Tập 83 vietsub
Pokemon xy tập 83
Tập 90 raw
pokemon xy tập 90
Tập 87 engsub
pokemon xy tập 87
Tập 89 raw
pokemon xy tập 89
Tập 88 raw
Pokemon xy tập 88
Tập 77 vietsub
pokemon xy tập 77
Tập 79 vietsub
pokemon xy tập 79
Tập 80 vietsub
pokemon xy tập 80
Tập 81 vietsub
pokemon xy tập 81, pokemon phần 19 tập 81
Tập 82 raw
pokemon xy tập 82, pokemon phần 19 tập 82
Tập 92 vietsub
Pokemon xy tập 92 vietsub
Tập 69 vietsub
Keromatsu tiến hóa
Tập 3 thuyetminh
Pokemon xy tập 3 thuyết minh
Tập 4 thuyetminh
pokemon xy tập 04
Tập 37 vietsub
pokemon xy tập 37
Tập 85 vietsub
Pokemon xy tập 85
Tập 50 vietsub
Pokemon xy tập 50
Tập 71 vietsub
Pokemon xy tập 71
Tập 76 vietsub
Pokemon xy tập 76
Tập 81 vietsub
pokemon xy tập 81
Tập 90 thuyetminh
pokemon xy tập 90
Tập 90 vietsub
pokemon xy tập 90
Tập 93 vietsub
Pokemon xy tập cuối
Tập 88 vietsub
Pokemon xy tập 88 - Serena thu phục Ibui vietsub
Tập 64 vietsub
Pokemon xy tập 64 - Fokko tiến hóa thành Tairenar vietsub
Tập 47 vietsub
Pokemon xy tập 47 - Serena thu phục Yancham vietsub
Nội Dung: Pokemon XY – Pokemon Season 19 nói về sự tiến hóa Mega và việc anh chàng Satoshi của chúng ta sẽ tiếp tục hành trình thu thập huy hiệu ở vùng đất thứ sáu, mục đích chính của việc này là làm sao có thể tham gia liên minh Kalos để tạo nên một sức mạnh lớn hơn.
Từ Khóa : Pokemon xy, xem phim pokemon xy, pokemon phần 18, pokemon phần 19, xem phim pokemon phần 18, xem phim pokemon phần 19, pokemon kalos, Xem phim pokemon ở kalos