Tập 82 lich
Pokémon Journeys tập 82 vietsub - Mawhip's Sweet Battle! Trận đấu ngọt ngào của Mawhip! vietsub
Tập 81 vietsub
Pokémon Journeys tập 81 vietsub - Clash! Blue Pokémania! Đột kích! Pokémania xanh! vietsub
Tập 80 vietsub
Pokémon Journeys tập 80 vietsub - Trial Mission! Ulgamoth's Golden Scales!! Nhiệm vụ trải nghiệm! Vảy hoàng kim của Ulgamoth!! vietsub
Tập 79 vietsub
Pokémon Journeys tập 79 vietsub - Moon and Sun! Koharu and Haruhi! Mặt trăng và mặt trời! Koharu và Haruhi! vietsub
Tập 78 vietsub
Pokémon Journeys tập 78 vietsub - The Targeted Sakuragi Institute! Trung tâm nghiên cứu Sakuragi bị nhắm tới! vietsub
Tập 77 vietsub
Pokémon Journeys tập 77 vietsub - Super Electromagnetic Hyper Class Battle! Siêu điện từ! trận đấu Hyper Class!! vietsub
Tập 76 vietsub
Pokémon Journeys tập 76 vietsub - Full Power! Alola Uninhabited Island Race!! Toàn lực! Cuộc đua trên đảo hoang ở Alola!! vietsub
Tập 75 vietsub
Pokémon Journeys tập 75 vietsub - Cresselia! A Midsummer Night's Light! Cresselia! Ánh sáng trong đêm giữa mùa hè! vietsub
Tập 74 vietsub
Pokémon Journeys tập 74 vietsub - Darkrai! A Midsummer Night's Dream! Darkrai! Giấc mộng trong đêm giữa mùa hè! vietsub
Tập 73 vietsub
Pokémon Journeys tập 73 vietsub - Captain Pikachu! Advance Tairetsu!! Đội trưởng Pikachu! Tiến lên Tairetsu!! vietsub
Tập 72 vietsub
Pokémon Journeys tập 72 vietsub - Shuffle Panic in the Underground Labyrinth! Hoảng sợ lẫn lộn trong mê cung dưới lòng đất! vietsub
Tập 71 vietsub
Pokémon Journeys tập 71 vietsub - Let's Go! Project Mew!! Tiến Lên Nào! Dự Án Mew!! vietsub
Tập 70 vietsub
Pokémon Journeys tập 70 vietsub - Please! Get Morpeko!! Xin vui lòng! Nhận Morpeko!! vietsub
Tập 69 vietsub
Pokémon Journeys tập 69 vietsub - Watch Over My First Errand! Xem qua công việc đầu tiên của tôi! vietsub
Tập 68 vietsub
Pokémon Journeys tập 68 vietsub - Go's Rival! The Road to Mew!! Đối thủ của Goh! Đường Đến Với Mew! vietsub
Tập 67 vietsub
Pokémon Journeys tập 67 vietsub - Suspect Pikachu! Pikachu Đáng Ngờ! vietsub
Tập 66 vietsub
Pokémon Journeys tập 66 vietsub - White Flower Flabebe! Bông Hoa Trắng Flabebe! vietsub
Tập 65 vietsub
Pokémon Journeys tập 65 vietsub - Dragon Battle! Satoshi VS Iris!! Trận Chiến của Rồng! Satoshi và Iris! vietsub
Tập 64 vietsub
Pokémon Journeys tập 64 vietsub - The Detested Absol! Absol bị căm ghét! vietsub
Tập 63 vietsub
Pokémon Journeys tập 63 vietsub - Challenge! The Pokémon Marine Obstacle Course!! Thử thách! Khóa học vượt chướng ngại vật biển Pokémon!! vietsub
Tập 62 vietsub
Pokémon Journeys tập 62 vietsub - Damp Jimereon! Jimeleon phiền muộn! vietsub
Tập 61 vietsub
Pokémon Journeys tập 61 vietsub - Leave Everything to Us! Prasle Minun Handymen!! Để chúng tôi lo hết! Dịch vụ giúp việc Prasle và Minun! vietsub
Tập 60 vietsub
Pokémon Journeys tập 60 vietsub - Aim to Be a Scallion Master! Charge with Chivalry!! Hướng đến bậc thầy tỏi tây! Trung thành con đường hiệp sĩ! Kamonegi tiến hóa vietsub
Tập 59 vietsub
Pokémon Journeys tập 59 vietsub - The Lost Sarunori! Who is the Trainer! Sarunori đi lạc! Ai là nhà huấn Luyện! vietsub
Tập 58 vietsub
Pokémon Journeys tập 58 vietsub - Panic! Gokulin Ball!! Come on Kamukame The Turtle Race! Khủng hoảng! Quả cầu Gokulin! Cố lên Kamukame Cuộc đua Rùa! vietsub
Tập 57 vietsub
Pokémon Journeys tập 57 vietsub - Love is Koduck! Chân ái của tôi là Koduck! vietsub
Tập 56 vietsub
Pokémon Journeys tập 56 vietsub - Gampi of The Big Four! The Hall of Chivalry!! Tứ đại thiên vương Gampi! Lâu đài hiệp sĩ! vietsub
Tập 55 vietsub
Pokémon Journeys tập 55 vietsub - The Tale of You and Me in Luminous Maze Forest! Câu chuyện về khu vườn mê cung phát quang và bạn! vietsub
Tập 54 vietsub
Pokémon Journeys tập 54 vietsub - Messon in Possible! Messon bất khả thi! vietsub
Tập 53 vietsub
Pokémon Journeys tập 53 vietsub - Catch the Legend! Find the Guardian of Water Suicune!! Thu phục huyển Thoại Suicune! Tìm kiếm Vị thần hộ mệnh của nước! vietsub
Tập 52 vietsub
Pokémon Journeys tập 52 vietsub - Agricultural Experience! Where is Digda! Trải nghiệm thực tế làm nông! Digda ở đâu! vietsub
Tập 51 vietsub
Pokémon Journeys tập 51 vietsub - Kamonegi's Great Trials! Đại Thử Thách Của Kamonegi! vietsub
Tập 50 vietsub
Pokémon Journeys tập 50 vietsub - Galar Fossils! Stick 'Em Together!! Hóa thạch Galar! Gắn bó Cùng nhau thu phục nào!! vietsub
Tập 49 vietsub
Pokémon Journeys tập 49 vietsub - Koharu and the Mysterious! Mysterious Eievui! Koharu và điều bí ẩn! Eevee bí ẩn! vietsub
Tập 48 vietsub
Pokémon Journeys tập 48 vietsub - A Close Call with Practically Pikachu! Pikachu ngần cân treo sợi tóc! vietsub
Tập 47 vietsub
Pokémon Journeys tập 47 vietsub - Pokémon Champion! Gluttony King Decision Battle!! Nhà vô địch Pokémon! Trận chiến quyết định vua tham ăn!! vietsub
Tập 46 vietsub
Pokémon Journeys tập 46 vietsub - Battling and Getting! The Revival of Mewtwo! Chiến đấu và Bắt! Sự hồi sinh của Mewtwo! vietsub
Tập 45 vietsub
Pokémon Journeys tập 45 vietsub - Sword and Shield IV The Ultimate Sword and Shield! Kiếm và Khiên 4 Kiếm Khiên tối thượng! vietsub
Tập 44 vietsub
Pokémon Journeys tập 44 vietsub - Sword and Shield III Mugendina! Kiếm và Khiên 3 Mugendina! vietsub
Tập 43 vietsub
Pokémon Journeys tập 43 vietsub - Sword and Shield II Black Night! Kiếm và khiên 2 Đêm đen! vietsub
Tập 42 vietsub
Pokémon Journeys tập 42 vietsub - Sword and Shield I Slumbering Forest! Kiếm và Khiên 1 Khu rừng ngủ quên! vietsub
Tập 41 vietsub
Pokémon Journeys tập 41 vietsub - Pikachu's Great Dubbing Operation Half a Numacraw! Hoạt động lồng tiếng tuyệt vời của Pikachu! Một nửa của Numacraw vietsub
Tập 40 vietsub
Pokémon Journeys tập 40 vietsub - VS Thunder! A Legendary Raid Battle!! Đấu với Thunder! Trận đấu RAID huyền thoại!! vietsub
Tập 39 vietsub
Pokémon Journeys tập 39 vietsub - Satoshi VS Saitou! Conquer the Octopus Hold!! Satoshi và Saito! Chinh phục gọng kìm của Otosupus! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokémon Journeys tập 38 vietsub - The Fossil Pokémon! Pokemon hóa thạch! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokémon Journeys tập 37 vietsub - I'm Back Nice to Meet You Alola! Tớ quay lại rồi! Rất vui được gặp lại Alola! vietsub
Tập 36 vietsub
Pokémon Journeys tập 36 vietsub - Satoshi and Go! Crawl Up From the Sand Hell! Satoshi và Go! Thoát ra khỏi địa ngục cát! vietsub
Tập 35 vietsub
Pokémon Journeys tập 35 vietsub - Get Pikachu! Thu phục Pikachu! vietsub
Tập 34 vietsub
Pokémon Journeys tập 34 vietsub - The Solitary Fighter Saitō! The Threatening Otosupus!! chiến binh đơn độc Saito và Otosupus hù dọa! vietsub
Tập 33 vietsub
Pokémon Journeys tập 33 vietsub - Would You Like To Do a Pokémon Trade! Bạn có muốn trao đổi Pokemon! vietsub
Tập 32 vietsub
Pokémon Journeys tập 32 vietsub - Celebi A Timeless Promise! Celebi Lời hứa vượt thời gian! vietsub
Tập 31 vietsub
Pokémon Journeys tập 31 vietsub - Hinbass and the Beautiful Scale! Hinbass và Beautiful Scale! vietsub
Tập 30 vietsub
Pokémon Journeys tập 30 vietsub - The Reluctant Pikachu and the Exasperated Barrierd! Pikachu lưỡng lự và Barried bực tức! vietsub
Tập 29 vietsub
Pokémon Journeys tập 29 vietsub - Electrifying Jealousy Wanpachi's Feelings! Dòng điện ghen tỵ Cảm xúc của Wanpachi! vietsub
Tập 28 vietsub
Pokémon Journeys tập 28 vietsub - Sobbing Messon! Messon nức nở vietsub
Tập 27 vietsub
Pokémon Journeys tập 27 vietsub - Legends of Heroes! Dande's Greatest Battle!! Huyền thoại anh hùng Trận chiến vĩ đại nhất của Dande vietsub
Tập 26 vietsub
Pokémon Journeys tập 26 vietsub - Jump Koiking! Put it On Yadoking! Nhảy đi Koiking! Đặt nó trên Yadoking! vietsub
Tập 25 vietsub
Pokémon Journeys tập 25 vietsub - A Battle Festival Exploding With Life VS Mega Lucario!! Hội thi đấu bộc phá quyền đấu với Mega Lucario vietsub
Tập 24 vietsub
Pokémon Journeys tập 24 vietsub - Take a Break Rocket-dan! Nghỉ ngơi đi băng hỏa tiễn vietsub
Tập 23 vietsub
Pokémon Journeys tập 23 vietsub - A Massive Panic Sakuragi Park! Đại Khủng Hoảng Công Viên Sakuragi vietsub
Tập 22 vietsub
Pokemon phần 25 tập 22 vietsub - Goodbye Rabbifoot Tạm biệt Rabifoot vietsub
Tập 21 vietsub
Pokemon phần 25 tập 21 vietsub - Convey the Wave Guidance Satoshi and the Mysterious Egg Sóng ba đạo Satoshi và quả trứng bí ẩn vietsub
Tập 20 vietsub
Pokemon phần 25 tập 20 vietsub - Go Towards Your Dream Satoshi and Go Hướng đến ước mơ Satoshi và Go vietsub
Tập 19 vietsub
Pokemon phần 25 tập 19 vietsub - I Am Metamon Tôi là Metamon vietsub
Tập 18 vietsub
Pokemon phần 25 tập 18 vietsub - Satoshi Participates The Pokémon World Championships Satoshi tham dự giải vô địch Pokemon thế giới vietsub
Tập 17 vietsub
Pokemon phần 25 tập 17 vietsub - Hibanny Use Your Flaming Kick Face Tomorrow Hibanny Cú đá rực lửa hướng đến ngày mai vietsub
Tập 16 vietsub
Pokemon phần 25 tập 16 vietsub - Cursed Satoshi.! Satoshi bị nguyền rủa! Satoshi thu phục Gengar vietsub
Tập 15 vietsub
Pokemon phần 25 tập 15 vietsub - Snow Day! Where is Karakara's Bone! Ngày đầy tuyết! Xương của Karakara ở đâu vietsub
Tập 14 vietsub
Pokemon phần 25 tập 14 vietsub - First in the Isshu Region! The Raid Battle at the Ruins!! Lần Đầu ở Vùng Isshu! Trần Đấu Raid ở Tàn Tích vietsub
Tập 13 vietsub
Pokemon phần 25 tập 13 vietsub - Satoshi VS Dande! The Road to the Strongest!! Satoshi VS Dande! Con Đường Dẫn Đến Mạnh Nhất vietsub
Tập 12 vietsub
Pokemon phần 25 tập 12 vietsub - Daimax Battle! Dande The Greatest of Them All!! Trận đấu Daimax! Dande người mạnh nhất vietsub
Tập 11 vietsub
Pokemon phần 25 tập 11 vietsub - Koharu Wanpachi and Sometimes Gangar Too! Koharu Wanpachi và cả Gengar nữa! vietsub
Tập 10 vietsub
Pokemon phần 25 tập 10 vietsub - The Kairyu Paradise and Hakuryu's Ordeal! Thiên Đường Kairyu! Thử thách Hakuryu vietsub
Tập 9 vietsub
Pokemon phần 25 tập 9 vietsub - The Promise We Made that Day! The Houou Legend of Johto!! Lời thề ngày ấy! Ho-Oh huyền thoại của Johto!! vietsub
Tập 8 vietsub
Pokemon phần 25 tập 8 vietsub - Don't Lose Pochama! The Drift Ice Race in Sinnoh!! Đừng thua Pochama! Đường đua băng ở Sinnoh!! vietsub
Tập 7 vietsub
Pokemon phần 25 tập 7 vietsub - The Hoenn Region Site of Fierce Fights! The Battle Frontier Challenge!! Trận chiến ác liệt vùng Hoenn! đối đầu với battle frontier! vietsub
Tập 6 vietsub
Pokemon phần 25 tập 6 vietsub - Catch a Lot of Pokémon! The Path to Mew!! Bắt tất cả Pokémon! Con đường dẫn đến Mew!! vietsub
Tập 5 vietsub
Pokemon phần 25 tập 5 vietsub - Kabigon Became Gigantic! The Mystery of Daimax!! Kabigon hóa khổng lồ! Bí ẩn của Daimax !! vietsub
Tập 4 vietsub
Pokemon phần 25 tập 4 vietsub - Let's Go to the Galar Region! An Encounter with Hibanny!! Cùng tiến đến vùng Galar! Cuộc gặp gỡ với Hibunny !! vietsub
Tập 3 vietsub
Pokemon phần 25 tập 3 vietsub - Fushigisou! Isn't it Mysterious Fushigisou! Bí ẩn của sự tiến hóa vietsub
Tập 2 vietsub
Pokemon phần 25 tập 2 vietsub - Satoshi và Go! tiến lên bằng Lugia! Satoshi and Go! Let go by Lugia! vietsub
Tập 1 vietsub
Pokemon phần 25 tập 1 vietsub - Pikachu ra đời! Pikachu Born! vietsub
Nội Dung: Bộ phim xoay quanh việc Satoshi và Goh giúp giáo sư nghiên cứu các sự kiện đặc biệt xảy ra ở khắp các vùng miền từ Kanto tới Galar. Việc Goh muốn thu phục tất cả Pokemon để tiến tới thu phục Mew và Satoshi muốn tham gia giải đấu vô địch thế giới tất cả các vùng.
Từ Khóa : Hành Trình Pokemon vietsub, Pokémon Journeys vietsub, Hành Trình Pokemon 2019 vietsub, Pokémon Journeys 2019 vietsub, Hành Trình Pokemon thuyết minh, Pokémon Journeys thuyết minh, Hành Trình Pokemon 2019 thuyết minh, Pokémon Journeys 2019 thuyết minh, Hành Trình Pokemon lồng tiếng, Pokémon Journeys lồng tiếng, Hành Trình Pokemon 2019 lồng tiếng, Pokémon Journeys 2019 lồng tiếng, Hanh Trinh Pokemon vietsub, Pokemon Journeys vietsub, Hanh Trinh Pokemon 2019 vietsub, Pokemon Journeys 2019 vietsub, Hanh Trinh Pokemon thuyet minh, Pokemon Journeys thuyet minh, Hanh Trinh Pokemon 2019 thuyet minh, Pokemon Journeys 2019 thuyet minh, Hanh Trinh Pokemon long tieng, Pokemon Journeys long tieng, Hanh Trinh Pokemon 2019 long tieng, Pokemon Journeys 2019 long tieng, Pokemon sword and shield