Tập 5 vietsub
Ice Age 5 5 vietsub - Trời sập! Collision Course! vietsub
Tập 1 vietsub
Kỷ băng hà phần 1, Ice age 2002
Tập 2 vietsub
Kỷ băng hà phần 2, Băng tan, The Meltdown, Ice age 2
Tập 3 vietsub
Ice Age 3: Dawn of the Dinosaurs, Kỉ băng hà 3: Khủng long thức giấc
Tập 4 vietsub
Ice Age 4: Continental Drift (Kỉ băng hà 4: Lục địa trôi dạt)
Từ Khóa : Kỷ băng hà - Ice Age