xyz tập 6 vietsub


Tập 7 - raw

pokemon xyz tập 7


Tập 5 - vietsub

Pokemon xyz tập 5 vietsub


Tập 18 - thuyetminh

pokemon movie 18 vietsub


Tập 2 - raw

pokemon movie 18 phần 2 bản raw


Tập 3 - raw

pokemon movie 18 phần 3 bản raw


Tập 1 - raw

pokemon movie 18 phần 1 bản raw


Tập 3 - vietsub

pokemon xyz tập 3 vietsub


Tập 4 - raw

Pokemon xyz tập 4


Tập 5 - raw

Pokemon xyz tập 5, pokemon phần 20 tập 5, pokemon xyz ep 5


Tập 4 - vietsub

Pokemon xyz tập 4 vietsub


Tập 6 - raw

pokemon xyz tập 6 bản raw


Tập 2 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 2


Tập 3 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 3


Tập 4 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 4


Tập 5 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 5


Tập 6 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 6 end


Tập 2 - vietsub

pokemon xyz tập 2 vietsub


Tập 81 - vietsub

pokemon xy tập 81, pokemon phần 19 tập 81


Tập 82 - raw

pokemon xy tập 82, pokemon phần 19 tập 82


Tập 84 - vietsub

pokemon xy tập 84, pokemon phần 19 tập 84


Tập 3 - raw

pokemon xyz tập 3


Tập 1 - thuyetminh

Madagascar 3 phần 1


Tập 1 - vietsub

Pokemon xyz tập 1


Tập 92 - vietsub

Pokemon xy tập 92 vietsub


Tập 83 - vietsub

Pokemon xy tập 83


Tập 90 - raw

pokemon xy tập 90


Tập 87 - engsub

pokemon xy tập 87


Tập 89 - raw

pokemon xy tập 89


Tập 88 - raw

Pokemon xy tập 88


Tập 77 - vietsub

pokemon xy tập 77


Tập 78 - vietsub

pokemon xy tập 78


Tập 79 - vietsub

pokemon xy tập 79


Tập 80 - vietsub

pokemon xy tập 80