Tập 84 vietsub
pokemon xy tập 84, pokemon phần 19 tập 84
Tập 78 vietsub
pokemon xy tập 78
Tập 44 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 44 vietsub - 2 người mạnh nhất! Citron và Dent!! vietsub
Tập 43 vietsub
pokemon xyz phần đặc biệt tập 43 vietsub - Truyền thuyết XYZ vietsub
Tập 42 vietsub
pokemon tập đặc biệt tập 42 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 4 vietsub
Tập 39 vietsub
pokemon phần đặc biệt tập 39 vietsub - Tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 3
Tập 37 vietsub
Pokemon phần đặc biệt tập 37 vietsub - tiến hóa mega mạnh mẽ hồi 2 vietsub
Tập 35 vietsub
Pokemon special tập 35 vietsub - Tiến hóa mega Mạnh mẽ hồi 1
Tập 34 vietsub
Pokemon tập đặc biệt tập 34
Từ Khóa : Pokemon special, Phần đặc biệt