Tập 1 vietsub
Minion 1, kẻ cắp mặt trăng 1, Despicable me 1
Tập 2 vietsub
Minion 2, kẻ cắp mặt trăng 2, Despicable me 2
Tập 3 vietsub
Minion 3, kẻ cắp mặt trăng 3, Despicable me 3
Tập 3 thuyetminh
Minions tập 3 vietsub - Minions - Kẻ cắp mặt trăng vietsub
Từ Khóa : Minion, Kẻ cắp mặt trăng