Tập 78 vietsub
pokemon xy tập 78
Tập 84 vietsub
pokemon xy tập 84, pokemon phần 19 tập 84
Tập 34 vietsub
Pokemon tập đặc biệt tập 34
Tập 35 vietsub
Pokemon special tập 35 vietsub - Tiến hóa mega Mạnh mẽ hồi 1
Tập 37 vietsub
Pokemon phần đặc biệt tập 37 vietsub - tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 2 vietsub
Tập 39 vietsub
pokemon phần đặc biệt tập 39 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 3
Tập 42 vietsub
pokemon tập đặc biệt tập 42 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 4 vietsub
Tập 43 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 43 vietsub - Truyền thuyết XYZ vietsub
Tập 44 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 44 vietsub - 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!! vietsub
Nội Dung: Tập đặc biệt ở các vùng khác nhau. có thể gọi là pokemon ngoại truyện
Từ Khóa : Pokemon special, Phần đặc biệt