Tập 4 vietsub
Sóc siêu quậy 4, Alvin and chipmunk 4
Tập 1 vietsub
Sóc Siêu quậy 1 - Alvin and Chipmunk 1
Tập 2 vietsub
Sóc Siêu quậy 2 - Alvin and Chipmunk 2
Tập 3 vietsub
Sóc Siêu quậy 3 - Alvin and Chipmunk 3
Từ Khóa : Sóc siêu quậy, Alvin and chipmunk