Tập 146 vietsub
Pokemon sun and moon tập 146 vietsub - Thank You, Alola! Respective Departures!! Cám Ơn Alola! Hành Trình Của Mỗi Người!! Vietsub
Tập 145 vietsub
Pokemon sun and moon tập 145 vietsub - The Sun! the Moon! and Everyone's Dreams! Mặt trời! Mặt trăng! và ước mơ của mọi người! vietsub
Tập 144 vietsub
Pokemon sun and moon tập 144 vietsub - Alola's Strongest Z! Kapu-Kokeko VS Pikachu!! Trận đấu mạnh nhất của Alola! Kapu Kokeko VS Pikachu!! vietsub
Tập 143 vietsub
Pokemon sun and moon tập 143 vietsub - Conclusion! Gaogaen VS Nyaheat!! Trận quyết định! Gaogaen VS Nyaheat!! vietsub
Tập 142 vietsub
Pokemon sun and moon tập 142 vietsub - Burn! Swell Up!! Full Battle!!! Đối cháy lên! Bừng sáng lên! Trận chiến đầy đủ!! vietsub
Tập 141 vietsub
Pokemon sun and moon tập 141 vietsub - Final Battle! Satoshi VS Kukui!! Trận Chiến Cuối Cùng! Satoshi và Kukui! vietsub
Tập 140 vietsub
Pokemon sun and moon tập 140 vietsub - Akuziking Invasion! The Great Z-Move Battle!! Cuộc xâm lược của Akuziking! Trận chiến tuyệt kỹ Z tuyệt vời !! vietsub
Tập 139 vietsub
Pokemon sun and moon tập 139 vietsub - Birth! The Alola Champion!! Nhà vô địch Alola được sinh ra! vietsub
Tập 138 vietsub
Pokemon sun and moon tập 138 vietsub - The Finals! The Strongest Rival Showdown!! Trận Chung Kết! Trận đấu của những người mạnh nhất! vietsub
Tập 137 vietsub
Pokemon sun and moon tập 137 vietsub - Undefeated Emperor Guzma! Hoàng đế bất bại Guzma! vietsub
Tập 136 vietsub
Pokemon sun and moon tập 136 vietsub - Rising Fire! There's More Than One Rival!! Ngọn Lửa Bùng Cháy! Đối Thủ Không Chỉ Có Một! vietsub
Tập 135 vietsub
Pokemon sun and moon tập 135 vietsub - Semifinals! Kaki VS Glazio! Trận Bán Kết! Kaki VS Glazio! vietsub
Tập 134 vietsub
Pokemon sun and moon tập 134 vietsub - The Road to the Semifinals!! Đường Vào Bán Kết! vietsub
Tập 133 vietsub
Pokemon sun and moon tập 133 vietsub - Bird Battle! Brave Bird VS God Bird!! Trận chiến của những chú chim! Anh dũng điểu và Thần Điểu!! vietsub
Tập 132 vietsub
Pokemon sun and moon tập 132 vietsub - Overcome Junaiper! Vượt qua Junaiper!! vietsub
Tập 131 vietsub
Pokemon sun and moon tập 131 vietsub - Musashi VS Kojirō! Battlefield of Truth and Love!! Musashi và Kojiro! Trận chiến của sự thật và tình yêu!! vietsub
Tập 130 vietsub
Pokemon sun and moon tập 130 vietsub - Mao and Suiren! Super Full-Force Friendship Battle!! Mao và Suiren! Trận chiến tình bạn đầy đủ sức mạnh! vietsub
Tập 129 vietsub
Pokemon sun and moon tập 129 vietsub - The Great Fray! Battle Royal 151!! Đại Hỗn Loạn! Trận Đấu Hoàng Gia 151! vietsub
Tập 128 vietsub
Pokemon sun and moon tập 128 vietsub - The Curtain Rises! The Alola Pokémon League!! Bức màn mở ra! Liên đoàn Pokémon Alola !! vietsub
Tập 127 vietsub
Pokemon sun and moon tập 127 vietsub - Glazio and Lilie! Chasing a Father's Phantom!! Glazio và Lilie! Đuổi theo Phantom của Cha !! vietsub
Tập 126 vietsub
Pokemon sun and moon tập 126 vietsub - Pikachu's Exciting Expedition! Cuộc thám hiểm thú vị của Pikachu! vietsub
Tập 125 vietsub
Pokemon sun and moon tập 125 vietsub - Satoshi Encounter Beyond Time! Satoshi Cuộc gặp gỡ vượt thời gian! vietsub
Tập 124 vietsub
Pokemon sun and moon tập 124 vietsub - Perfect Sharpness! Kamiturugi has Arrived!! Độ sắc nét hoàn hảo! Kamiturugi đã đến!! vietsub
Tập 123 vietsub
Pokemon sun and moon tập 123 vietsub - Master the Z Move! Kaki's Fierce Boot Camp!! Làm chủ Z Move! Chiến dịch khởi động dữ dội của Kaki!! vietsub
Tập 122 vietsub
Pokemon sun and moon tập 122 vietsub - You're Being Watched! Rocket-dan's Alola Forms!! Bạn đang được theo dõi! Dạng Alola của Đội hỏa tiễn!! vietsub
Tập 121 vietsub
Pokemon sun and moon tập 121 vietsub - Mao's Valiant Effort! The Forest Pokémon Café!! Nỗ lực dũng cảm của Mao! Café Pokémon rừng!! vietsub
Tập 120 vietsub
Pokemon sun and moon tập 120 vietsub - Suiren Fishes a Kyogre! Suiren Câu Kyogre nhé! vietsub
Tập 119 vietsub
Pokemon sun and moon tập 119 vietsub - Super Fast Kuwagannon! The Awakening of Māmane!! Kuwagannon siêu nhanh! Sự thức tỉnh của Māmane !! vietsub
Tập 118 vietsub
Pokemon sun and moon tập 118 vietsub - Aim for the Top Floor! The Explosive Dragon Gym!! Mục tiêu cho vị trí cao nhất! Hội quán rồng bùng nổ!! vietsub
Tập 117 vietsub
Pokemon sun and moon tập 117 vietsub - Shaymin Meltan Nagisa! Lost Child Explorers!! Những nhà thám hiểm bé nhỏ mất tích!! vietsub
Tập 116 vietsub
Pokemon sun and moon tập 116 vietsub - Lilie and the Secret Mechanical Princess! Lilie và bí mật công chúa cơ khí! vietsub
Tập 115 vietsub
Pokemon sun and moon tập 115 vietsub - Emperor of Destruction Guzma! Hoàng đế hủy diệt Guzma! vietsub
Tập 114 vietsub
Pokemon sun and moon tập 114 vietsub - Beauty and Nyarth! Đẹp đẽ và Nha Sư! vietsub
Tập 113 vietsub
Pokemon sun and moon tập 113 vietsub - A New Program! The Small Melody of Koiking! Một chương trình mới! Giai điệu nhẹ nhàng từ Koiking! vietsub
Tập 112 vietsub
Pokemon sun and moon tập 112 vietsub - Discovering a New Species! Get Meltan! Khám phá một Pokemon mới! Đó chính là Meltan!! vietsub
Tập 111 vietsub
Pokemon sun and moon tập 111 vietsub - Arrival in Alola! Dripping Metal Panic!! Cập Bến Alola! Pokemon hệ Thép Hoảng loạn!! vietsub
Tập 110 vietsub
Pokemon sun and moon tập 110 vietsub - Hole in One at PokéGolf! Một cú đánh thắng tại PokeGolf! vietsub
Tập 109 vietsub
Pokemon sun and moon tập 109 vietsub - The Birth of an Island Queen! Satoshi's Grand Trial!! Đảo Hậu ra đời! Đại thử thách của Satoshi!! vietsub
Tập 108 vietsub
Pokemon sun and moon tập 108 vietsub - Inside Kapu-Rehire's Mist! Bên trong sương mù của Kapu-Rehire! vietsub
Tập 107 vietsub
Pokemon sun and moon tập 107 vietsub - Run Kaki! Surpass Yourself!! Chạy đi Kaki! Vượt qua chính mình nào!! vietsub
Tập 106 vietsub
Pokemon sun and moon tập 106 vietsub - We Have a Sea and a Valley! Great Intensive Pokémon Evolution Training!! Chúng ta có biển và thung lũng! Luyện tập tiến hóa Pokémon mãnh liệt tuyệt vời !! vietsub
Tập 105 vietsub
Pokemon sun and moon tập 105 vietsub - Decisive Lugarugan Battle! Satoshi VS Glazio!! Trận chiến quyết định Lugarugan! Satoshi VS Glazio !! vietsub
Tập 104 vietsub
Pokemon sun and moon tập 104 vietsub - Poni Island Research Project! Search for the Island King!! Dự án nghiên cứu đảo Poni! Tìm kiếm Vua Đảo!! vietsub
Tập 103 vietsub
Pokemon sun and moon tập 103 vietsub - A Passionate Heart That Can Smash Even Rock! Lychee and Takeshi!! Trái tim nóng bỏng phá vỡ đá! Lychee và Takeshi!! vietsub
Tập 102 vietsub
Pokemon sun and moon tập 102 vietsub - Alola at Alola! Takeshi and Kasumi! Alola tại alola! Takeshi và Kasumi!! vietsub
Tập 101 vietsub
Pokemon sun and moon tập 101 vietsub - Fire! The Twin Sparking Gigavolt of Friendship!! Thắp sáng lên! cặp điện 10 vạn vôn của tình bạn!! vietsub
Tập 100 vietsub
Pokemon sun and moon tập 100 vietsub - The Lighting Bolt that Severs the Wind! Its Name is Zeraora!! Tia chớp ánh sáng làn gió mạnh! Tên của nó là Zeraora!! vietsub
Tập 99 vietsub
Pokemon sun and moon tập 99 vietsub - Eievui Where Are You Going! To Go Anywhere to Meet Up! Eievui Cậu đang đi đâu! Để đi bất cứ nơi nào để gặp cậu!! vietsub
Tập 98 vietsub
Pokemon sun and moon tập 98 vietsub - Splitting Up the Combination! Satoshi and Rotom! Tách ra hoặc kết hợp! Satoshi và Rotom!! vietsub
Tập 97 vietsub
Pokemon sun and moon tập 97 vietsub - Fukuthrow the Artisan!! Sleeping Mokuroh zzz!! Thợ thủ công Fukuthrow! Mokuroh ngủ khì zzz! vietsub
Tập 96 vietsub
Pokemon sun and moon tập 96 vietsub - Rocket-dan and Nuikoguma! Đội hỏa tiễn và NuiKoguma! vietsub
Tập 95 vietsub
Pokemon sun and moon tập 95 vietsub - Wela Volcano! Golone! Golonya! and the Mountaineer! Núi lửa Wela! Golone! Golonya và người leo núi!! vietsub
Tập 94 vietsub
Pokemon sun and moon tập 94 vietsub - Great Gathering of Ghost Pokémon! Everyone's Haunted House!! Đại thu thập của Pokémon hệ Ma! Ngôi nhà ma ám của mọi người !! vietsub
Tập 93 vietsub
Pokemon sun and moon tập 93 vietsub - The Hero Liliel and the Alola Staff! Anh hùng Lilie và nhân viên Alola!! vietsub
Tập 92 vietsub
Pokemon sun and moon tập 92 vietsub - Kukui's Desperate Situation! Another Royal Mask!! Tình trạng tuyệt vọng của Kukui! Bộ Mặt nạ hoàng gia khác!! vietsub
Tập 91 vietsub
Pokemon sun and moon tập 91 vietsub - It's a Pikachu Outbreak! The Pikachu Valley!! Đó là một pikachu bùng phát! Thung lũng Pikachu!! vietsub
Tập 90 vietsub
Pokemon sun and moon tập 90 vietsub - Connect to the Future! The Legend of the Radiant One!! Kết nối tới tương lai! Huyền thoại về đấng sáng tạo!! vietsub
Tập 89 vietsub
Pokemon sun and moon tập 89 vietsub - Prism of Light and Darkness! Its Name is Necrozma!! Tòa Tháp của ánh sáng và bóng tối! tên của nó là Necrozma!! vietsub
Tập 88 vietsub
Pokemon sun and moon tập 88 vietsub - Lunala VS UB BLACK! A Full Moon Battle!! Lunala VS UB BLACK! Trận chiến của trăng tròn!! vietsub
Tập 87 vietsub
Pokemon sun and moon tập 87 vietsub - Alola's Crisis! The Darkness that Devours Radiance!! Cuộc khủng hoảng của Alola! Bóng tối của Devours Radiance!! vietsub
Tập 86 vietsub
Pokemon sun and moon tập 86 vietsub - I Choose Here! Pokémon Hot Spring Paradise!! Tôi chọn ở đây! Thiên đường suối nước nóng Pokemon!! vietsub
Tập 85 vietsub
Pokemon sun and moon tập 85 vietsub - Leap and Climb! Tundetunde!! Nhảy và leo lên nào! Tundetunde!! vietsub
Tập 84 vietsub
Pokemon sun and moon tập 84 vietsub - The Shape of Family! Bevenom's Feelings!! Hình bóng của gia đình! cảm xúc của Bevenom!! vietsub
Tập 83 vietsub
Pokemon sun and moon tập 83 vietsub - Satoshi! Becomes Small!! Satoshi! trở nên nhỏ bé!! vietsub
Tập 82 vietsub
Pokemon sun and moon tập 82 vietsub - Dance Dance in Evolution! Nhảy nào vũ điệu tiến hóa! vietsub
Tập 81 vietsub
Pokemon sun and moon tập 81 vietsub - Alola's Young Fire! Royal Satoshi's Birth!! Tuổi trẻ rực cháy ở Alola! Ngày sinh của Satoshi hoàng gia!! vietsub
Tập 80 vietsub
Pokemon sun and moon tập 80 vietsub - Sand's Storm! Ice Cave Double Battle!! Bão cát! Trận đấu đôi ở hang đá!! vietsub
Tập 79 vietsub
Pokemon sun and moon tập 79 vietsub - Meteno and Bevenom! the Promise that Disappeared into the Starry Sky!! Meteno và Bevenom! Lời hứa đã biến mất trong bầu trời đầy sao!! vietsub
Tập 78 vietsub
Pokemon sun and moon tập 78 vietsub - Ultra Beast Clash! The Great Rumble Crash Operation!! Xung đột Ultra Beast! Hoạt động tai nạn nổ lớn! vietsub
Tập 77 vietsub
Pokemon sun and moon tập 77 vietsub - Kuchinashi's Grand Trial! Lugarugan Awakens!! Đại thử thách của Kuchinashi! Lugarugan thức tỉnh!! vietsub
Tập 76 vietsub
Pokemon sun and moon tập 76 vietsub - Super Decisive Battle! Pikachu VS Mimikkyu!! Trận đấu siêu quyết định! Pikachu VS Mimikkyu!! vietsub
Tập 75 vietsub
Pokemon sun and moon tập 75 vietsub - Kapu Bulul! Intense Lazy Training!! Kapu-Bulul! Đào tạo lười biếng mãnh liệt!! vietsub
Tập 74 vietsub
Pokemon sun and moon tập 74 vietsub - The Big Old Thug is an Island King! Kẻ du côn già là vua đảo ư!! vietsub
Tập 1 vietsub
pokemon sun moon tập 1 vietsub - Alola! Hòn đảo đầu tiên
Tập 2 vietsub
pokemon sun moon tập 2 vietsub - Thần bảo hộ Kapu-Kokeko xuất hiện! Thách chiến
Tập 3 vietsub
pokemon sun moon tập 3 vietsub - Chào Roto,Tớ là Rotom Zukan, Roto!
Tập 4 vietsub
pokemon sun moon tập 4 vietsub - Mokuroh xuất hiện! Thu phục Pokemon ở Alola!! vietsub
Tập 5 vietsub
pokemon sun moon tập 5 vietsub - Ashimari! bong bóng của cậu! vietsub
Tập 6 vietsub
pokemon sun moon tập 6 vietsub - Togedemaru Chích Điện!! vietsub
Tập 7 vietsub
pokemon sun moon tập 7 vietsub - Kẻ lang thang ngoài chợ Nyabby! vietsub
Tập 8 vietsub
pokemon sun moon tập 8 vietsub - Ai sẽ chăm sóc quả trứng? vietsub
Tập 9 vietsub
pokemon sun moon tập 9 vietsub - Pokemon đầu đàn là Dekagusu! vietsub
Tập 10 vietsub
pokemon sun moon tập 10 vietsub - Liệu có thể kích hoạt Tuyệt kỹ Z! Thách chiến Đại thử thách!! vietsub
Tập 11 vietsub
pokemon sun moon tập 11 vietsub - Satoshi tới nhà Kaki! vietsub
Tập 13 vietsub
pokemon sun moon tập 13 vietsub - Cuộc đua bánh kếp Alola! vietsub
Tập 14 vietsub
pokemon sun moon tập 14 vietsub - Kết tinh của dũng khí! Lilie và Rokon! vietsub
Tập 15 vietsub
pokemon sun moon tập 15 vietsub - Đồi móng vuốt Iwanko và Lugalgan!! vietsub
Tập 16 vietsub
pokemon sun moon tập 16 vietsub - Bộ ba bé nhỏ và cuộc phiêu lưu lớn! vietsub
Tập 12 vietsub
pokemon sun moon tập 12 vietsub - Buổi học ngoại khóa là Hidoide! vietsub
Tập 17 vietsub
pokemon sun moon tập 17 vietsub - Thám tử Alola Rotom! Bí ẩn viên pha lê bị mất tích!! vietsub
Tập 18 vietsub
pokemon sun moon tập 18 vietsub - Thật chứ! Đại tác chiến nấu ăn của Mao! vietsub
Tập 19 vietsub
pokemon sun moon tập 19 vietsub - Tập huấn điện kích! Tái chiến Kapu-Kokeko!! vietsub
Tập 20 vietsub
pokemon sun moon tập 20 vietsub - Satoshi và Pikachu! lời hứa của cả hai vietsub
Tập 21 vietsub
pokemon sun moon tập 21 vietsub - Nyabby! bắt đầu chuyến hành trình! vietsub
Tập 22 vietsub
pokemon sun moon tập 22 vietsub - Cẩn thận với cái xẻng!! vietsub
Tập 23 vietsub
pokemon sun moon tập 23 vietsub - Cú sốc! Dugtrio tan rã! vietsub
Tập 24 vietsub
pokemon sun moon tập 24 vietsub - Alola! Buổi dự giờ đầu tiên!! vietsub
Tập 25 vietsub
pokemon sun moon tập 25 vietsub - Trấn chiến giành Pha lê! Đội Hỏa Tiễn VS Đội Đầu Lâu!!! vietsub
Tập 26 vietsub
Pokemon sun and moon tập 26 vietsub - Tạm biệt Mamane! vietsub
Tập 27 vietsub
Pokemon sun and moon tập 27 vietsub - Tiến lên! Ánh mắt đỏ thẫm của Lugarugan!! vietsub
Tập 28 vietsub
Pokemon sun and moon tập 28 vietsub - Trận Pokebase nhiệt huyết! Nhắm tới cú HomeRun lội ngược dòng!! vietsub
Tập 29 vietsub
Pokemon sun and moon tập 29 vietsub - Bạn cũng định ngủ ở rừng Nemashu? vietsub
Tập 30 vietsub
Pokemon sun and moon tập 30 vietsub - Lilie! chăm sóc tốt cho Pikachu nhé! vietsub
Tập 31 vietsub
Pokemon sun and moon tập 31 vietsub - Lychee Xuất hiện! Cười và khóc Đảo Nữ hoàng !! vietsub
Tập 32 vietsub
Pokemon sun and moon tập 32 vietsub - Phát hiện kho báu! Mooland tìm kiếm!! vietsub
Tập 33 vietsub
Pokemon sun and moon tập 33 vietsub - Yowashi yếu đuối và mạnh mẽ! chủ nhân chiếc hồ! vietsub
Tập 34 vietsub
Pokemon sun and moon tập 34 vietsub - Trận chiến của lửa! Garagara xuất hiện vietsub
Tập 35 vietsub
Pokemon sun and moon tập 35 vietsub - Trận chiến cà ri! Vũ điệu Rarantesu vietsub
Tập 36 vietsub
Pokemon sun and moon tập 36 vietsub - Đại thử thách của Lychee! Trận chiến Pokemon khó khăn nhất!! vietsub
Tập 37 vietsub
Pokemon sun and moon tập 37 vietsub - Iwanko và thần hộ pháp những tàn tích của sự sống! vietsub
Tập 38 vietsub
Pokemon sun and moon tập 38 vietsub - Thuật cải trang của Mimikkyu! vietsub
Tập 39 vietsub
Pokemon sun and moon tập 39 vietsub - Mao bỏ nhà ra đi và Oranguru! vietsub
Tập 40 vietsub
Pokemon sun and moon tập 40 vietsub - Ashimari! Oshamari! Dadarin nổi giận! vietsub
Tập 41 vietsub
Pokemon sun and moon tập 41 vietsub - Xông vào! Denjimushi vietsub
Tập 42 vietsub
Pokemon sun and moon tập 42 vietsub - Alola đến Kanto! Takeshi và Kasumi! vietsub
Tập 43 vietsub
Pokemon sun and moon tập 43 vietsub - Trận đấu hội quán! Tiến hoá Mega VS Z-Move vietsub
Tập 44 vietsub
Pokemon sun and moon tập 44 vietsub - Satoshi và Hoshigumo! Cuộc gặp gỡ kỳ lạ!! vietsub
Tập 45 vietsub
Pokemon sun and moon tập 45 vietsub - Hoshimugo Hoảng Loạn! Dịch Chuyển Bất Thình Lình!! vietsub
Tập 46 vietsub
Pokemon sun and moon tập 46 vietsub - Metamon biến thân
Tập 47 vietsub
Pokemon sun and moon tập 47 vietsub - Glazio và Silvady! Mặt nạ cảnh báo!! vietsub
Tập 48 vietsub
Pokemon sun and moon tập 48 vietsub - Toàn lực tạo dáng tại nơi ngủ nhờ!! vietsub
Tập 49 vietsub
Pokemon sun and moon tập 49 vietsub - Lilie và Silvady! Sống lại ký ức!! vietsub
Tập 50 vietsub
Pokemon sun and moon tập 50 vietsub - Sauboh Phản công! Hoshigumo bị bắt cóc!! vietsub
Tập 51 vietsub
Pokemon sun and moon tập 51 vietsub - Lilie linh động! Xác định 1 kẻ chạy trốn!! vietsub
Tập 52 vietsub
Bửu Bối thần Kỳ Phần 22 tập 52 vietsub - The Altar of the Sun! Solgaleo Descends!! Bàn thờ của Mặt Trời! Solgaleo Xuất Hiện!! vietsub
Tập 53 vietsub
Pokemon sun and moon tập 53 vietsub - Hurry! The Great Lusamine Rescue Operation!! Nhanh lên! Hoạt động cứu hộ Vĩ đại của Lusamine!! vietsub
Tập 55 vietsub
Pokemon sun and moon tập 55 vietsub - Thank You Solgaleo! Our Hoshigumo!! Cám ơn Solgaleo! Hoshigumo của chúng tôi!! vietsub
Tập 56 vietsub
Pokemon sun and moon tập 56 vietsub - The Strong Sleeper! Nekkoara's Secret!! Giấc ngủ đông! Bí mật của Nekkoara!! vietsub
Tập 54 vietsub
Pokemon sun and moon tập 54 vietsub - Shine Z-Power Ring! Super Full-Force 10.000.000 Volts!! Tỏa sáng nào sức mạnh Pha lê Z! Siêu toàn lực 10 triệu vôn!! vietsub
Tập 57 vietsub
Pokemon sun and moon tập 57 vietsub - Rotom! Can't Stop the Form Change!! Rotom! Không thể Ngừng Thay đổi hình dáng!! vietsub
Tập 58 vietsub
Pokemon sun and moon tập 58 vietsub - Don't Cry! Hidoide!! Đừng khóc! Hidoide!! vietsub
Tập 59 vietsub
Pokemon sun and moon tập 59 vietsub - Mao and Suiren! the Bittersweet Memories!! Mao and Suiren! Những kỷ niệm buồn vui lẫn lộn!! vietsub
Tập 60 vietsub
Pokemon sun and moon tập 60 vietsub - Lilie vút bay lên trời! Giải đấu cú nhảy PokéSled! vietsub
Tập 61 vietsub
Pokemon sun and moon tập 61 vietsub - Khởi hành! Đội bảo hộ Ultra! vietsub
Tập 62 vietsub
Pokemon sun and moon tập 62 vietsub - Alola Nyarth!? Alola Nha Sư! vietsub
Tập 63 vietsub
Pokemon sun and moon tập 63 vietsub - Bùng cháy lên Nyabby! Hạ gục Gaogaen! vietsub
Tập 64 vietsub
Pokemon sun and moon tập 64 vietsub - Satoshi và Nagetukesaru! Cú ghi điểm của tình bạn!! vietsub
Tập 65 vietsub
Pokemon sun and moon tập 65 vietsub - Ilima và Ibui! vietsub
Tập 66 vietsub
Pokemon sun and moon tập 66 vietsub - Smash with Sketch! The Fierce Fighting Poké-Ping Pong! Đập bóng với chiến thuật! Trận chiến Poke Ping Pong!! vietsub
Tập 67 vietsub
Pokemon sun and moon tập 67 vietsub - Shining Love! Spinning Bebenomu!! Tình yêu chói sáng! Bebenomu xoay tròn!! vietsub
Tập 68 vietsub
Pokemon sun and moon tập 68 vietsub - Work Experience! 24-Hour Pokémon Center!! Kinh nghiệm làm việc! 24 giờ ở trung tâm Pokemon!! vietsub
Tập 69 vietsub
Pokemon sun and moon tập 69 vietsub - The Shining Starship Tekkaguya! Tàu vũ trụ tỏa sáng Tekkaguya!! vietsub
Tập 70 vietsub
Pokemon sun and moon tập 70 vietsub - Bảo vệ trang trại! Đội Lam Hỏa phản công!! vietsub
Tập 71 vietsub
Pokemon sun and moon tập 71 vietsub - Suiren! Tớ đã có Shizukumo! vietsub
Tập 72 vietsub
Pokemon sun and moon tập 72 vietsub - Ta-ta-ta-dah! Fire it Up! Mao's Family!! Cháy lên nào! Gia đình Mao!! vietsub
Tập 73 vietsub
Pokemon sun and moon tập 73 vietsub - Rocket-dan's Island-Visiting! Get the Z-Ring!! Khách thăm đảo đội hỏa tiễn! Lấy vòng Pha lê Z nào!! vietsub
Nội Dung: pokemon phần mới nhất, satoshi tiếp tục hành trình, vùng đất mới pokemon
Từ Khóa : Satoshi tiếp tục phiêu lưu về miền đất mới