Tập 56 lich
Pokemon Horizons tập 56 vietsub - Liko VS Chili! Beyond the Battle! Liko VS Chili! Điểm đến của trận đấu! vietsub
Tập 55 lich
Pokemon Horizons tập 55 vietsub - Confrontation! The Big Four of Paldea! Đối đầu! Tứ Thiên Vương Paldea! vietsub
Tập 54 vietsub
Pokemon Horizons tập 54 vietsub - Eternal Blessings! Ân huệ vĩnh cửu! vietsub
Tập 53 vietsub
Pokemon Horizons tập 53 vietsub - Mibrim and the Unworldly! Mibrim và điều bất thường trên đời! vietsub
Tập 52 vietsub
Pokemon Horizons tập 52 vietsub - Kaiden! High Wind Warning! Kaiden! cảnh báo gió mạnh! vietsub
Tập 51 vietsub
Pokemon Horizons tập 51 vietsub - Thorny Nyarote! The Mysterious Flower Pillar! Nyarote gai góc! Trụ hoa bí ẩn! vietsub
Tập 50 vietsub
Pokemon Horizons tập 50 vietsub - Shine Terastal! Dance Dance Kuwassu!! Terastal tỏa sáng! Kuwassu nhảy múa! vietsub
Tập 49 vietsub
Pokemon Horizons tập 49 vietsub - Dot and Gurumin! Dot và Gurumin! vietsub
Tập 48 vietsub
Pokemon Horizons tập 48 vietsub - Shine! The Brilliance of Fire and Art! Hãy tỏa sáng! Sự lấp lánh của lửa và nghệ thuật! vietsub
Tập 47 vietsub
Pokemon Horizons tập 47 vietsub - Liko and Nyarote! Put All Your Heart Into It! Liko và Nyarote! toàn tâm toàn ý! vietsub
Tập 46 vietsub
Pokemon Horizons tập 46 vietsub - How Thrilling! Orange Academy! Thình thịch! Học viện Orange! vietsub
Tập 45 vietsub
Pokemon Horizons tập 45 vietsub - To a Place Far Far Away! Xa xăm xa thật xa! vietsub
Tập 44 vietsub
Pokemon Horizons tập 44 vietsub - A Plan to Capture Rayquaza! Kế hoạch bắt giữ Rayquaza! vietsub
Tập 43 vietsub
Pokemon Horizons tập 43 vietsub - A Letter of Challenge from the Explorers! Thư khiêu chiến từ Explorers! vietsub
Tập 42 vietsub
Pokemon Horizons tập 42 vietsub - Transform! The Hero of the Sea Irukaman! Biến hình! Anh hùng của biển cả Irukaman! vietsub
Tập 41 vietsub
Pokemon Horizons tập 41 vietsub - Enter the Intense Mom! Người Mẹ mạnh mẽ xuất hiện! vietsub
Tập 40 vietsub
Pokemon Horizons tập 40 vietsub - Farewell! Nyahoja! Tạm biệt! Nyahoja! vietsub
Tập 39 vietsub
Pokemon Horizons tập 39 vietsub - Kanuchan and its Special Hammer! Chiếc búa đặc trưng của Kanuchan! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokemon Horizons tập 38 vietsub - SOS from Wakkanezumi! Tín hiệu SOS từ Wakkanezumi! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokemon Horizons tập 37 vietsub - Hogator You are Becoming a Delinquent! Hogator liệu có trở thành kẻ xấu! vietsub
Tập 36 vietsub
Pokemon Horizons tập 36 vietsub - Operation Friendship of Perfuton! Đại chiến lược kết thân Perfuton! vietsub
Tập 35 vietsub
Pokemon Horizons tập 35 vietsub - A Duo in the Wilderness Friede and Cap! Hai kẻ hoang dại Friede và Cap! vietsub
Tập 34 vietsub
Pokemon Horizons tập 34 vietsub - Each of Their Respective Journeys! Khởi hành của từng người! vietsub
Tập 33 vietsub
Pokemon Horizons tập 33 vietsub - The Roaring Black Rayquaza! Rayquaza màu đen gào thét! vietsub
Tập 32 vietsub
Pokemon Horizons tập 32 vietsub - Memories of Laplace of its Companions! Cảm xúc của Laplace tưởng nhớ về đồng đội! vietsub
Tập 31 vietsub
Pokemon Horizons tập 31 vietsub - The Singing Voice in the White Mist! Tiếng hát trong làn sương trắng! vietsub
Tập 30 vietsub
Pokemon Horizons tập 30 vietsub - The Slipping Smashing Mystery Pokémon! Pokémon bí ẩn trơn trơn và keng keng! vietsub
Tập 29 vietsub
Pokemon Horizons tập 29 vietsub - Orio and the Monster Ball Craftsman! Orio và thợ làm Quả Cầu Pokemon! vietsub
Tập 28 vietsub
Pokemon Horizons tập 28 vietsub - The Stolen Treasure! Báu vật bị đánh cắp! vietsub
Tập 27 vietsub
Pokemon Horizons tập 27 vietsub - As Long as I am With My Friends! Miễn là còn ở cùng với đồng đội! vietsub
Tập 26 vietsub
Pokemon Horizons tập 26 vietsub - Adventure of Terapagos! Hành trình của Terapagos! vietsub
Tập 25 vietsub
Pokemon Horizons tập 25 vietsub - Strong Enemy of Dark Night! Cường địch trong bóng tối! vietsub
Tập 24 vietsub
Pokemon Horizons tập 24 vietsub - Reunion at the Old Castle! Tái ngộ ở thành cổ! vietsub
Tập 23 vietsub
Pokemon Horizons tập 23 vietsub - Burning Galar Fire! Fire hình dạng Galar rực lửa! Moltres form Galar! vietsub
Tập 22 vietsub
Pokemon Horizons tập 22 vietsub - Clash! Galar Mine! Xung đột ở mỏ Galar! vietsub
Tập 21 vietsub
Pokemon Horizons tập 21 vietsub - The Lonely Mibrim! Mibrim cô đơn một mình! vietsub
Tập 20 vietsub
Pokemon Horizons tập 20 vietsub - Battle Training of Kabu! Luyện tập chiến đấu của Kabu-san! vietsub
Tập 19 vietsub
Pokemon Horizons tập 19 vietsub - The Truth of Mawhip! Sự thật về Mawhip! vietsub
Tập 18 vietsub
Pokemon Horizons tập 18 vietsub - Flying Pikachu Soaring High! Pikachu bay lượn bay cao vô tận! vietsub
Tập 17 vietsub
Pokemon Horizons tập 17 vietsub - Secret Big Training of Kaiden and Hogator! Kaiden và Hogator huấn luyện bí mật! vietsub
Tập 16 vietsub
Pokemon Horizons tập 16 vietsub - As Long as I am With Kuwassu! I Can Do It! Nếu cùng với Kuwassu thì tớ sẽ làm được! vietsub
Tập 15 vietsub
Pokemon Horizons tập 15 vietsub - Someone We can not see! Whosawhatsit! Một kẻ không nhìn thấy! Là ai vậy! vietsub
Tập 14 vietsub
Pokemon Horizons tập 14 vietsub - Fly! Kaiden!! Bay đi! Kaiden!! vietsub
Tập 13 vietsub
Pokemon Horizons tập 13 vietsub - A Sudden Picnic! Buổi dã ngoại bất ngờ! vietsub
Tập 12 vietsub
Pokemon Horizons tập 12 vietsub - The Future I Choose! Tương lai tớ lựa chọn! vietsub
Tập 11 vietsub
Pokemon Horizons tập 11 vietsub - Forest of Oliva! Trong rừng Oliva! vietsub
Tập 10 vietsub
Pokemon Horizons tập 10 vietsub - With Nemo and Colza! Với Nemo và Colza! vietsub
Tập 9 vietsub
Pokemon Horizons tập 9 vietsub - Arrival in Paldea! Đến vùng Paldea! vietsub
Tập 8 vietsub
Pokemon Horizons tập 8 vietsub - Mystery of the Unopening Door! Bí ẩn về cánh cổng không mở! vietsub
Tập 7 vietsub
Pokemon Horizons tập 7 vietsub - Training! Captain Pikachu! Huấn luyện nào! Thuyển trưởng Pikachu! vietsub
Tập 6 vietsub
Pokemon Horizons tập 6 vietsub - The Ancient Monster Ball! Quả cầu Pokemon cổ đại! vietsub
Tập 5 vietsub
Khởi hành của Liko và Roy tập 5 vietsub - I Found You Hogeta! Tìm thấy cậu rồi Hogator! vietsub
Tập 4 vietsub
Khởi hành của Liko và Roy tập 4 vietsub - A Passed-Down Treasure! Báu vật bị trôi dạt! vietsub
Tập 3 vietsub
Pokemon Scalet and violet tập 3 vietsub - As Long as I am With Nyahoja I am Sure! Nếu cùng với Nyahoja thì chắc chắn sẽ được! vietsub
Tập 2 vietsub
Pokemon Scalet and violet tập 2 vietsub - The Pendant of Beginning Part 2! Dây chuyền của sự khởi đầu phần sau! vietsub
Tập 1 vietsub
Pokemon Scalet and violet tập 1 vietsub - The Pendant of Beginning Part 1! Dây chuyền của sự khởi đầu phần đầu! vietsub
Tập 0 vietsub
Pokemon Scalet and violet tập 0 vietsub - Trailer preview! đoạn giới thiệu ra mắt phim vietsub
Nội Dung: Phần mới của pokemon có hai nhân vật chính Liko và Roy , cùng với ba Pokémon khởi đầu của Paldea, phiêu lưu thu phục pokemon vùng Paldea, Pokemon phần mới sau khi kết thúc chuyến hành trình hơn 20 năm của Satoshi, Nhà sản xuất đã thay đổi diễn viên chính cũng như đổi cốt truyện qua từng vùng, cùng tapmoine xem phần mới của pokemon xem thế nào nhé.
Từ Khóa : Pokemon Scalet và violet vietsub, Pokemon Scalet and violet vietsub, Pokemon Scalet và violet 2023 vietsub, Pokemon Scalet and violet 2023 vietsub, Pokemon Scalet và violet thuyết minh, Pokemon Scalet and violet thuyết minh, Pokemon Scalet và violet 2023 thuyết minh, Pokemon Scalet and violet 2023 thuyết minh, Pokemon Scalet và violet lồng tiếng, Pokemon Scalet and violet lồng tiếng, Pokemon Scalet và violet 2023 lồng tiếng, Pokemon Scalet and violet 2023 lồng tiếng, Pokemon Scalet va violet vietsub, Pokemon Scalet and violet vietsub, Pokemon Scalet va violet 2023 vietsub, Pokemon Scalet and violet 2023 vietsub, Pokemon Scalet va violet thuyet minh, Pokemon Scalet and violet thuyet minh, Pokemon Scalet va violet 2023 thuyet minh, Pokemon Scalet and violet 2023 thuyet minh, Pokemon Scalet va violet long tieng, Pokemon Scalet and violet long tieng, Pokemon Scalet va violet 2023 long tieng, Pokemon Scalet and violet 2023 long tieng, Pokemon phần mới, pokemon phan moi