không tạo được thư mực ảnh nhỏSóc Siêu quậy 3, Alvin and Chipmunk 3, Chipwrecked (2011)