Tập 1 vietsub
Kungfu panda 1, công phu gấu trúc 1
Tập 2 vietsub
Kungfu panda 2, công phu gấu trúc 2
Tập 3 vietsub
Kungfu panda 3, công phu gấu trúc 3
Từ Khóa : Kungfu Panda, Công phu gấu trúc